Ekspolitimann Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett

Eks-politimannen Eirik Jensen (62) er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. – Uvirkelig, sier forsvareren hans.

Av Steinar Schjetne, Marius Helge Larsen og Alexander Vestrum

Dommen i Borgarting lagmannsrett setter et foreløpig punktum i den historiske korrupsjonssaken som har rystet norsk politi. Den kan ankes til Høyesterett, men bare over straffeutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet nå endelig avgjort.

– Han oppfatter dommen som uvirkelig, for han mener at han ikke er skyldig og fastholder det med styrke, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Pågrepet i retten

Jensen var på vei ut av salen da retten tok pause i opplesningen, men ble stanset av sivilkledde folk fra Spesialenheten og brakt ut av rettssalen via en bakdør. Spesialenheten viser til at Eirik Jensen er endelig dømt til 21 års fengsel og at dette er grunnlag for pågripelse.

– Han vil bli framstilt for varetektsfengsling så fort som mulig. Vi mener han ikke skal være på frifot til dommen er rettskraftig. Det gjelder også pausene i dette rettsmøtet, sier aktor Guro Glærum Kleppe.

Fengslingsmøtet for Jensen blir i Oslo tingrett lørdag klokken 11.30.

Forsvarer Elden reagerer på pågripelsen.

– Det er kanskje litt unødvendig å pågripe ham i en pause midt i domsopplesningen. Han har kommet frivillig til rettslokalet, og jeg tror ikke allmennheten ville blitt støtt om han hadde fått være fri til dagen i dag er ferdig, sier Elden.

Les mer her: Cappelen fikk ytterligere strafferabatt

Tydelig beveget

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett like etter klokka 8.30 fredag morgen – nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet i saken.

Jensen, som gjennom en årrekke var en høyt betrodd politimann i Oslo politidistrikt, framsto tydelig beveget da han fikk vite at han står overfor en 21 år lang fengselsstraff. Han lente seg framover og støttet seg til pulten etter at slutningen ble lest opp.

Les mer her: Fagdommerne satte juryens frifinnelse til side

Dommerne tror ikke på Jensen

Retten mener det er grunn til å se «fullstendig bort» fra en rekke sentrale punkt i Jensens forklaring og levner ham liten troverdighet i sin beskrivelse av forholdet til hasjsmugler og medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Man kan se fullstendig bort fra forklaringen hans når han sier han ikke kjente til hasjvirksomheten til Cappelen, og man kan se fullstendig bort fra forklaringen om at kontakten med Cappelen var av rent politifaglig karakter, sa lagdommer Mette D. Trovik under opplesningen av dommen.

Jensen er dømt for å ha hjulpet Cappelen med å innføre flere tonn hasj til Norge og for å ha mottatt over en million kroner for dette.

Cappelen er aktoratets viktigste vitne og den som har trukket Jensen inn i saken. Han fikk ytterligere strafferabatt for sitt samarbeid med politiet og ble fredag dømt til 13 års fengsel.

Det har vært en isfront mellom de to tiltalte under hele rettsbehandlingen. Under domsavsigelsen sitter de drøyt to meter fra hverandre. De har knapt sett på hverandre, men Jensen har kastet noen raske blikk i retning av Cappelen, som i hovedsak sitter stille med hendene foldet og ser framover.

Inndrar penger

Etter først å ha opplyst om domsslutningen, fortsatte lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik med å lese opp sakens bakgrunn og premissene for den historiske dommen. Hele dagen fredag var satt av til opplesning av den 81 sider lange dommen.

Jensen får inndratt drøyt 1,4 millioner kroner som retten mener han har fått av Cappelen. Avgjørelsen er enstemmig når det gjelder straffskyld, mens det er dissens på straffeutmålingen. Dette gjelder både Jensen og Cappelen. Jensens straff på 21 års fengsel er den samme som han fikk i tingretten.

Saken har allerede vært til behandling i både tingretten og lagmannsretten, men måtte opp til en ny runde i lagmannsretten etter at fagdommerne satte juryens avgjørelse til side under den første ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Den siste runden i lagmannsretten begynte 6. november i fjor.

Les også: Forsker og tidligere lagdommer: – Takk og farvel til juryordningen

– Alvorlig sak for Oslo politidistrikt

– Dette er en svært alvorlig dom mot Eirik Jensen og en alvorlig sak for Oslo politidistrikt, sier politimester Beate Gangås om dommen mot Jensen.

– Saken har vært en påkjenning for hele organisasjonen, sier Gangås i en pressemelding.

– Uavhengig av om det blir en ekstern gjennomgang er jeg opptatt av at vi skal fortsette å jobbe systematisk med læring og utvikling i Oslo politidistrikt – også når det gjelder ledelse, kultur og holdninger. fortsetter politimesteren.

– Dypt alvorlig

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier leder Lene Vågslid (Ap) i Stortingets justiskomité til NTB.

Derfor ber hun om en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen og det som har kommet fram i rettssaken.

– Jeg er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe sine egne rutiner, sine etterforskningsmetoder og interne kultur. Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag, sier Lene Vågslid.

Kultur og ledelse

Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, ba om en gransking allerede i 2017 – da han var justisminister.

– Jeg mener det er ulike sider ved denne saken som gjør det nødvendig å se nærmere på politiets arbeid. Forhold som har kommet fram, krever en grundig granskning av politiet, sier Amundsen.

Amundsen peker på at en slik granskning ikke bare må handle om rutiner og retningslinjer, men også om kultur og ledelse innen politiet.

– Vi må bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da er vi avhengige av full åpenhet og en gjennomgående granskning av hvordan politiet jobber. Politiet må være villige til å lære, være klare på hvor grensene går og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon, fortsetter Amundsen.