Eirik Jensen i rettssal 250 i Oslo tinghus mandag før domsavsigelsen han og Gjermund Cappelen.

Ekspolitimann Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Ekspolitimann Eirik Jensen er i Oslo tingrett funnet skyldig i både grov korrupsjon og medvirkning til hasjimport.

 

Av Anne Gøystdal

Jensen satt med hendene i fanget, fullstendig uttrykksløs i ansiktet da tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen i Oslo tingrett.

Jensen svarte i retten at han tar betenkningstid, men få minutter etter at retten var hevet, gjorde hans forsvarer, advokat John Christian Elden, det klart at dommen vil bli anket.

– Vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen, sier Elden.

Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring.

Mildere enn påstått for Cappelen

Cappelen fikk en mildere dom enn han kunne fryktet. Tingretten mener hans tilståelse utløser en strafferabatt på 30 prosent. Han dømmes dermed til 15 års fengsel – tre år mindre enn aktors påstand.

– Retten er ikke i tvil om at Spesialenheten ikke ville være i stand til å innlede etterforskning mot Jensen uten Cappelens forklaring, går det fram av dommen.

Tingretten mener det var en avgjørende innfallsport da Cappelen trakk Jensen inn i saken. Hans senere forklaringer bidro til framdrift i etterforskningen, heter det.

– Sentral person

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen levnes ingen troverdighet i den 105 sider lange dommen.

Tingrettsdommer Kim Heger sier retten ikke kan se det annerledes enn at årelang virksomhet hvor Jensen har gjort seg skyldig i grov korrupsjon og medvirket til innføring av nesten 14 tonn hasj, faller inn under lovens strengeste straff.

– Han hadde ikke en perifer eller beskjeden rolle. Han må regnes som en sentral medvirker i hasjvirksomheten, leste Heger.

Dommen viser til at politimannen, som selv var en av de høyeste betrodde medarbeiderne i oslopolitiet, selv har engasjert seg i kriminell virksomhet, holdt seg orientert om innførsel av hasj og gitt Cappelen beroligende informasjon og råd.

– Han har aktivt og psykisk medvirket i et omfang som savner sidestykke i norsk rettspraksis, leste Heger.

Funnet skyldig i korrupsjon

Retten finner det bevist at Jensen tok imot et større kontantbeløp fra Cappelen, samt en luksusklokke og oppussing av badet sitt. Til gjengjeld holdt han Cappelen løpende oppdatert slik at hasjsmuglingen kunne fortsette, mener retten.

Tekstmeldingene mellom de to handlet åpenbart om innførsel av hasj, mener Oslo tingrett.

Ekspolitimannen har selv forklart SMS-meldingene som «blomsterspråk» i reell kontakt med en kilde. Meldinger som «sol» eller «stille» skulle vise informanten Cappelen at det var trygt å nærme seg Jensen.

Retten fester ingen lit til forklaringen.

– Det er enkle koder som handler om når lasten er ventet. Beroligende meldinger om at alt er stille og solskinn handler om at han ikke er i politiets søkelys, leste tingrettsdommeren

Dommeren mener Jensens forklaring verken var rimelig eller logisk. Det vises også til at Jensen utvekslet tekstmeldinger med flere andre kilder, og at han ikke benyttet såkalt blomsterspråk i kontakt med noen av dem. (NTB)