Helseminister Bent Høie ønsker at alle nordmenn skal fritt får velge sykehus i Europa. Det høster krass kritikk fra eksperter på antibiotikaresistens. De mener det vil føre til flere resistente bakterier i Norge. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Eksperter slakter Høie-forslag

ADVARSEL: Helseminister Bent Høie vil gi alle nordmenn fritt behandlingsvalg i Europa. - Stikk i strid med all fornuft, sier overlege Dag Berild. - Vettløst forslag, sier professor Steinar Westin.

World Economic Forum rangerer antibiotikaresistens som en av verdens tre største helsetrusler. Helseminister Bent Høie sier han tar trusselen på alvor, men på samme tid ønsker han å innføre et lovverk norske eksperter mener vil gi mer antibiotikaresistente bakterier i Norge: Høie vil at alle norske pasienter fritt skal velge sykehus i hele Europa. Eneste forutsetning er at behandlingen også tilbys i Norge. Forslaget, som er en del av EUs pasientrettighetsdirektiv, er sendt på høring og forventet innført innen nyttår.

- Hvis regjeringen går inn for å sende norske pasienter ut av landet for operasjon, er det stikk i strid med all fornuft. Det vil føre til mer resistente bakterier i Norge, sier Dag Berild, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål.

- Det er et vettløst forslag. Det viser en mangel på forstand, sier professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin.

 

Spres i Norge

Norge har minst antibiotikaresistens hos mennesker og dyr av alle landene i Europa. Søreuropeiske land kommer langt dårligere ut og årsaken er enkel: Her bruker man mer antibiotika. Jo mer bruk av antibiotika, jo mer antibiotikaresistens. Ekspertene mener norske pasienter vil ta med seg resistente bakterier dersom de blir behandlet i utlandet.

- Når du som pasient gjennomgår et kirurgisk inngrep, blir immunforsvaret svekket. Du er mer mottakelig for infeksjoner og har lettere for å bli infisert med bakterier. En ting er at man kan bli syk av resistente bakterier, men du kan også bli kolonisert, bære det med deg og spre det i Norge, sier Berild.

I dag må alle pasienter som kommer fra utlandet og som skal inn på norske sykehus, isoleres og screenes for resistente bakterier.

- Dette har vært en suksess og med på å bremse en utvikling. Med dette forslaget vil vi miste kontrollen, sier Berild.

- Vanlig turisme har en viss risiko, men det er ikke noe problem å være frisk og bevege deg blant friske. Problemet er når du er syk, det er derfor helseturismen er farlig. Hele feltet av fagfolk venter på at politikerne skal ta ansvar og ikke bare prate om at det er alvorlig problem. Leger og veterinærer kan ikke løse problemet med at antibiotikumet ikke virker dersom bakterier får flyte fritt på kryss og tvers av landegrensene, sier Westin.

 

25.000 døde

Antibiotikaresistens er blitt et stort problem i Europa: EUs smitteverndepartement ECDC oppgir at den årlige kostnaden for antibiotikaresistens i EU til å være på 1,5 milliarder euro og at 25.000 mennesker årlig mister livet som følge av at antibiotikumet ikke virker.

- Jeg forstår at vi er nødt til å følge EUs direktiver, men vi har en unik situasjon i Norge som vi setter på spill med dette forslaget. Det gir en kortsiktig politisk gevinst. Høie må spørre seg selv om han vil være en statsmann som tenker på neste generasjon eller om han vil være en politiker som tenker på neste valg, sier Berild.

 

Tviler på rush

Regjeringen tror ikke det nye forslaget vil gi et rush av norske pasienter på utenlandske sykehus. I høringsforslaget viser regjeringen til at tall tyder på at de fleste pasienter foretrekker å bli behandlet ved nærmeste sykehus.

- Ja, hvis myndighetene ikke har vett og forstand til å sette ned foten - som forslaget viser at de ikke har - så håper jeg folk flest har vett og forstand til å ikke benytte seg av tilbudet, kommenterer Westin.

- Jeg ville ikke sendt meg selv eller min familie til utlandet. Jeg forstår at dette vil effektivisere ventetida for norske pasienter, men det er et problem jeg mener vi kan organiseres oss ut av. Jeg syne Høie heller bør bruke penger på å oppgradere operasjonskapasiteten i Norge, sier Berild.

 

Truet med EU-domstol

Pasientrettighetsdirektivet ble først implementert under den rødgrønne regjeringen i 2013, men regjeringen la den gang opp til at pasienter som har oversittet tidsfristen norske leger har satt for behandling, måtte få forhåndsgodkjenning av behandling i utlandet av Statens helseøkonomiskforvaltning, Helfo.

EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA, reagerte og mente reglene er i strid med EØS-avtalen. ESA truet med å ta Norge inn for EFTA-domstolen dersom man ikke endret reglene.

Helseminister Høie kom dem i forkjøpet, og med sitt forslag går han lenger enn hva ESA krever.

Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet Kjersti Toppe synes det er uforståelig. Hun mener regjeringen kunne ha justert forslaget, men for eksempel beholdt en forhåndsgodkjenning som kunne kvalitetssikre utenlandske sykehus.

- Vi var skeptiske til direktivet i seg selv, men at Høie åpner opp på denne måten, det forstår jeg ikke. Høie gjemmer hodet i sanden og nekter å ta innover seg realitetene. Han tviholder på en politisk ideologi om fritt behandlingsvalg og lar det gå foran helsetrusselen, sier hun.

- Ifølge regjeringen kommer trolig ikke mange pasienter til å benytte seg av dette, så hvor stor er trusselen?

- Ja, det er ikke usant, men likevel ikke et gyldig argument. Hvorfor skal staten legge til rette for noe vi vet vil forverre resistensutviklingen og innføre noe som er stikk motsatt av hva faglig kunnskap tilsier? Det er å løpe fra sitt politiske ansvar.

marie.melgard@dagsavisen.no

 

- Må innføre 
EU-direktivet

Helseminister Bent Høie har ikke anledning til å kommentere Dagsavisens sak. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein Karlsen, sier de ser alvorlig på økningen av antibiotikaresistente bakterier, og at det er høyt på dagsorden.

- Vi er en del av en global verden, og dette er et globalt problem. Pasientrettighetsdirektivet er et EU-direktiv Norge må innføre. Vi løser ikke problemet med antibiotikaresistente bakterier ved å forby norske pasienter behandling i utlandet. Vi vil ikke bestemme hvilke sykehus norske pasienter skal behandles på. Norge er lite og på noen områder er det et lite fagmiljø. Å gi norske pasienter tilgang på ekspertise og andre fagmiljøer, er jeg positiv til.

- Overdriver ekspertene når de mener forslaget vil føre til mer resistente bakterier?

- De tar opp ting vi må håndtere, men antibiotikaresistente bakterier smitter på mange andre måter, blant annet ved at norske borgere reiser mer. Å nekte norske pasienter behandling i utlandet, er ikke løsningen på et så komplekst problem.

Brein Karlsen sier at regjeringen nå venter på høringsinnspill.