Eirik Jensen får kjenne Cappelens blikk i nakken

Tidligere politimann Eirik Jensen må tåle blikket fra sin banemann Gjermund Cappelen i nakken under den fem måneder lange ankesaken som starter tirsdag.

 

Gjermund Cappelen dro med seg tidligere politimann Eirik Jensen (61) da hasjimperiet falt vinteren 2013–14. Tirsdag starter den fem måneder lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett.
Av praktiske hensyn må Jensen, Cappelen og flere av aktørene finne seg i å sitte i den samme rettssalen, sal 250 i Oslo tingrett. Der ble den tidligere politimannen dømt til 21 års fengsel i fjor.
Medtiltalte Gjermund Cappelen (51) fikk 15 års fengsel, og fikk blant annet solid strafferabatt for å ha angitt Jensen som sin medsammensvorne.

Foran og bak

Mens de to tiltalte under hovedforhandlingen i tingretten satt langt fra hverandre, er fordelingen av stolene inne i rettssalen annerledes når også juryen skal ha sin plass. I fem måneder skal Jensen ha Cappelen sittende mer eller mindre rett bak seg i retten.
– Det blir en litt annen situasjon denne gang. Den kan godt hende det blir ubehagelig nært, og at det må jenkes til litt, men jeg tror nok dette skal gå greit likevel, sier Cappelens forsvarer, advokat Benedikt de Vibe til NTB.
– Det blir opp til Elden å styre Jensen, og så får vi styre Cappelen. Det burde ikke være så vanskelig, sier de Vibe.
Siste jurysak
Ankesaken vil bli den siste rettssaken i Norge som vil bli holdt med en jury. Hele ordningen med ubegrunnede skyldkjennelser fra en jury ble egentlig avviklet ved årsskiftet, men en del saker som ble anket før endringen trådte i kraft, vil bli behandlet etter gammel ordning.
Mens Cappelen bare har anket straffen, har Jensen anket hele dommen. De ti edsvorne lekdommerne skal derfor bare avgjøre spørsmålet om Eirik Jensen er skyldig i korrupsjon og medvirking til import av hasj.

Den tiden han trenger

Jensen er gitt tolv dager til å overbevise juryen i lagmannsretten om at han ikke hjalp Gjermund Cappelen med hasjimport. Han forklarer seg som førstemann etter partenes innledningsprosedyrer.
– Planen er veiledende. Han får den tid han og partene trenger. Og det er akkurat passe, kommenterer forsvareren, advokat John Christian Elden, i forkant av saken.
Jensen selv vil ikke gi noen uttalelser eller kommentarer i forkant av ankesaken, men sent lørdag kveld ble det lagt ut et innlegg signert av ham og kjæresten Ragna Lise Vikre på en støttegruppe på Facebook.
– Store deler av det siste året er brukt til å lese saksdokumenter. Vi tror nå at saken vil fremstå i et annet lys enn det som kom fram i tingretten. Vi føler også at advokatene er godt forberedt, skriver Jensen og Vikre.

Nekter alt

Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie. Cappelen har tilstått import av mellom 25 og 30 tonn hasj og at han har tjent opp mot 125 millioner kroner på dette. I retten ble han dømt for innførsel av 16,7 tonn og inntjening av mer enn 1 milliard kroner.
Siden 1993 skal han ha samarbeidet med politimannen som bidro med viktige opplysninger om politiets posisjoner i forbindelse med innførslene. For det skal Jensen, ifølge dommene i tingretten, ha mottatt gaver og kontanter til en verdi av 667.800 kroner.
Jensen nekter alt og var tydelig preget da dommen på 21 års fengsel falt i Oslo tingrett i september i fjor. Tingretten var ikke i tvil om at den tidligere politimannen, som i tiår hadde kontakt med informanter i kriminelle miljøer, hadde vært helt sentral i Cappelens hasjnettverk.
«Jensen har således aktivt og forsettlig psykisk medvirket i en velorganisert, profesjonell og sammenhengende hasjimport, i et omfang som savner sidestykke i norsk rettspraksis», skrev tingrettsdommer Kim Heger i tingrettens dom i fjor.

NTB