Boligprisene faller for femte måned på rad, viser septembertallene fra Eiendom Norge.

Eiendom Norge: – Regjeringen bruker for sterk medisin i fallende boligmarked

Boligprisene i Norge falt for femte måned på rad i september. Eiendomsmeglerbransjen mener innskjerpede låneregler nå bør lempes på igjen.

Av Birgitte Iversen

Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent, viser septembertallene fra Eiendom Norge.

– Vi har nå hatt fallende boligpriser i fem måneder, og prisene er nå bare 1,5 prosent høyere enn for ett år siden. Vi må tilbake til finanskrisen i 2007–2008 for å finne et tilsvarende lav tall. Det illustrerer hvor raskt et boligmarked kan snu fra å bli beskrevet som nesten litt overopphetet til et ganske mye tyngre marked, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Les også: Christian (40) dusjer ute. Snart skrus vannet hans av.

Ber om lettelser

I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsatte i september. Eiendom Norge forventer å se en negativ tolvmånedersvekst for Oslo allerede i oktober. Den nedadgående trenden fra Oslo sprer seg nå også til resten av landet, viser tallene.

Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.

I kjølvannet av fjorårets høst med galopperende boligpriser og prisøkninger på over 23 prosent i hovedstaden, valgte regjeringen å midlertidig stramme inn muligheten til å ta opp lån, samt å øke kravene til egenkapital for kjøp av sekundærboliger i Oslo. Under presentasjonen onsdag kritiserte Eiendom Norge-sjefen regjeringen for å ha tatt for hardt i.

– Boliglånsforskriften har fått en betydelig sterkere effekt på boligprisutviklingen enn mange ventet. Når man medisinerer det man beskriver som en pasient, så må man passe på at ikke medisinen blir for sterk. Det kan tyde på er tilfelle her, sier Vammervold Dreyer til NTB.

Eiendom Norge tror ikke på noen betydelig oppgang i prisene før godt ute i 2018 dersom ikke dagens rammebetingelser endres.

– Ingen gladnyhet

-Er det ikke en gladnyhet at den ekstreme veksten i boligprisene nå er blitt stagget?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes verken det er positivt at vi får en sterk oppgang eller nedgang. Jeg ønsker meg et boligmarked som er mer stabilt. Dette handler om enkeltpersoner i et boligmarked som oppleves som uberegnelig, og det er ikke et marked som fungerer godt. Utviklingen viser at endringer i rammebetingelser må gjøres varsomt og forsiktig, sier Vammervold Dreyer til NTB.

Han mener regjeringen bør lette på noen av de midlertidig restriksjonene lenge før forskriften utløper 1. juli neste år, men på en slik måte at det ikke igjen skaper en altfor stor vekst.

Folk fornøyd med brems

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Nordea viser imidlertid at sju av ti boligeiere er fornøyd med at boligprisveksten har bremset opp. Bare 14 prosent er negative.

– Etter å ha vært vitne til at boligprisene har økt i rekordfart de siste årene, er det nok en del som puster lettet ut over at markedet har roet seg litt. Spesielt de som står utenfor boligmarkedet har grunn til å feire. Men også de som mener at boligprisutviklingen vi har lagt bak oss ikke har vært bærekraftig, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Bergen tapte på Sykkel-VM

Sterkest vekst i september hadde Moss med 1,3 prosent økning. Svakest prisutvikling hadde Bergen, med en nedgang på 1,6 prosent. En del av nedgangen kan forklares med at Bergen «mistet» en uke til Sykkel-VM, tror Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på hele 15 prosent i Bergen i september.

Det ble totalt solgt 8.681 boliger i september, 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Det ble lagt ut 10.289 boliger for salg i september, 6,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å få solgt en bolig i Norge i september – fire dager mer enn i september i fjor.

(NTB)