Dykkere fortviler over forslag til strammere regler

Yrkesdykkere frykter at regelendringer og skifte av hvem som skal ha tilsyn med næringen, kan føre til flere ulykker og endrede arbeidsforhold.

I dag er det Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med nordsjødykkere. I et nytt forslag fra et utvalg nedsatt av regjeringen går det fram at Sjøfartsdirektoratet skal få overført ansvaret for dykking som foregår fra skip. I forslaget skal det også gå fram at maksimal arbeidstid per år økes fra 1.582 timer til 2.190 timer, en økning på 605 arbeidstimer i året, skriver Klassekampen. Det legges også opp til ulike regler for dykkere som opererer fra land og dem som dykker fra skip.

I et høringsnotat skriver Sjøfartsdirektoratet at de må tilføres ressurser for å bygge kompetanse til å ta på seg ansvaret for å føre tilsyn med dykkertjenester. Yrkesdykkerne er skeptiske til forslaget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Arbeidstilsynet har ført tilsyn med oss siden 1959. Nå skal vi legges inn under et direktorat uten kompetanse, sier tillitsvalgt Kristian Gundersen i Frøy Akvaservice.

– Det var et stort arbeid å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for nordsjødykkere. Det klarte vi i 1993. Det var et stort framskritt. Dette er et stort steg tilbake, sier tidligere nordsjødykker Morten Rasch som i dag jobber i Industri Energi.