HYBRID: Om får år kan Oslos drosjestall bestå av hybridbiler i stedet for dieselbiler. FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN/SCANPIX

Drosjene skal bli utslippsfrie

3.000 drosjer som kjører på diesel, forpester lufta i Oslo og Akershus. Om bare tre år kan de alle være erstattet av lungevennlige hybridbiler.

 

- Vi arbeider for at samtlige taxier både i Oslo og Akershus konverteres til hybridløsninger innen 2015. Dette vil innebære at taxiene skal ha en elektrisk motor i tillegg til en ordinær motor. På den måten kan taxien benytte diesel på oppdrag utenfor byen og elektrisk motor innenfor byens grenser, opplyser Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

- Hva slags effekt vil dette kunne få for oslolufta?

- Utviklingen i utslippene av spesielt nitrogendioksid er alarmerende i Oslo. Dette skyldes overgangen fra bensin- til dieselbiler. 99,9 prosent av taxiene er dieselbiler. Hver av dem kjører mellom 150.000 og 200.000 kilometer i året, ti ganger så mye som en vanlig personbil. Det vil derfor være av avgjørende betydning for luftkvaliteten at taxiene konverteres til en teknologi med nullutslipp når de kjører i de områdene av byen med størst forurensning, svarer Edvardsen.

 

Dårlig luft

I mange år har dårlig luftkvalitet i Oslo og andre større norske byer vært et voksende problem. Dagsavisen har gjentatte ganger omtalt problemene astmatikere, allergikere, eldre og barn opplever når eksoståka sprer seg. Så langt har bilistene tilnærmet fritt kunne ødelegge helsa til alle andre. Politikerne har kviet seg for å iverksette tiltak, selv om de har anledning til å iverksette restriksjoner for biltrafikken på de verste dagene.

Men nå er bilprodusentene i ferd med å gi politikerne mulighet til å stille strengere utslippskrav. Flere vil snart lansere dieselhybrider. Hydrogenbiler og nye gassbiler er også på trappene, skriver Taxi, bladet til Norges Taxiforbund.

- Rene elbiler vil ikke være noe godt alternativ for taxibransjen. De må også kunne kjøre lengre strekninger. Jeg tror derfor at hybridbiler er en god løsning, sier Edvardsen.

 

Verdens elbilhovedstad

En av forutsetningene for å kunne satse på drosjer som både går på diesel og elektrisitet, er allerede langt på vei på plass.

- Oslo er verdens elbilhovedstad i og med at vi i stor grad har lagt til rette for bruk av elbil. Det finnes både mange ladestasjoner og parkeringsplasser for elbiler. Dette kan videreutvikles gjennom å få på plass ladestasjoner også på taxiholdeplassene, sier Edvardsen.

Med neste generasjons hurtigladere vil drosjene dermed kunne lade batteriene mellom passasjerene.

- Dette vil også bedre økonomien for bransjen, i og med at de får null kroner i utgifter til drivstoff når de kjører i byen, påpeker Edvardsen.

Hvis denne gulroten ikke skulle vise seg å være nok, kan pisken tas i bruk.

- Vi har jo også muligheten til å bruke drosjeløyvene og stille miljøkrav til dem som vil kjøre drosje i Oslo, sier Edvardsen.

- Hva kan alternativet være hvis hybridiseringen av drosjene mislykkes?

- Ulike tiltak blir diskutert, som å stoppe all biltrafikk i sentrum eller å hindre biler å kjøre på bestemte dager. Det vil være verre for taxinæringen, for da vil de jo ikke kunne kjøre i det hele tatt, svarer Edvardsen.

 

Fornyes hvert tredje år

Bymiljøetaten har nå invitert Norges Taxiforbund og alle taxiselskapene til et møte i slutten av måneden, for å diskutere en mer miljøvennlig drosjepark. Kommunikasjonssjef Atle Hagtun i Norges Taxiforbund sier han er glad for muligheten til en dialog med Oslo kommune, men vil ha seg frabedt at drosjenæringen blir framstilt som klimaversting.

- Drosjene er alltid blant de nyeste bilene. De fornyes hvert tredje år og har stadig lavere utslipp. Tusenvis av eldre privatbiler er et større problem, selv om drosjene kjører mer, mener han.

Denne hyppige utskiftingen kan dermed tilsi at det uansett blir mange hybriddrosjer om ikke lenge, uavhengig av hva Oslo kommune ønsker.