Dropper storkontrakt etter IT-skandalen i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst går ut av milliardkontrakt med amerikansk IT-firma. Risikoen for pasientdata var for stor, konkluderte styret i dag.

 

- Vi må ha kontrollen med dataene i eget selskap. Vi kom fram til at informasjonssikkerheten ikke kunne bli godt nok ivaretatt ved å sette ut driften, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst.

Det var NRK som i ifjor avslørte at IT-arbeidere i bl.a India hadde tilgang til over 2.8 millioner norske pasientjournaler. Etter avsløringene ble outsourcingen til den amerikanske IT-giganten DXC satt på vent. 

Datatilsynet har kommet med knusende kritikk av Helse Sør-Øst etter den planlagte IT-outsourcingen. En granskingsrapport fra Price WaterhouseCooper bekreftet NRKs avsløringer og viste at både helseministeren og sjefen i Helse Sør-Øst var blitt feilinfomert i saken, skriver NRK.

Råd fra PST

I dag har Helse Sør-Øst avlyst hele outsourcingen, etter styremøte som behandlet saken. Styret i Helse Sør-Øst  traff sin beslutning etter råd fra PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

 - Det ble ikke gjort en god nok risikovurdering da vi inngikk kontrakten, sier styreleder Svein Gjedrem,tidligere sentralbanksjef, som gikk inn som styreleder i Helse Sør-Øst i januar i år.

- Risikobildet har også endret seg de siste årene på måter som ikke var så lett å forutsi. Det er økt risiko for cyberangrep idag, sier Gjedrem.

280 millioner utbetalt

Kontrakten med DXC var verd hele fem milliarder norske kroner. Siden oktober 2016 har Helse Sør-Øst betalt ut 280 millioner kroner til DXC. 112 millioner av dette ble avskrevet som tap på regnskapet for 2017. Styret regner med at tapet vil øke som følge av den avlyste kontrakten. 

- Det store tapet ligger ikke i disse beløpene. Noe av det vi har betalt for kan bli gjenbrukt. Det store tapet ligger i at vi har tapt tid, og at vi vil få et dyrere prosjekt, sier Svein Gjedrem.

- Vi regner også med at det vil bli dyrere å drive dette selv. Kontrakten var med et internasjonalt selskap som har stordriftsfordeler og tilgang til billigere arbeidskraft.

Datterselskapet Sykehuspartner HF har nå fått i oppdrag å etablere et nytt program for å utvikle regionens IKT-infrastruktur, melder Helse Sør-Øst. Hele styret i Sykehuspartner ble skiftet ut etter avsløringene.

- Skandale

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) kaller saken en eneste stor skandale, og mener det er «ufattelig» at den ikke har fått større politiske konsekvenser.

– Det har kostet Helse-Norge dyrt, og skyldes inkompetanse og manglende respekt for advarsler fra fagmiljø, og politisk ideologi der en mangler tro på egenregi mens outsourcing og anbudsutsetting skal være normalen, sier hun i en kommentar til NTB.

Toppe stiller spørsmål ved hvem som nå skal betale for dette.

– Er det pasienter og ansatte i Helse Sør Øst, som må vente lengre på behandling eller løpe fortere på jobb? Eller vil staten og helseminister Bent Høie ta regningen? spør hun overfor NTB.