Bare i Spania er over 6,2 millioner mennesker arbeidsløse, et tall som bare øker. Stadig flere drar til Norge for å søke jobb. FOTO: PAUL WHITE/NTB SCANPIX

Drives til Norge for å finne jobb

FATTIGDOM: Mens antall arbeidsløse over store deler av Europa øker, velger mange av dem å reise til Norge i håp om en bedre framtid.

Dagsavisen skrev torsdag om hvordan fattigdommen i Europa har økt i takt med Eurokrisen. Nå søker stadig flere av dem som har mistet jobben seg til Norge for å få seg arbeid.

- Dette er ikke bare en økonomisk krise lenger. Dette er den verste humanitære krisen Europa har gjennomgått siden krigen. Situasjonen for dem som har minst blir stadig verre, og forskjellene mellom fattig og rik øker, sa generalsekretær i Røde Kors i Norge, Åsne Havnelid til Dagsavisen.

 

Spansktalende

Hjelpeorganisasjonen Caritas, jobber gjennom sitt Infosenter først og fremst mot folk som kommer fra EØS-land. Og antallet som kommer til Norge for å søke jobb er merkbart større.

- Vi har ikke noen komplett statistikk, siden dette er relativt nytt. Men av de 3.400 som vi har registrert siste halvår, har 811 spansk pass. Godt og vel en tredjedel av våre besøkende kommer fra Spania, Italia og Portugal, slik har det vært siden senteret åpnet i september 2011. Fra «gruppen andre land», har vi 703 stykker. Dette er ofte nordafrikanere eller latinamerikanere, som har jobbet i Spania, og som nå har mistet arbeidet der, sier Morten Stensberg, leder for Caritas infosenter til Dagsavisen.

- 1.745 av dem ønsket hjelp fra Infosenteret for å finne seg arbeid i Norge. Men for å få arbeid i Norge må man ha pass fra et EU/EØS-land. Det nytter ikke å komme til Norge med permanent oppholdstillatelse fra for eksempel Spania, Italia eller Portugal, sier Stensberg.

Vi ser at en god del østeuropeere, som tidligere hadde jobb og var etablert i Spania, nå ser mot Norge, sier han.

Da polakkene kom til Norge, var det fordi vi trengte arbeidskraften deres, og tanken var at de skulle returnere når vi ikke lenger hadde behov for dem.

Nå er situasjonen motsatt, og arbeidsinnvandrere kommer til Norge fordi de trenger jobb.

- Noen kommer hit av egen vilje. Men det er også slik at noen tjener på å formidle jobbmuligheter i Norge, og at det er enkelt å få jobb her. De blir feilinformert. Men noen får seg jobb, og andre må returnere, sier han.

 

Rettigheter

EØS-borgere har rettigheter i Norge, men mange med pass utenfor EØS tror de kan ta seg arbeid i Norge, fordi de har jobbet lenge i land som Spania eller Hellas.

- Tendensen er at vi ser stadig flere arbeidsinnvandrere fra spansktalende land, sier Stensberg.

Statistikken til Caritas viser at flere innbyggere fra land som Hellas, Portugal, Romania (ikke romfolk) og Italia søker seg til Norge for å jobbe.

 

Overnattingstilbud

Også i Kirkens Bymisjon ser man de samme tendensene. At flere fra EØS-landene kommer til Norge for å søke arbeid. Kirkens Bymisjon drifter det akutte overnattingstilbudet i Oslo sammen med Røde Kors, og selv om det fortsatt domineres av østeuropeere, benytter mange andre seg også av tilbudet: Bymisjonen nærmer seg 9000 overnattingsdøgn siden juni, og har rundt 800 unike brukere. De er stort sett fullbooket hver natt.

Røde Kors og Kirkens Bymisjon fikk i overkant av seks millioner kroner av myndighetene for å drifte dette akutte overnattingstilbudet. Nå er pengene stort sett brukt opp.

Nå bruker vi også av egne midler, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, til Dagsavisen.

Han er spent på om den nye regjeringen vil videreføre tiltaket.

- Etter planen skal vi ha dette tiltaket året ut, men vi ønsker å drive det videre. Men det offentlige har et viktig ansvar her, sier generalsekretæren.

Også Røde Kors er spent på hva den nye regjeringen vil gjøre med dette.

- De får komme seg på plass først. Men vi har ikke fått noen signaler på hva de vil gjøre, sier Åsne Havnelid.

- Men man kan ikke snu ryggen til nøden i egne gater, avslutter hun.

tom.vestreng@dagsavisen.no