Terrorforsaker Brynjar Lia fortalte i retten at ensom-ulv-terrorister er sjeldne, men at det blir flere av dem.

Drapene overskygger budskapet

Terrorforsker mener Anders Behring Breiviks ekstreme voldsbruk overskygger det politiske budskapet han vil ha fram.

Det mener terrorforsker Brynjar Lia som vitnet i Oslo tingrett i dag. 

Rekruttere ved vold

Lia er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og mener Breivik ikke har forstått terroristenes dilemma:

– Han har ikke forstått dilemmaet alle andre terrorister overveier: «Hvordan skal vi klare å rekruttere ved bruk av vold?», sa Lia i retten fredag.

Han viste til at skal terrorister klare å rekruttere meningsfeller må de vurdere graden av vold. I Breiviks tilfelle mener han kampsaken og Breiviks budskap overskygges av den uforståelige volden.

– Volden må være en del av et teater. Men hvis alle tilskuerne går, er det et mislykket teater, påpekte Lia, som var kalt inn som sakkyndigvitne av forsvaret.

Utypisk terrormål

Lia viste også til at en terroraksjon mot barn og unge – som på Utøya – skiller seg kraftig ut fra det meste av annen terrorisme.

– Politiske samlinger for ungdom er veldig utypiske terrormål. De nærmeste likhetstrekk vi finner er angrep mot utdanningsinstitusjoner, sa terrorforskeren.

Han trakk også fram det uvanlige i at terrorangrepet ikke skjedde innenfor rammene av en eksisterende væpnet konflikt.

– 22. juli framstår som lyn fra klar himmel. Det som gjør 22. juli-aksjonen så spesiell er at tiltalte mangler tilknytning til en gruppe. Han er en ensom ulv, sa terrorforskeren.

Lia sa at ensom-ulv-terrorister er sjeldne, men at de blir flere av dem.

Breivik får brev

Etter at Lia var ferdig med sitt vitnemål, fikk Breivik ordet for å kommentere det som har kommet fram i retten torsdag og fredag formiddag. Han mener at det er galt å påstå at han ikke har fått fram sitt budskap, og at mange vil konkludere med at han har fått økt oppmerksomheten rundt islamisering.

Breivik viste til at han har fått 400-500 brev der folk kommer med støtte.

– Hvis det er 1.000 personer per person som sender brev, er det 400-500.000 personer, sa Breivik, som mente det må en spørreundersøkelse til for å fastslå hvor mange som støtter det han gjorde.

Journalisters holdninger

Første vitne i retten fredag var Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, også han var innkalt som vitne av forsvaret. Aarebrot var innkalt blant annet for å belyse journalisters politiske holdninger.

Aarebrot sa at forskning viser at journalister står lenger til venstre politisk enn resten av befolkningen. Men han avviser Breiviks tolkning av forskningen og mener andre faktorer har mer å si.

Han trakk også fram at advokatfaget har en kraftig overrepresentasjon av Høyre-velgere.

– Men ingen vil vel driste seg til å si at Høyre-folk behandles med silkehansker i rettssystemet, sa Aarebrot.

Rene tilfeldigheter

Aarebrot fikk også spørsmål om dansk og norsk presses dekning av striden rundt Muhammed-karikaturene. Han mener at pressedekningen heller ikke her bar preg av journalistenes politiske oppfatning.

Statsviteren mener at hans forskning viser at andre situasjonsbaserte faktorer, iblant også rene tilfeldigheter, styrer pressens dekning av politisk eller ideologisk ladde saker. (NTB)