Stadig færre leser Donald Duck-tegneserier. Mens Donald hadde et opplagstall på 170.000 i 2000, var det sunket til bare 49.000 i fjor. ILLUSTRASJON: WALT DISNEY COMPANY

Donald og Fantomet taper i en digital tidsalder

TEGNESERIER: Tegneserieblader var en gang en selvfølgelig del av underholdnings­tilbudet, særlig for de unge, men også for de eldre.

I dag har internett og elektroniske spill tatt over mye av markedet, og mange av serieheltene lever et rikt liv på film. Samtidig har seriebladene sunket i antall, mens prisene har steget.

 

Gutter ivrigst

Det er gutter som har vært de ivrigste tegneserieleserne. 66 prosent leste tegneserieblader daglig i 1991, 19 prosent gjorde det i 2012. Likevel leser fortsatt godt over 40 prosent av guttene tegneserieblader hver uke.

Blant jentene var det 35 prosent som leste tegneserier i 1991, og 46 prosent i 1996. Deretter har andelen falt til 14 prosent i 2012.

De som leser tegneserieblader, leser også bøker i større grad enn andre, viser tall fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelser. For begge kjønn, både i befolkningen generelt og blant barn og unge, er det nesten uten unntak slik at de som har lest tegneserieblader i løpet av ei uke, i større grad enn andre har lest bøker i samme periode.

 

Nedgang i alle grupper

Donald Duck solgte i løpet av 1996 7,7 millioner eksemplarer i Norge. I 2003 var salget sunket til 5 millioner eksemplarer. Fantomet hadde i 1996 et årlig salg på 606 000 eksemplarer. I 2002 var salget halvert. Mens Donald hadde et opplagstall på 170.000 i 2000, var det sunket til drøyt 49.000 i 2013. Bare siden i fjor har Donald tapt over 18 prosent av opplaget.

Det har vært en nokså jevn nedgang i andelen som leser tegneserier. Andelen var 11 prosent i 1991 og 4 prosent i 2012. Særlig har nedgangen vært stor blant menn, fra 14 prosent til 5 prosent i samme periode. Blant kvinner har nedgangen gått fra 7 til 3 prosent.

16- til 24-åringer har i hele perioden 1991-2012 lest tegneserieblader i mindre grad enn de som er yngre. Men tendensen til at gutter oftere enn jenter leser slike blader, er tydelig også i denne aldersgruppen.

Også ungdom i denne gruppen har mistet mye av interessen. Blant guttene har nedgangen gått fra 27 prosent i 1991 til 6 prosent i 2012. Blant jentene gikk den i samme periode fra 13 prosent til 2 prosent.

Bare en liten gruppe voksne leser tegneserier. I 1991 leste 5 prosent i alderen 25-44 år og 1 prosent i alderen 45-66 år slike blader. I 2012 var andelen 3 og 2 prosent. Også her leser menn i noe større grad enn kvinner denne typen blader, men forskjellene er små.

Leserne bruker også mindre tid på bladene. Fra 1991 til 2012 har tiden gått ned fra 36 til 23 minutter. Interessen og bruken har falt både blant menn og kvinner. Andelen papiravislesere har også sunket kraftig.

 

Nye medier

Det er de nye mediene, som elektroniske spill og internett, som jafser i seg av lesetiden. Spill har særlig hatt betydning for aldersgruppen 9-15 år, og da spesielt for gutter. Internett har hatt betydning for begge aldersgrupper, men særlig for gruppen 16-24 år, både gutter og jenter.

For både gutter og jenter i gruppen 9-15 år har det vært en nedgang i brukere av filmavspillingssystemer per dag de senere årene sammenlignet med begynnelsen av 1990-tallet. Blant gutter var brukerandelen 30 prosent i 1991, i 2012 var den 9 prosent.

I aldersgruppen 16 til 24 år har brukerandelen holdt seg på rundt 20-25 prosent blant guttene og 15 prosent blant jentene.

Heller ikke andelen som ser på TV, har økt. Både blant 9-15-åringene og 16-24-åringene har tallene holdt seg relativt jevne, men med en liten nedgang de siste årene for den eldste av de to gruppene. Tiden som brukes foran TV har gått noe ned de siste årene i begge gruppene. (NTB)