Mulla Krekar er dømt til fengsel. Her er han i samtale med sine forsvarere Arvid Sjødin (t.v.) og Brynjar Meling. FOTO: NTB SCANPIX

Dømt til fengsel

Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for trusler, vitnepåvirkning og oppfordring til terror.

Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag, drøyt fem måneder etter at Najumuddin Faraj Ahmad, som er mulla Krekars egentlige navn, ble dømt til fem års fengsel for å ha drapstruet flere personer, blant dem Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg.

Truslene han er dømt for nå, skal ha blitt lagt ut i to taler på nettstedet paltalk.com på tampen av den forrige rettssaken

Krekar har også ifølge dommen satt fram trusler mot norske interesser i utlandet og mot norske politifolk.

Oppfordring til drap

Retten sier i dommen at den ikke er i tvil om at tiltaltes budskap må fortolkes som oppfordring til å iverksette drap eller frihetsberøvelse av fortrinnsvis nordmenn, men også eventuelt andre enkeltpersoner eller grupper.

Aktor hadde bedt om 18 måneders fengsel, men retten kom altså fram til en dom på ett år.

– Anker trolig

Krekars advokat Arvid Sjødin sier til NTB at forsvarerne vil gå gjennom dommen onsdag kveld sammen med Krekar.

– Det er nærliggende å tro at Krekar vil anke for å få begge dommene behandlet i ankesaken som starter 4. oktober, sier han.

Sjødin konstaterer ellers at straffen tingretten har idømt hans klient, er redusert i forhold til påstanden fra aktoratet og at han er frifunnet for skadeverk mot TV 2.

Krekar var også tiltalt for å ha angrepet en TV 2-fotograf, men ble altså frifunnet for dette punktet.

– Viser liten respekt

Oslo tingrett legger i skjerpende retning vekt på at Krekar fremsatte oppfordringer om iverksettelse av terrorhandlinger mens han møtte i retten i en sak der han var tiltalt for å ha fremsatt trusler mot myndighetene.

– Tiltalte viser etter rettens oppfatning liten respekt for vårt rettssystem, heter det i dommen.

– Autoritet

I rettssaken vedgikk aktor Marit Bakkevig at ikke alle truslene Krekar sto tiltalt for å ha satt fram, kunne oppfattes som direkte og åpne. Truslene måtte derfor vurderes i lys av Krekars autoritet, la hun til.

Aktoratet brukte derfor mye tid i rettssaken på å vise eller sannsynliggjøre at tiltalte hadde autoritet og ble lyttet til i jihadistmiljøer.

For å få en sakkyndig vurdering av Krekars autoritet eller posisjon i jihadistbevegelsen, innkalte retten forsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt som vitne.

Det framgår av dommen at retten har lagt vesentlig vekt på Lias vitneprov. Krekar forlot rettssalen i Oslo tingrett da forskeren forklarte seg om radikal islamisme. Krekar kastet kompendiet med Lias foredrag ned på gulvet, men fikk rettens tillatelse til å forlate salen og vende tilbake til fengselet.