Flere Lime-butikker er under etterforskining av skattemyndigheter og politi. Her en stengt Lime-butikk på Tøyen i Oslo. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Dømt for ulovlig arbeid

LIME-SAKEN: Sjef i Lime-kjeden, Sajjad Hussain (37), ble allerede i 2005 dømt for å la en asylsøker uten lovlig opphold jobbe i butikken sin.

Nå er han sammen med ti andre siktet for grov menneskehandel. Hussain ble varetektsfengslet for tre uker siden.

 

To nye pågripelser

11 av de 17 som ble pågrepet i forbindelse med politiets razzia mot Lime-kjeden tirsdag, framstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett i dag. Tre av de pågrepne som er siktet for grov menneskehandel er i nær familie med Hussain. Ytterligere to personer ble pågrepet av politiet i går. En av dem er siktet for medvirking til grov menneskehandel, mens den andre er siktet for å ha forsøkt å fjerne bevis.

Ofrene i saken skal være asylsøkere fra Nepal og Pakistan, uten lovlig opphold i Norge. Politiet mener at de skal ha fått låne penger for å kunne reise til Norge, og så er lånene blitt nedbetalt ved trekk i lønna de har fått for å jobbe i Lime-butikkene. Bakmennene skal ha beslaglagt papirene deres.

En av de siktede er advokat. Ifølge hans forsvarer, Arvid Sjødin, har han assistert i asylsøkernes klager til UDI på avslag om opphold i Norge.

 

Ansatt fra Nepal

Dommen mot Hussain i 2005 gjaldt også en asylsøker fra Nepal som hadde fått avslag på asylsøknaden sin. Vedkommende var ansatt i Joker-butikken Hussain drev på Tøyen i Oslo. Hussain ble dømt til å betale en bot på 15.000 kroner, subsidiært 30 dagers fengsel, for brudd på utlendingslovens paragraf 47, «for å ha gjort bruk av utlendings arbeidskraft når utlendingen ikkje hadde nødvendig tillatelse».

Da som nå erkjente Hussain ikke straffskyld, og forklarte at nepaleseren ikke var ansatt, men jobbet frivillig med å rydde og sette inn ting i hyller.

- Boten fra 2005 er ukjent for meg og kan ikke kommenteres, sier Hussains advokat, John Christian Elden.

Hussain ble i perioden 2004 til 2009 siktet for skatteunndragelse av 8,1 millioner kroner mens han drev flere Joker-butikker for NorgesGruppen.

Senere ble Hussain ekskludert av NorgesGruppen «for brudd på kjedemedlems­avtalen», opplyser Per Roskifte, konserndirektør, kommunikasjon- og samfunnskontakt.

- Hadde eksklusjonen noe å gjøre med de ansatte i Hussains butikker?

- Det vil jeg ikke kommentere, svarer Roskifte.

 

Sjekker ansatte

Som en del av etterforskningen er politiet nå i ferd med å undersøke identiteten og den utlendingsrettslige statusen til ansatte og tidligere ansatte i Lime-butikkene. Bare tirsdag sjekket politiet over 30 stykker. Det kan bli veldig mange flere.

- I en butikk med en omsetning på rundt fem millioner kroner, er det vanskelig å ha færre enn ti ansatte, sier Roskifte.

Totalt teller Lime-kjeden 29 butikker.

Ifølge John Christian Elden har ikke politiet vært interessert i å avhøre Hussain etter at de fikk ham fengslet.

- Politiet har nektet meg å fortelle Hussain hva politiet overfor media påstår at han kan mistenkes for, og på den måten kneblet hans mulighet til å kommentere dette. Slik har politiet sikret seg monopol til å påstå ting i offentligheten. Det er uholdbart etter min oppfatning og et klart myndighetsmisbruk, sier Elden.

- Politiet har ikke gjort noe annet kjent for Hussain enn at han er anklaget for å ha utbetalt for lav lønn til en navngitt ansatt som fikk sparken i oktober 2013. Hussain benekter både at dette ligner på menneskehandel og at han er straffskyldig, tilføyer han.

nina.johnrud@dagsavisen.no