Dommen mot Mazyar Keshvari ankes

Statsadvokaten anker straffeutmålingen i saken mot Mazyar Keshvari som i oktober ble dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.

– Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått i anledning vervet som stortingsrepresentant, heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

Påstand om 18 måneder

Påtalemyndighetens påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel. Saken vil om kort tid bli oversendt Eidsivating lagmannsrett som skal ta stilling til om anken skal tas under behandling.

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, sier til Nettavisen at de ikke vil ha saken behandlet i lagmannsretten.

– Men dersom den tas opp til behandling, vil vi påstå at straffen settes ned til fire måneders fengsel, sier han.

Innrømmet grovt bedrageri

Keshvari var siktet for og har innrømmet grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham totalt 450.000 kroner i reiserefusjon.

Det var Aftenposten som i fjor avdekket at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Ifølge siktelsen fikk Keshvari urettmessig utbetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018 ved 73 tilfeller. Pengene er nå tilbakebetalt.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren beklaget overfor Stortinget og det norske folk da han kom med en uforbeholden tilståelse i retten. Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, som innebærer en forenklet rettsprosess.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Meldte seg ut

Keshvari sa også at han ville ta fullt ut konsekvensene av sine valg og har derfor trukket seg fra alle politiske verv. Han har også meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

Keshvari har vært sykmeldt fra vervet som stortingsrepresentant siden oktober i fjor. Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. En stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitte perioden ut.

Keshvari er også under etterforskning i en annen sak. I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus, siktet for grove trusler. Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen. Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.