Dødsalge herjer i nord

Hundretusener av laks er rammet av mikroalgen Chrysochromulina leadbeateri – den såkalte «dødsalgen». Algekrisen påfører oppdrettere i Nord-Norge store økonomiske tap.

– Denne krisen traff oss brått og brutalt, sier oppdretter Søren Balteskard i Northern Lights Salmon til Dagsavisen.

90 prosent av fisken er død ved de av selskapets anlegg som er rammet. Northern Lights Salmon holder til ved Grovfjorden i Skånland kommune i Troms.

Her har det vært over hundre mann i sving i over 24 timer for å håndtere den store mengden død fisk.

Saken fortsetter under bildet

BRUTALT:– Denne krisen traff oss brått og brutalt, sier oppdretter Søren Balteskard.  FOTO: Northern Lights Salmon

Oppdretter Søren Balteskard. FOTO: Northern Lights Salmon

 

Tap i milliardklassen

– Det er mange slitne karer her som har jobbet døgnet rundt, forteller Balteskard.

– Hvilke konsekvenser får dette for bedriften og lokalsamfunnet?

– Vi som selskap skal nok klare å håndtere en slik smell. Vi har lagt av penger til å håndtere store kostnader, men for lokalsamfunnet vil dette bety en del. Vi er en hjørnesteinsbedrift her og vil gjerne beholde så mange arbeidsplasser som mulig. Samtidig er det slik at all den fisken vi skulle ha slaktet fra sankthansaften av, er død. Da er det ikke grunnlag for å holde slakteriet i gang. Det får ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Nettavisen E24, som har besøkt Balteskard, melder om at algebeltet som herjer i nord, har drept millioner av fisk og trolig påført oppdrettsselskapene tap i milliardklassen.

Det er estimert at nær 12.000 tonn fisk er tapt, ifølge tall Dagsavisen innhentet fra Fiskeridirektoratet onsdag ettermiddag.

Saken fortsetter under bildet

En algekrise rammer Norges nest største næring. På én uke har en giftig alge påført oppdrettsnæringen giganttap. Fisken som er angrepet av alger kan ikke brukes til menneskemat og males opp til mel, som kan brukes i dyrefor.   FOTO: Northern Lights Salmon

En algekrise rammer Norges nest største næring. På én uke har en giftig alge påført oppdrettsnæringen giganttap. Fisken som er angrepet av alger kan ikke brukes til menneskemat og males opp til mel, som kan brukes i dyrefor. FOTO: Northern Lights Salmon

 

Kveler fisken

Fisken er rammet av den såkalte «dødsalgen». Alger – havets gress – er egentlig helt grunnleggende for alt liv i havet, men noen alger er skadelige og dreper fisk.

Det er skadelig oppblomstring av Chrysochromulina leadbeateri som har ført til laksedød i Nordland og Troms, forklarer havforsker og algeekspert Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

– Denne mikroalgen har en del giftstoffer som påvirker gjellene til fisken og hindrer den i å ta opp oksygen, sier Naustvoll til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Slik kveles altså fisken.

Nå jobber Havforskningsinstituttet for å kartlegge om oppblomstringen sprer seg.

– Troms var hardt rammet, men der ser det ut til å ha avtatt noe, mens det fortsatt er en oppblomstring ved Ofotfjorden i Nordland. Nå ser vi at den er på vei vestover, og det bekymrer oss, sier Naustvoll.

Havforskningsinstituttet får nå bistand av kystvakta for å kartlegge hvordan oppblomstringen utvikler seg.

– Tragedie

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ser svært alvorlig på situasjonen.

– Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sier Nesvik til Dagsavisen.

Statsråden vil på et senere tidspunkt snakke med oppdretterne om hvordan han kan hjelpe dem med å få opp produksjonen igjen.

Han er usikker på om dødsalgen vil påvirke målet om at eksporten av sjømat skal bikke 100 milliarder kroner i år.

– Når situasjonen har normalisert seg, vil jeg invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen. Der vil det også være naturlig å drøfte behovet for avbøtende tiltak knyttet til produksjon, sier fiskeriministeren.

Han understreker at det er Fiskeridirektoratet som har det operative ansvaret for å håndtere situasjonen.

Frykter spredning

Det er oppdrettere i Nordland og Troms som er rammet av krisen, og ifølge Havforskningsinstituttet er det ikke sannsynlig at algene vil ramme andre fylker.

I Troms er det ikke meldt om fiskedød siden 17. mai, mens det i Nordland fortsatt meldes om at fisk dør av algene. Totalt har 7.000 fisk gått med i Troms, mens 4.800 har dødd i Nordland så langt.

– Det siste døgnet er det tre lokaliteter hvor det er dødelighet. På den ene har det roet seg veldig. På den andre er det fortsatt dødelighet, men noe avtakende og på den tredje er det eskalerende dødelighet, sier regiondirektør Janne Andersen ved Fiskeridirektoratet region Nordland.

Nå går det litt bedre ved de anleggene som var rammet i Troms, men det er fortsatt en bekymring for spredning, forteller regiondirektør Otto Andreasen.

De har brukt betydelig av sin kapasitet på å håndtere algekrisen.

– Det var ikke mye softis og ballonger i 17. mai-helga her, for å si det sånn.

Direktoratet snakker daglig med oppdretterne for å kartlegge situasjonen, får vannprøver analysert og sender ut prognoser for hvordan det ser ut med tanke på algespredning det neste døgnet.

En akutt oppblomstring av alger i fjorder sør i Troms og nord i Nordland har tatt livet av store mengder oppdrettslaks. Grafikk fra Nyhetsgrafikk.