Dobbeltseier for Fylkesnes

De mest industriorienterte i SV vant fram på helgens landsmøte. Partiet vedtok en uttalelse der det er kritisk til økt krafteksport til utlandet.

Dermed fikk nyvalgt nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og hans forslagsstillere, det som de ville.

Partiet avviste et forslag om at norsk kraft skal bidra til energiomlegging i våre naboland.

Men stortingsrepresentant og sentralstyremedlem, Lars Haltbrekken, som argumenterte for en mer klimaorientert uttalelse, var likevel tilsynelatende fornøyd.

– Vi har vedtatt at den kraftutvekslingen vi har i dag, skal vi fortsatt ha. Vi skal ikke kutte noen kabler, men bruke de vi har til å kutte utslipp også i våre naboland, sier Haltbrekken til Dagsavisen.

LES OGSÅ:Høyspent om kraft i SV

SU-tap

Partileder Audun Lysbakken forsøkte tappert å stagge kraftkonflikten i SV.

– Vi har en uenighet i partiet om analyse, og kanskje også en gang i framtida på politikk, når det gjelder kraftkabler. Det er ikke så rart, fordi dette er en uenighet i miljøbevegelsen og fagbevegelsen, og de uenighetene du finner i miljøbevegelsen og fagbevegelsen, finner du også i SV. Men vi trenger ikke sette på spissen en konflikt vi ikke trenger å ta stilling til nå, sa Lysbakken fra talerstolen til relativt laber applaus.

Sosialistisk Ungdom (SU) prøvde å få landsmøtet med på å gå imot alle nye kraftkabler. Det vant ikke fram.

LES OGSÅ:Torgeir Knag Fylkesnes valgt som ny nestleder i SV

Sju søstre

Fylkesnes, som er partiets næringspolitiske talsperson, ble valgt som ny nestleder lørdag etter en real thriller. Fylkesnes fikk 108 stemmer og Kari Elisabeth Kaski 100. Én stemte blankt.

Kaski er innvalgt på Stortinget fra Oslo. Hun er SVs finanspolitiske talsperson, og har sin bakgrunn fra miljøbevegelsen.

Landsmøtet tok stilling til en delt innstilling fra valgkomiteen. Tre av komiteens medlemmer innstilte Kaski til vervet, mens fire ville ha Fylkesnes som ny nestleder etter Snorre Valen.

En rekke SV-kvinner gikk lørdag ut i VG og kritiserte at alle mennene i valgkomiteen innstilte på Fylkesnes.

Ordfører i Oslo Marianne Borgen var blant de sju kvinnene som gikk samlet ut mot innstillingen.

LES OGSÅ:Bompengekrangel i SV

Bom og vind

I forkant av landsmøtet var det lagt opp til at partiet skulle ta stilling til hva de mener om bompenger. Men et forslag om å avvikle bompengefinansiering av vei kom likevel ikke opp til votering. Det satte landsstyret en stopper for.

SV-landsmøtet bestemte seg for å utsette avgjørelsen om plassering av vindmøller på land. Partiet gikk samtidig inn for at det bør tas en pause i vindkraftutbygging til en ny nasjonal plan for vindmølleutbygging er på plass.I forkant av landsmøtet var dette en av sakene som skilte de to nestlederkandidatene i partiet.

Fylkesnes ville ha full stans, mens Kari Elisabeth Kaski er for vindmøller – også på land.

– Fortsatt er over halvparten av energibruken i Norge fossil, så vi trenger ren strøm for å kutte klimagassutslipp, uttalte Kaski til Dagsavisen i forkant av landsmøtet.

Les mer om SV-landsmøtet her:

Rogaland SV vil avvikle bompenger

Kaski og Fylkesnes kjemper om toppverv i SV

Kamerater i kamp