Dobbel gransking av Nav-skandalen

Samtidig som det ble klart at Stortingets kontrollkomité skal granske Nav-saken, kom arbeidsministeren til Stortinget for å informere om regjeringens gransking.

Av Marius Helge Larsen

Dermed skal skandalen under lupen i to instanser parallelt.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) møtte de parlamentariske lederne i Stortinget torsdag morgen. Hun hadde med seg en liste over aktuelle navn til å sitte i regjeringens granskningsutvalg.

– Jeg har vist fram et utkast til mandat og sammensetning i dag. Men mange av personene på listen er ikke spurt, så jeg håper også at ikke navnene er ute før man kommer i kontakt med dem, sa Hauglie etter møtet.

Partiene på Stortinget er bedt om å gi tilbakemeldinger om utkastet i løpet av dagen.

Les også: Nav får 40 millioner kroner i ekstrabevilgning for å håndtere trygdeskandalen

– Må ha legitimitet

Opposisjonen har lenge bedt om å bli involvert i utformingen av regjeringens granskning.

– Det var bare på hekta at regjeringen fant det nødvendig å komme til Stortinget nå og fortelle om mandatet og sammensetningen. Det er klart at det skulle skjedd på en mye mer grundig måte, sier Senterpartiets representant i arbeids- og sosialkomiteen, Per Olaf Lundteigen, til NTB.

Rødts Bjørnar Moxnes er avventende.

– Vi mener at denne granskningen må ha legitimitet. At ikke bukken må granske havresekken. Her kan ikke regjeringen bare diktere. Her må Stortinget involveres reelt. Det er vårt budskap både når det gjelder mandatet og hvem som sitter i kommisjonen. Så får vi se om regjeringen velger å bry seg om det eller ikke, sier han.

Hauglie sier at regjeringens granskningsutvalg etter planen skal jobbe utover våren og komme med sin innstilling før sommeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kontrollsak

Parallelt med regjeringens granskning, er det nå altså klart at saken sendes over til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det besluttet de parlamentariske lederne torsdag morgen.

I kontrollkomiteen er det den omfattende redegjørelsen Hauglie ga til Stortinget tirsdag som ligger til grunn for behandlingen.

– Det blir anledning til å stille spørsmål til statsråden og eventuelt til justisministeren, som også er del av dette komplekset. Og så blir det sannsynligvis en høring med de involverte, før vi lager en innstilling til Stortinget, forklarer kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Han sier det er for tidlig å gi noen tidshorisont for behandlingen, og at dette må vente til etter at komiteen møtes tirsdag.

Les også: Trygdesvindel for 5 millioner kroner feilaktig anmeldt i fjor

– Rette stedet

SV-leder Audun Lysbakken varsler at han vil bruke behandlingen i kontrollkomiteen til å grave dypere i hvorfor det ikke ble slått alarm tidligere, og hvorfor ikke Nav trakk i nødbremsen da de første signalene om at Trygderetten var uenig i tolkningen av loven, kom.

– Det er viktig at Stortinget kommer raskt i gang med arbeidet og kan stille spørsmål til alle involverte statsråder, sier han.

Aps Rigmor Aasrud mener også det blir sentralt hva som skjedde etter 2017, da Trygderetten begynte å sende saker tilbake til Nav med beskjed om at loven var tolket feil.

– Hvorfor gikk det over to år før saken ble en sak, spør hun.

Hun peker også på at statsråd Hauglie for første gang ble informert om sakskomplekset allerede i november i fjor.

– Vi er nå i november 2019, og det er først nå offentligheten får innsyn i hva som har skjedd. Hva Hauglie har gjort fra i fjor og fram til nå vil være helt sentralt, sier hun.