Disse huseierne får slippe vindmøller

NVE vil ikke at det skal bygges vindmøller nærmere bebyggelse enn fire ganger vindturbinens høyde.

– At vi anbefaler en minsteavstand, er i hovedsak en opprydding i det som i dag er ganske kompliserte avstandskrav. Minsteavstanden kan i tillegg innebære en innstramming i enkelte framtidige prosjekter, sier Erlend Bjerkestrand, rådgiver i konsesjonsavdelingen og prosjektleder for Nasjonal ramme for vindkraft i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Også ved noen vindkraftverk som allerede er i drift, står det i dag boliger eller hytter nærmere enn den nye minsteavstanden, opplyser han.

– Dette gjelder enkelthus ved flere vindkraftverk, blant annet i Gjesdal, Hå og Lindesnes kommuner, sier Bjerkestrand.

– Lettere for naboene

Regelen får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft, og det vil også i framtida være mulig å fravike kravet.

– Et typisk tilfelle er hvis huseieren er grunneier og del av prosjektet – og selv ønsker at det blir bygd der, sier Bjerkestrand.

Minsteavstanden er del av en helt ny rapport fra NVE. Denne rapporten skal sammen med andre temarapporter brukes til å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraftutbygging. Bjerkestrand leder dette arbeidet gjennom Nasjonal ramme for vindkraft.

NVE kommer fra nå av til å sette krav om den nye minsteavstanden i konsesjonene.

I dag er det støyregelverket som regulerer hvor nært hus og hytter vindmøller kan bygges. Ifølge Bjerkestrand vil den nye regelen i hovedtrekk gi ganske like utslag som dagens regelverk.

– Men det er ganske komplisert å beregne støy, så vi mener at dette vil gjøre det lettere å informere naboer og andre om hva slags regler som gjelder.

Les også: Dette kan bli Norges nye krafteventyr

Omdiskutert

Bjerkestrand peker på at det har vært mye diskusjon rundt støyberegningene og måten de gjøres på.

– Dette er ikke spesielt lett materie, i hvert fall ikke for naboer som ikke er vant til å lese slike støyberegninger.

Støygrensene vil fortsatt gjelde, parallelt med minsteavstanden. Mye støy fra vindmøller kan altså påvirke utbyggingsplaner selv om en nabo bor lenger unna enn minsteavstanden.

Her er vindkraftområdene: Se hvor det er bygd og søkt om vindkraft

Strengere enn i Norge

Norge får nå samme minsteavstand som Danmark. I Polen og Bayern er minsteavstanden mye større – ti ganger vindturbinenes totalhøyde, ifølge NVE. I Irland er den 500 meter.

– Ville ti ganger vindturbinens høyde ha satt for stor begrensning på vindkraftutbyggingen?

– Vi ser i hvert fall at det er mange vindkraftprosjekter der det er mange bygninger med den avstanden. Hvis Norge skal bygge ut vindkraft, er det en vurdering mellom å bygge nær kraftbehov og industri eller å ta urørte naturområder. Derfor er det greit å ha litt handlingsrom og ikke ekskludere altfor mye med en gang. Men vi gjør konkrete vurderinger i konsesjonssakene. Hvis det er et hyttefelt som er én kilometer unna, må vi vurdere det også om det har utsikt rett mot vindkraftverket, sier Bjerkestrand.

Ikke mindre uro

Førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm ved Universitetet i Agder leder et prosjekt som skal se på hvorfor vindkraft møter så mye motstand i Norge. Vasstrøm svarer nei på om hun tror en minsteavstand vil bidra til å roe gemyttene.

– Dette er samfunnsborgere som har et engasjement rundt vindkraft av mange komplekse årsaker. Det er ikke bare lys, lyd og materielle påvirkninger, men handler om ditt steds identitet og forandringer av linjer i landskapet. Hvis NVE går ut og sier hvem som kan rammes og ikke, kan folk føle seg ekskludert som følge av en måling av meter.

Vasstrøm sier at når hun prater med folk i lokalmiljøene, trekker de gjerne fram at de indirekte ekskluderes ved at de ikke inviteres inn i prosessene. Det er kommunenes ansvar å involvere dem, påpeker hun.

– Det blir spennende å se hvordan denne rammen for vindkraft mottas i kommuner som jobber med vindkraft.

Vasstrøm mener alt peker mot at konfliktene bare vil øke framover.

– Vi har sett en veldig sen utbygging i Norge, men nå skyter den fart. Ved økt utbygging vil konfliktene øke mange steder.

Les også: – Kull er på vei ut, og ikke bare i Danmark. Det som har skjedd i England, er helt vilt.