Disse fem sakene er Fellesforbundet og MDG enige om

Miljøpartiet De Grønnes stortings­representant Une Bastholm tok imot Fellesforbundets leder Jørn Eggum med en klem på Stortinget.

Av Yngvil Mortensen, FriFagbevegelse

– Det gikk bedre enn ventet, sa Eggum til FriFagbevegelse rett etter møtet med De Grønne før helgen. Fellesforbundet stilte til møtet med leder, nestleder Steinar Krogstad, Norvald Mo og Jørn Prangerød.

Fellesforbundet og MDG viser seg å være enige om mye som handler om omstilling. Og fullstendig uenige om det Eggum kaller «den store elefanten i rommet»: Olje og gass.

Fellesforbundet mener «norsk oljeproduksjon og norsk petroleumsvirksomhet har en rolle i energimiksen i all overskuelig framtid».

Une Bastholm og MDG mener Norge trenger en planlagt og gradvis avvikling av oljenæringen.

– Politikerne har ansvar for at det går ordentlig for seg, og skjer raskt nok til at vi klarer å hindre alvorlige klimaendringer, sier Bastholm til FriFagbevegelse.

Les også: LO splittet om Ap-samarbeid med MDG

MDG i medvind

De Grønne seiler i medvind og i en ny meningsmåling ligger partiet godt over sperregrensa. 6,5 prosent av de spurte sier de ville stemt MDG. Det hadde betydd en mye større stortingsgruppe hvis det var valg i dag. Nå snakker partiet med flere fagforbund for å få råd og innspill til en overordnet plan for et bærekraftig norsk næringsliv og trygge arbeidsplasser – etter oljen.

Dette er MDG og Fellesforbundet enige om:

* Karbonfangst- og lagring: Hvis vi skal nå Parisavtalen, må staten investere i karbonfangst og karbonlagring i Nordsjøen. Det innebærer støtte til teknologiutvikling og lønnsomhet for bedriftene i starten.

* Havvind: Både MDG og Fellesforbundet ønsker å bygge ut vindmøller til havs.

* Stat, kommuner og fylker må aktivt bidra til grønn omstilling: Det kan gjøres ved at stat, kommuner og fylker setter strengere krav i anbudet til helse, miljø og sikkerhet, arbeidsvilkår og miljø. Det er bra både for kloden og for arbeidsfolk å skape bærekraftige arbeidsplasser i Norge. Det offentlige skal ikke bare be om lavest mulig pris på varer og tjenester.

Innen 2021 skal Norge få 80 nye el-ferger, men mange av dem produseres i utlandet. Må sikre at norske verft får oppdragene ved å stille strenge krav til helse, miljø og sikkerhet i anbudet.

* Industri for resirkulering og gjenbruk av mineraler: Avfallsbransjen i Norge ønsker å satse på gjenvinning av resirkulert avfall. MDG viser til studie som anslår at det ligger 50.000 arbeidsplasser i gjenvinning, deling og reparasjon. Vi har ingen gjenvinning av for eksempel bilbatterier i Norge i dag og nesten all resirkulert plast blir eksportert til Tyskland.

* En plan: En overordnet plan for et bærekraftig norsk næringsliv og nye og trygge arbeidsplasser.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi må ha en plan

– Vi skal ikke slutte med oljeutvinning i morgen, sier Une Bastholm. MDG snakker om en planlagt og gradvis utfasing av petroleumsindustrien.

– Det betyr blant annet å slutte med nye investeringer i oljen, utdanne unge til fornybar sektor i stedet for til olje. Men det haster. Vi må ha en overordnet plan. Vi må kartlegge kompetansen som fins nå, sier Bastholm.

– Det er naivt å tenke at vi skal utsette å lage en omfattende plan for den grønne omstillingen. Til og med Det internasjonale energibyrået peker på at produksjonen på sokkelen vil starte å gå ned om bare fem år. Det vil bety at også arbeidsplasser i oljen står i fare. Da bør vi ha en plan, sier Bastholm.

Kommentar: Ropstad roter det til

Vil foreslå oljekommisjon

– Vi ønsker en norsk oljekommisjon for å lage en plan. MDG satser på å legge fram et forslag om det for Stortinget i løpet av våren, sier Bastholm.

MDG ønsker seg en oljekommisjon etter modell av den tyske kullkommisjonen, der miljøbevegelsen, fagbevegelsen, næringslivets organisasjoner og lokale myndigheter er med.

– Det er en forutsetning for en vellykket omstilling at vi kan bruke trepartssamarbeidet, og særlig gi arbeiderne i oljebransjen stor medvirkning i planleggingen, sier Bastholm.

– Vi må sette oss ned å se på mulighetene for hva vi skal drive med. De fleste av oss ønsker det beste for kloden og barna våre, sier hun.

– Bruk oljefondet

– Hva syns dere om MDGs forslag om en regjeringsnedsatt oljekommisjon for å planlegge raskt industriarbeidsplasser i og inntekter for bedrifter i Norge?

– Jo, vi er for det. Vi mener at det haster. Men ikke med det siktemål å avvikle oljeindustrien, understreker Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Hvem skal ta ledelsen i et slikt arbeid?

– Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet vil ikke avvikle oljen med en sluttdato. Ap ønsker en overordnet plan for å videreutvikle industrien, også oljeindustrien. Vi vet veldig godt at på et eller annet tidspunkt vil dette her stoppe opp, når vi har fått priser det er mulig å konkurrere med. Det er et marked, ikke sant. Når du får priser på fornybar energi som er på nivå med olje og gass, så vil dette stoppe av seg selv. Men vi er ikke med på at Norge skal være det eneste landet, som skal legge seg om kvelden og sove godt med nisselua på mens etterspørselen etter olje fremdeles er der og dette produseres på helt andre sokler. Det er en tullete politikk, som verken gagner klima eller norske arbeidsfolk langs kysten, sier han.

– Hva mener Fellesforbundet om å bruke oljefondet til å investere i norske bedrifter for å utvikle grønne næringer i Norge for å erstatte tapte arbeidsplasser i oljen og sikre norske arbeidsplasser? Hvis nei, hvorfor?

– Først og fremst ønsker vi å bruke oljefondet til å videreutvikle kompetansen som de ansatte i petroleumsnæringen har. Olje og gass er den største sysselsettingsmotoren vi har, med 250.000 direkte og indirekte ansatte. De må få være med på en rettferdig omstilling som gjør at de kan gjøre noe annet enn å produsere olje senere, sier Eggum. (FriFagbevegelse)

Les også: MDG glad for Ap-bråket om regjeringssamarbeid