Diskriminerte allierer seg

De halte blinde brune skeive og syke allierer seg med hverandre for første gang. Årsak: Kjempe for menneskerettigheter i menneskerettighetslandet Norge.

– Hadde Norge hatt et like stort fokus på menneskerettigheter innenlands som utenlands så hadde vi ikke behøvd å samle oss sier en av initiativtaker Dag Øistein Endsjø i dag leder av Menneskerettighetsutvalget i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

25. oktober blir Menneskerettighetsalliansen opprettet. Alliansen vil kjempe sammen for at vern mot diskriminering skal gjelde alle former for diskriminerte.

– I dag sørger det norske lovverket for å plukke ut de aller mest synlige diskrimineringsgrunnlagene som kjønn og etnisitet. Derfor må vi arbeide sammen for at diskrimineringsvernet gjelder alle sier Endsjø.

Selektive lover

For det norske lovverket er slik bygd opp at en diskriminert gruppe er vernet mot diskriminering i en lov og i en annen ikke.

– I det nye forslaget til alkohollovgivning står det at homofile ikke kan nektes inn på et utested men det står ingenting om funksjonshemmede sier leder av Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen som arbeider for funksjonshemmede.

Mange grupper er ikke nevnt i det hele tatt og faller dermed utenfor et lovmessig vern mot diskriminering. Transkjønnede er for eksempel helt definert ut i forslaget til ny arbeidsmiljølov.

– Transkjønnede har ikke noe diskrimineringsvern fordi vi aldri har vært de som har skreket høyest. Det har vi ikke maktet fordi vi er en svært liten gruppe som mangler stemme og synliggjøring sier Tone Maria Hansen. Hun leder Landsforeningen for transseksuelle og er en av to profilerte transkjønnede i Norge.

– Det er massevis av mørketall i vår gruppe når det gjelder diskriminering og mishandling. Vi tør ikke vise oss tør ikke gå til politiet for der blir vi ikke tatt på alvor tør ikke gå til media på grunn av belastningen med å være et ansikt utad forteller Hansen.

Diskrimineringsombud

Samtlige interesseorganisasjoner er invitert til å være med i alliansen og de aller fleste behandler invitasjonen i sine fora i høst. Sammen håper de å kunne hjelpe hverandre fram i lyset og inn på dagsorden hos norske politikere.

– For det er fortsatt slik at den som faktisk kjenner en politiker eller journalist som kan fortelle dem om det de når lengst sier Endsjø.

– Og det kan ikke være slik at diskrimineringsvernet skal hvile på hva den enkelte på Stortinget vet om oss sier Vegheim.

Hovedmålet er klart. Alle antidiskrimineringsbestemmelser må oppgraderes til å gjelde alle grupper – det er Norge forpliktet til å gjøre i henhold til internasjonale menneskerettigheter. I høst skal også alliansen kjempe for å bli vernet av det nye diskrimineringsombudet som skal starte arbeidet sitt i 2006.

Ikke fellesvern

Ifølge barne- og familieminister Laila Dåvøys planer skal ombudet arbeide med vern mot diskriminering på bakgrunn av kjønn og etnisitet. Homofile blir inkludert i forhold til arbeidslivsdiskriminering på grunn av at homofile blir listet opp som en diskriminert gruppe i forslaget til ny arbeidsmiljølov.

– Andre grupper og andre områder vil bli vurdert senere sier barne- og familieminister Laila Dåvøy til Dagsavisen.