Direktoratet med oppdatert liste: Gravide helsearbeidere bør også skjermes

Jordmor Sara Fugledal Wiik er klokkeklar: Gravide bør ikke behandle koronapasienter. Helsedirektoratet råder nå arbeidsgivere til å også skjerme gravide helsearbeidere.

– Jeg mener gravide absolutt ikke skal behandle koronapasienter. Den er helt klokkeklar, sa jordmor Sara Fugledal Wiik til Dagsavisen. 

– Det er allerede et kjent prinsipp innen sykepleierfaget at gravide skal unngå smittepasienter, så det burde ikke være et spørsmål, fortsetter hun. 

Helsedirektoratet gikk onsdag ut og anbefalte «arbeidsgivere å forsøke så langt som mulig å skjerme eldre og kronisk syke helsearbeidere mot smitte ved å la yngre og friske håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19-mistenkte eller bekreftede tilfeller».

På en pressekonferanse torsdag kom beskjeden: Gravide helsearbeidere er med på lista over arbeidstakere Helsedepartementet ber om skal skjermes mot smitte av covid-19. Fungerende helsedirektør Espen Nakstad sa at de anbefaler at alle de tre gruppene heller brukes til å jobbe med andre pasientgrupper. 

Både Legeforeningen og Jordmorforbundet hadde før det i intervju med Dagens Medisin etterlyst skjerming av gravide helsearbeidere i møte med koronapandemien. 

Les også: Hva er egentlig Norges korona-strategi og tror helsemyndighetene på den? (+)

– Endelig

Wiik sier det er flott at direktoratet mener gravide skal skjermes mot smittede, men mener informasjonen om smitterisko til gravide fremdeles er mangelfull.

–Jeg savner informasjon til gravide ellers om hvordan de skal forholde seg i yrker der de møter mange mennesker, pasienter som ikke er smittet og andre. Hva tenker de da om risikoen for smitte? spør Wiik, og trekker blant annet fram ansatte i dagligvarebutikker, skoler og helsesykepleiere. 

– Jeg opplever at noen gravide fikk konkrete svar i går, men at det fortsatt er en del som mangler. Likevel er jeg glad for det som kom, sier hun. 

Sara Fugledal Wiik vil ha klare retningslinjer for gravide fra helsemyndighetene i møte med koronautbruddet. Foto: Kim Sætre

Trenger retningslinjer

Wiik mener det som en forholdsregel også må være tydelige retningslinjer rundt dem som er utsatt for smitte, selv hvis de ikke har direktekontakt med smittede. 

– Helsedirektoratet bør gå ut med en klar melding på om gravide skal behandles som en risikogruppe eller ikke, og hvordan kvinner skal forholde seg til det å være gravid og jobbe tett på folk, sier Wiik, som jobber i Sande kommune i Møre og Romsdal.

Gravide ble ikke nevnt som en del av dem som er i risikogruppene på pressekonferansen torsdag. De som tilhører risikogruppene, er eldre over 65 år, og især de over 80 år, personer med hjerte- og karsykdom, kronisk lungesykdom, nedsatt immunforsvar, diabetes og kreft.

Dagsavisen spurte torsdag Helsedirektoratet om det er aktuelt å skjerme gravide i andre yrker som en forholdsregel. De har så langt ikke besvart det spørsmålet. 

Les også: Mor i Nord-Italia til Dagsavisen: – Da skolene stengte, sendte vi barna til besteforeldrene (+)

Mange spørsmål

Wiik er selv gravid i 20. uke, men forteller at det ikke bare er for sin egen del hun etterlyser mer informasjon. 

– Det er både for meg selv, men også alle de gravide som går til meg, alle gravide som tar kontakt med meg fordi de vet at jeg er jordmor, eller arbeidsgivere som tar kontakt om gravide ansatte, sier hun. 

Wiik forteller at hun gir råd ut fra et føre-var-prinsipp. 

– Både Legeforeningen og Jordmorforbundet anbefaler det, og vi ser at noen andre land har klassifisert gravide som en risikogruppe, fortsetter Wiik, som legger til at dagens situasjon utsetter mange gravide for mye stress. 

Les også: Kjæledyrenes koronaliv (+)

Sammen med oppfordring

President Marit Hermansen i Legeforeningen sa onsdag at hun var glad for at Helsedirektoratet var tydelige i sitt budskap rundt eldre eller kronisk syke helsearbeidere, ifølge Dagens Medisin. Hun mente samme anbefaling også burde gjelde gravide helsearbeidere. 

Selv om de enn så lenge ikke har sikker informasjon om covid-19 medfører fare for fosteret eller den gravide, bør føre-var-prinsippet brukes i også denne sammenhengen, sa Hermansen. 

En sykepleier tar på seg verneutstyr på isolatavdelingen på Ullevål sykehus. Gravide helsearbeidere bør skjermes fra å jobbe med koronapasienter, mener flere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet sa at de er helt på linje med Legeforeningen i saken. Hun viste til at de blant annet har blitt gjort oppmerksomme på det som skal være eksempler på gravide som har hatt alvorlige forløp med Covid-19 i Spania. 

– Dette er snakk om enkelttilfeller, men det viser at vi må ta dette på det største alvor. Vi har ikke tid til å vente på eventuell videre forskning nå, sa Schjelderup.

Les også: Nærmer seg Italia: Hvorfor er det så ille i Spania?

Mye ukjent

USAs senter for smittevern CDC skriver at det enn så lenge ikke er kjent om gravide har større sannsynlighet for å bli syke av koronaviruset enn befolkningen for øvrig. Gravide opplever imidlertid endringer i kroppen som kan øke risikoen for enkelte infeksjoner, skriver de.

De skriver også at det enn så lenge heller ikke er kjent om covid-19 kan føre til problemer i løpet av en graviditet eller fødsel, ei heller ikke om en baby vil ta skade av det dersom moren blir syk med koronaviruset i løpet av graviditeten. 

I Storbritannia har mennesker med underliggende helseutfordringer, i tillegg til gravide kvinner, fått beskjed om å isolere seg i 12 uker, skriver The Independent. 

Helsemyndigheter i landet har samtidig sagt at det ikke er bevis på at gravide kvinner har økt risiko i møte med viruset. 

Les også: Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter