Naturvernforbundet og Astma- og Allergi­forbundet mener diesel må bli dyrere. FOTO: NTB SCANPIX

- Diesel må bli langt dyrere

MILJØ: Det er ulogisk at avgiftene på diesel er lavere enn bensinavgiftene, mener Naturvernforbundet og Astma- og Allergi­forbundet.

I et brev til finansminister Siv Jensen (Frp) ber de to organisasjonene derfor om at dieselen må bli like dyr som bensinen, og det allerede i de blåblås første statsbudsjett som legges fram fredag.

- Avgiftene på diesel er langt lavere enn på bensin, til tross for at miljøkonsekvensene av å forbrenne diesel er større enn ved forbrenning av bensin. (...) Dette er ulogisk, heter det i brevet.

 

OECD ønsker endring

Også OECD har merket seg denne merkelige avgiftspolitikken. I en artikkel i Dagsavisen 17. oktober, påpekte OECD at politikken som føres i mange land ikke avspeiler verdens klimautfordringer. For eksempel er avgiftene på diesel lavere enn bensinavgiften i mange land, blant annet i Norge, selv om CO2-utslippene per liter er mye høyere for diesel enn for bensin, het det i artikkelen.

Én liter diesel er nå nesten én krone billigere enn én liter blyfri 95 oktan bensin, går det fram av Statoils nettsider. Veiledende literpris er henholdsvis 14,10 og 15,06 kroner.

 

Helseskadelig

Det omfattende salget av diesel har også en alvorlig helsemessig side. Både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen er det regelmessige overskridelser av de lovpålagte grenseverdiene av nitrogendioksid (NO2).

En rapport fra Norsk institutt for luftforskning viser at salget av nye dieselbiler må betraktelig ned for at det skal være mulig å få redusert NO2-utslippene til et tillatt nivå.

Fram til dette skjer sliter både personer med luftveissykdommer og hjerte- og kar-sykdommer tungt gjennom vintermånedene i de nevnte byene.

En heving av dieselavgiftene «vil være en god start i arbeidet med et grønt skatteskift», mener Naturvernforbundet og Astma- og Allergiforbundet.

tor.sandberg@dagsavisen.no