LO-sjef Gerd Kristiansen avviser at arbeidsmiljøloven er for rigid, og ber sykehuslederne slutte å sette pasientsikkerhet opp mot arbeidstakernes rettigheter. FOTO: MIMSY MØLLER

- Dette er uholdbart

ARBEIDSMILJØLOVEN: Arbeidsgivere som ikke klarer å ha kontroll med arbeidstida bør finne seg en annen jobb, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

LO-sjef Gerd Kristiansen har ingen forståelse for at Oslo universitetssykehus (OUS) har brutt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 32.000 ganger på ett år, slik Dagsavisen skrev i går. Hun sier at arbeidsgivere, etter arbeidsmiljøloven, både har rett og plikt til å organisere arbeidet slik at arbeidstakernes helse- og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

- Det gjelder også oversikt og kontroll med arbeidstiden. Arbeidsgivere som fraskriver seg dette ansvaret kan ikke være arbeidsgivere, herunder klinikksjefer på OUS, sier hun til Dagsavisen.

«Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året». Det sa Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, til Dagsavisen i går.

 

- Uholdbart

- Det er helt uholdbart at sjefer i helsevesenet - slik som klinikksjefen - setter hensynet til pasienter opp mot hensynet til ansattes helse og arbeidsmiljø, sier Kristiansen.

Øyvind Skraastad mener LO-lederen misforstår ham.

- Jeg har full respekt for lovens intensjon, og min plikt til å følge den. Min hensikt var bare å prøve å fortelle hvilke dilemmaer vi står i hver dag. Jeg mener det er viktig å ha en helhetlig dialog om hvordan disse problemene skal løses, sier Skraastad.

 

Debatt

Arbeidsmiljøloven har lenge vært kilde til het debatt blant politikerne. De borgerlige partiene har sagt at de ønsker å «myke opp» dagens lovverk, noe de rødgrønne har karakterisert som «et angrep på faglige rettigheter».

I dag er det i hovedsak de sentrale fagforeningene som har mulighet til å godkjenne lokale søknader om unntak fra arbeidsmiljøloven.

LO har tidligere vist til at de fleste av søknadene innvilges, og mener dette beviser at fagforeningene er fleksible. Arbeidsgiverne har imidlertid pekt på at arbeidet med å få dispensasjon er svært ressurskrevende.

 

Vil myke opp loven

I den blåblå regjeringsplattformen sier Høyre og Frp at de vil «myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid».

Bruddene ved OUS er et åpenbart bevis på at man bør gjøre endringer, mener Kristian Dahlberg Hauge (Frp), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Han viser til at regjeringen i plattformen varslet at den skulle sette ned et arbeidstidsutvalg, og at det er på trappene.

- Når man må begå lovbrudd for å tilby tjenester til landets brukere, så har vi et problem. Da er reglene for rigide, og det er behov for å gjøre oppmykninger. Det er det regjeringen har tenkt når vi har varslet liberaliseringer, sier han.

Regjeringens arbeidstidsutvalg skal se på hele tiltaksapparatet, blant annet hvordan dagens regime fungerer når det gjelder å få unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Hauge viser til at man rundt mange av bruddene i offentlig sektor, spesielt innenfor omsorgsområdet, ikke har tatt de nødvendige rundene for å få dispensasjon. Da må man finne ut hvorfor det blir for vanskelig, sier han.

- Kanskje det hjelper å gi mer makt til den enkelte arbeidsplass, slik at det blir enklere og kortere vei for å gå de nødvendige rundene for å få hjulene til å gå rundt, sier han.

Hauge avviser at regjeringens oppmykning av lovverket i realiteten er et angrep på den, slik de rødgrønne har beskyldt dem for.

- Vi mener helt klart at vi trenger en arbeidsmiljølov for å verne de ansatte. Men vi har et behov for å tilpasse den til dagens arbeidsvirkelighet. Ingen er tjent med et lovverk som er utgått på dato. Da undergraver det hele loven, og man vil miste tilslutningen til og respekten for den, sier han.

samfunn@dagsavisen.no