Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) må kjempe med KrFs Hans Olav Syversen før statsbudsjettet blir vedtatt i Stortinget. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX.

- Dette budsjettet blir ikke vedtatt

STATSBUDSJETTET: Asfalt og skatteletter til folket begeistrer ikke KrF og Venstre. De skal kjempe som løver for mer til tog, fattigdomsbekjempelse og grønne skatter.

Vei, helse, utdanning og tiltak innen utlendingsfeltet prioriteres høyt i den blåblå-regjeringens budsjett.

Regjeringen bruker fire milliarder flere oljekroner. Samtidig foreslås det kutt i personbeskatningen.

- Det største og viktigste skattegrepet som nå blir tatt, er å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for alle fra 28 til 27 prosent, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i sin finanstale.

 

Les også: - De blåblå svekker integreringen

 

Skattekutt

Å senke personskatten med 1 prosentpoeng koster staten 10,5 milliarder kroner i året, ifølge Finansdepartementet.

Om lag halvparten av lettelsene i personskattene går til dem som har inntekter mellom 350.000 kroner og 1 million kroner, ifølge Jensen.

Finanspolitisk talsmann Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet er likevel langt fra imponert.

- Vanlige folk vil få 1 krone mer om dagen i skattelette. De som har over 2 millioner kroner i årslønn vil få 40.000 kroner i året, sier Støre.

Han mener den blåblå regjeringen har brutt løftene sine på tross av at de kom til «dekket bord» i hans øyne.

 

Les også: Kutter vekk sikkerheten

 

Kamp om profilen

Erna Solberg slo i går fast at de skal møte KrF og Venstre med en åpen holdning, men at profilen i statsbudsjettet ligger fast.

Venstres Terje Breivik svarer med å advare Høyre-lederen om at det kan bli kamp også om profilen.

- Vi møter regjeringspartiene med et åpent sinn, men profilen i Venstres budsjett er mitt utgangspunkt, sier Venstres forhandlingsleder.

Han varsler kamp om kronene på flere områder der avstanden mellom regjeringen og Venstre er stor, deriblant jernbanesatsing.

Breivik er ikke imponert av at regjeringen har lagt opp til å øke bevilgningene til jernbanen med 100 millioner kroner. Venstre har i sitt budsjett lagt inn to milliarder kroner til bane.

- Det er sluttsummen på flere prosjekter som er helt nødvendig for å ta vedlikeholdsetterslepet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han setter pris på den drahjelpen han kan få fra sentrumspartiene.

- Jeg vil gjerne ha enda mer til jernbane. Bevilgningene til vei vil også gå til sykkelvei og bedring av tunnelsikkerhet, som Riksrevisjonen har påpekt at vi må styrke, sier han.

 

Hektisk

Venstre og KrF er ikke samordnet når de går til forhandlingene mandag. Mens Venstre allerede har lagt fram sitt alternative budsjett, som er deres utgangspunkt i forhandlingene, skal KrFs landsstyre møtes i helgen for å behandle sitt forhandlingsutgangspunkt.

Det blir hektiske forhandlinger mellom de fire partiene på Stortinget. De starter mandag morgen, og vil trolig være ferdige torsdag. Da skal finanskomiteen behandle budsjettet, før Stortinget skal ha dokumentet senest 20. november.

Leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF), vil kjempe for en sterkere sosial profil på budsjettet.

- Jeg er skuffet over flere kutt som nå blir videreført av den nye regjeringen.

Ektepar med lav samlet inntekt mister det doble bunnfradraget skatteklasse 2 har gitt dem, hvis Siv Jensen og Erna Solbergs forslag til statsbudsjett blir vedtatt i Stortinget. Det vil Syversen gjøre sitt for å forhindre.

 

Fattigdom

Både KrF og Venstre varsler dragkamp om tiltak mot barnefattigdom, som de to partiene ser få spor av i budsjettforslaget.

Breivik varsler også omkamp om studiestøtten. Regjeringen dropper 11 måneders studiestøtte, som den rødgrønne regjeringen foreslo til neste års budsjett.

Det blir også kamp om pengebruken og innretningen på skatte- og avgiftsopplegget. Breivik understreker at de er kritiske til økningen i bruken av oljepenger, som det legges opp til.

- Jeg går inn i forhandlingene med ambisjon om at deler av merpengebruken bør finansieres ved hjelp av et reelt grønt skatteskifte, sier han.

Han har full backing fra nestleder Ola Elvestuen (V).

- Det er ikke dette budsjettet som blir vedtatt, slår han fast.

 

Kutt i bistand

Regjeringen reduserer også bevilgningene til bistand. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp mener et slikt kutt er uakseptabelt.

- Stortinget må sikre at vi deler med de fattigste minst en krone av hver hundrelapp vi tjener, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Det mener også Syversen.

- Men la oss i hvert fall registrere at en regjering med Frp setter av 0,99 prosent av budsjettet til bistand.

Så vennlig er ikke KrFU-leder Emil Erstad.

- Vi er dypt skuffet over kutt i bistand og fattigdomsbekjempelse når utenriksministeren har sagt at han ønsker å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, sier Erstad.

samfunn@dagsavisen.no