Partileder i Venstre Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen (Frp) er ikke helt enige om alt, og har tøff krav fra grasrota i partiene sine.

Dette blir stridssakene

Mens Frp vil stoppe økte bilavgifter og ha en streng innvandringspolitikk, vil Venstre fortsette det grønne skatteskiftet og ha en rausere innvandringspolitikk.

 

Av Marie De Rosa og Sofie Prestegård

Trine Skei Grande (V) fikk med seg to av tre på landsstyret på å forhandle med Høyre og Fremskrittspartiet om en felles regjeringsplattform.

Men fylkeslederne som ga klarsignal på landsstyremøtet i helgen, understreker at det er politisk gjennomslag som blir avgjørende for om Venstre går inn i regjering med Høyre og Frp.

Leder i Buskerud, Erik Hørlück Berg, oppsummerer det slik:

– Får vi ikke gjennomslag, får heller ikke forhandlingsutvalget flertall. Dette skal innom landsstyret en gang til, og det er noe av premisset som ligger der. Trine ba om å få prøve. Det skal hun få lov til, sier Berg.

Les også: Tybring-Gjedde: Frp-grasrota bør få si sin mening om Venstre

Venstre-krav

Dagsavisen har snakket med 17 av 19 fylkesledere i Venstre om deres forventninger til gjennomslag i forhandlingene.

Det er en rekke krav som går igjen:

* En rausere innvandrings- og integreringspolitikk. Her vises det til Oktoberbarna som får en ny vurdering, som et godt eksempel på en rausere politikk.

* Varig vern av områdene uten for Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

* Beholde reduserte elbilavgifter og styrke et grønt skatteskifte hvor forurenser må betale mer.

Leder av Akershus Venstre, Boye Bjerkholt, mener LoVeSe er en åpenbar sak, som Venstre forventer gjennomslag for.

– Den må vi få inn selvsagt. Det har vi vært tydelig på tidligere også, så jeg tror ikke kampen ligger der. Vi mener den helhetlige miljøpolitikken må være mer offensiv, og at innvandrings- og integreringspolitikken må bli rausere. Det handler ikke bare om retorikk, men også om å få en politikk som tar mer utgangspunkt i enkeltmennesker, sier Bjerkholt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frp-krav

I Frp har landsstyret mye makt, og det består av sentralstyret, representanter fra stortingsgruppa, samt fylkeslederne.

Blant de 12 av Frps 19 fylkesledere som Dagsavisen snakket med, er mange fåmælte. Men flere av dem og representanter fra stortingsgruppa ønsket å fremheve viktige saker for Frp. Blant annet:

* Begrense innvandringen i så stor grad som mulig.

* Kutte klimautslipp i utlandet framfor i Norge.

* Stoppe veksten i drivstoffavgifter.

* Heve maksstraffen.

Det er en kjent sak at klima og innvandring er et politikkfelt hvor Venstre og Frp har mange ulike oppfatninger.

– Når det gjelder klima har vi nok ulike meninger om hva det er som skjer med kloden vår. Noe er nok naturlig endringer, slik mange i Frp ser det. I tillegg mener vi det har lite for seg å bruke mye penger på å redusere utslipp i Norge når det har så liten effekt på de globale utslippene, sier leder i Telemark Frp, Lars Lindskog.

I Venstres program er de tydelig på at menneskeskapte klimaendringer er, ved siden av tapet av naturmangfold, vår tids største utfordring.

Frp skriver i sitt program at jordens klima skifter over tid, og at vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene, men at et føre-var-prinsipp skal legges til grunn.

Les også: – Jeg stoler ikke på Venstre-leder Trine Skei Grande

Olje i nord

Det er spesielt olje- og gasspolitikken som blir krevende for Venstre og Frp å enes om. Her har de to partiene vidt forskjellige meninger om konkrete saker.

Venstre har gått til valg på å verne sårbare områder utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, og ved iskanten og polarfronten, samt sagt nei til 24. konsesjonsrunde.

Frp vil på sin side åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet nord snarest mulig, med hensikt om å åpne opp for petroleumsvirksomhet.

– Dette er en viktig sak for Rogaland, sier stortingsrepresentant og fylkesleder fra Rogaland, Roy Steffensen.

Han minner om at Frp-leder Siv Jensen åpnet valgkampen med å si at partiet vil være garantist for at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for oljeboring.

Les også: Raja: - Da tenkte jeg at i god samarbeidsform så kan jeg gjøre om dette forslaget

Urokkelige statsråder

Om Venstre, Høyre og Frp klarer å enes om de politiske sakene er det statsrådspostene som skal fordeles. Her kan det også bli opphetet debatt.

Klassekampen har tidligere skrevet at Venstre vurderte å fremme et krav om at Sylvi Listhaug ikke skulle være innvandrings- og integreringsminister i en regjering der Venstre er med.

Leder av Finnmark Venstre, Leif Gøran Wasskog, legger ikke skjul på at Frp-statsrådene gjør samarbeidet vanskelig.

– Jeg tenker spesielt på Justisdepartementet, som har to ministre som er omstridt. Kommer det inn nye statsråder der, vil det bety mye, sier Wasskog.

Å oppfylle en slik forespørsel er helt uaktuelt, mener Liv Gustavsen, som er fylkesleder Akershus Frp.

– Det er ikke slik at Venstre kan rokke ved våre statsrådsposter. De har også Siv Jensen vært tydelig på. Også at dagens strenge innvandringspolitikk fortsetter, er et krav som henger høyt for oss, sier Gustavsen.

Uenigheten mellom Venstre og Frp på innvandringsfeltet er ganske grunnleggende, skal vi ta utgangspunkt i partienes program.

* Venstre vil behold asylinstituttet, og vil ha et forpliktende europeisk kvotesystem.

* Frp vil avvikle dagens asylsystem, og innføre asylsentre i nærområdene.

De krevende regjeringsforhandlingene starter for fullt etter jul.

Dagsavisen mener: Sprekkdannelser i Venstre