Heidi og Joakim Bluhme så lyst på framtida, men valgte likevel å gjeldsforsikre seg. Det skulle vise seg å hjelpe henne både økonomisk og mentalt da Joakim døde. FOTO: PRIVAT

Det utenkelige skjedde

RAMMET: Livet holdt fram som det skulle for Heidi Bluhme. Med mann og tre barn i alderen to-ni år bestemte familien seg for å bygge på huset sitt. Så mistet hun jobben fordi arbeidsgiver gikk konkurs. Men familien skulle rammes mye hardere.

Da Heidi og ektemannen Joakim tok opp lånet for å bygge på huset, forsto de at de presset familieøkonomien til det ytterste. For første gang følte de på en økonomisk sårbarhet og fant ut at den måtte reduseres ved å pådra seg enda en kostnad. De skaffet seg gjeldsforsikring.

Noen måneder senere ble Joakim alvorlig syk. Han kjempet mot sykdommen i to år, men måtte gi tapt.

Alene

På toppen av sorgen ble Heidi sittende alene igjen med en rekke praktiske problemer.

- Jeg kjente på en redsel og følte meg alene. Hovedmålet mitt i denne perioden var å opprettholde en mest mulig normal hverdag for barna, sier hun.

Hun forteller at Joakim i tillegg hadde en livsforsikring som hun visste ville gi henne fem år til å komme seg på beina.

- Og gjeldsforsikringen slettet Joakims del av gjelda, sier Heidi.

Det gjorde at hun slapp å flytte og bytte skole for barna. Hun hadde mer enn nok av bekymringer uten å få dette på toppen. Blant annet skulle hun nå ta seg av det store huset helt alene, en oppgave som i hovedsak hadde vært Joakims.

- Uten hjelp fra forsikringen hadde jeg ikke vært så robust som jeg er i dag, sier hun. Det var i 2005 hun ble alene. I dag har hun en lederstilling i flyselskapet Norwegian. Hun har solgt huset de bodde i den gang og bosatt seg nærmere familien, i Oppegård.

Koster lite

Heidi mener det er lett for unge mennesker å velge bort denne type forsikring fordi det er så mye annet de skal bruke penger på først.

- Man tenker ikke på at livet skal ta slutt når man er i ferd med å etablere seg. Vi hadde heller ikke tenkt på det hvis vi ikke hadde tatt opp det ekstra byggelånet, sier Heidi.

Hennes råd er å ta høyde for at det verste kan skje. Det koster ikke så mye å sikre seg mot økonomisk krise, påpeker hun.

 

Gjeldstyngede småbarnsforeldre

Unge par med små barn har mest gjeld. Hvis en av barnets foreldre faller fra, blir det økonomisk krise.

Terje Aurdal

Det sier pensjonsøkonom Kristin Myrmo i Sparebank 1. Hun peker på at den nyeste statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mer enn hver femte husholdning der yngste barn er under seks år har over 3 millioner kroner i gjeld. Ni prosent har mer enn fire millioner.

Tilsvarende andel blant alle husholdninger var henholdsvis sju og tre prosent.

Sårbare

Myrmo fastslår at økonomien til familier med en slik gjeldsbelastning ikke tåler at den ene av foreldrene faller fra hvis de ikke har forsikret seg.

– Da må de kanskje forlate hjemmet sitt midt oppi det hele, sier hun.

Hun mener at kvinner er spesielt utsatt fordi de jevnt over har lavere inntekt enn mannen.

– Den hjelpen du vil få fra Nav vil ikke holde når gjelda er høy. En forsikring som dekker gjelda koster lite og er noe alle burde ha, sier pensjons­økonomen.

Råd for å sikre familiens framtid

Kristin Myrmo gir følgende råd for å sikre familieøkonomien i tilfelle dødsfall:

* Finn ut hvor mye hver av dere vil ha i inntekt og gjeld dersom dere skulle forsørget familien alene.

* Finn ut hva dere har av forsikringer via arbeidsgiver og fagforeninger som utbetales hvis en av dere dør.

* Hvis ikke gruppelivsforsikringen gjennom arbeidsgiver eller fagforening er stor nok, bør du kjøpe forsikring som sletter gjelda eller reduserer den kraftig hvis en av dere skulle dø.

Eksempel

Hilde (44) og Geir (45) kjøper ny og større enebolig. 2 barn: Thea og Marcus. Geir tjener 800.000,
Hilde tjener 350 000. De selger det gamle huset og tar opp nytt lån på 2 millioner.

Hvis Geir skulle falle fra, vil Hilde sitte igjen med en gjeld på i underkant av 6 ganger inntekten hennes på kroner 350.000. Hilde vil ikke greie å betjene denne gjelda alene og må selge huset etter et dødsfall hvis ikke Geir og Hilde sørger for forsikring av gjelda.

Hvis det samme skjer med Hilde, vil Geir sitte igjen med en gjeld på 2,5 ganger inntekten sin på 800.000 kroner. Det er nok til at han vil kunne betjene lånet og beholde huset.

Bind renta

Agnes Bergo i Pengedoktoren, som er et uavhengig rådgivningsselskap, anbefaler sterkt småbarnsfamilier med høy gjeld å binde renta.

– Det er bare litt dyrere enn flytende rente. I skrivende stund vil du kunne få 3,7 % flytende rente på et standardlån, som ligger på 60–80 % av takst. Ved tre års binding blir renta 3,8 %, mens den er 4,0 ved fem års binding. Se på prisforskjellen som en forsikringskostnad, sier hun.