«Det er sjelden du ringer kolleger klokken 22.00, men å sende en Facebook-beskjed er lissom greit»

En LO-studie viser at 71 prosent av norske arbeidstakere jobber utenom betalt arbeidstida. Likevel er det få som tror Norge vil innføre en «avloggingslov» som i Frankrike.

Som Dagsavisen skriver i dag har Frankrike innført en ny lov fra 1. januar i år som pålegger franske bedrifter å hindre at arbeidstakere er pålogget på jobben etter arbeidstid.

Frankrike er det første landet i verden som «sikrer retten til å være frakoblet» i et digitalisert arbeidsliv.

Her hjemme vekker den franske loven nysgjerrighet, men få tror Norge vil kopiere Frankrike.

- Det er en interessant lov, men i Norge er det ikke tradisjon for forbud eller lovregulering på dette området. Det er tvert imot slik at partene i arbeidslivet avtaler seg i mellom hvilken vei man bør gå i arbeidslivet, sier Peggy Følsvik, førstesekretær i LO.

71% jobber utenom jobb

Og LO er på søken etter nye tiltak for en ny arbeidshverdag: De har igjennom et samarbeid med SINTEF gjennomført en forstudie på teknologistress på arbeidsplassen, som viser at 71 prosent av de spurte oppgir at de jobber utenom betalt arbeidstid.

 - Norske arbeidsplasser tar i bruk ny teknologi og det er bra, men det gir også noen utfordringer. Skillet mellom arbeid og fritid hviskes ut. For mange fører det til en ekstrabelastning og en opplevelse av at man ikke klarer å følge opp det som er forventet. Det kan føre til stress og utbrenthet, men også at det utføres mye arbeid som folk ikke får betalt for, sier Følsvik.

- Men er det egentlig noe problem om man sjekker en jobbmail mens du er hjemme og ser på TV?

- Før vi hadde teknologiske muligheter gjorde mang ting utenom arbeidstiden da også, poenget er bare at nå er det så mange flere som gjør sånt og man gjør det mye oftere enn før, sier Følsvik.

LO-sekretæren mener dagens regjering tar Norge i motsatt retning av Frankrike, og viser til at regjeringen har utvidet rammene for overtid, og at arbeidstidsutvalget foreslår å utvide muligheter for kveldsarbeid og ha delvis uavhengige stillinger som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene.

- Her kreves det opprydning. Når vi får en ny regjering på plass til høsten, kan vi gjøre nettopp det Jonas Gahr Støre sier, nemlig utvikle arbeidsmiljøloven med partene på laget, sier hun.

Les saken her: Lovfester retten til å logge av

- Et lederansvar

- Selv om teknikken gjør det mulig å være på jobb hele tiden, betyr det ikke at vi skal være det. Vi har fremdeles lover og arbeidstidsbestemmelser, sier Lene Pettersen, forsker ved SIFO som er tilknyttet HIOA.

Hun har skrevet en doktorgrad om sosiale medier på arbeidsplassen, og har sett mange eksempler på arbeidsplasser hvor ledelsens holdning er at det er forventet at arbeidstaker er pålogget også etter arbeidstid.

- Noen toppledere mener det er sånn den moderne arbeidshverdagen er og at det er sånn vi skal jobbe nå. Det er jeg uenig i, sier Pettersen.

Men heller ikke hun tror den franske lovgivningen kopieres av norske lovgivere med det første.

- I norsk sammenheng er nok en slik lovgivning vanskelig å gjennomføre. Men det er interessant og faglig spennende å følge. Det er et motsvar til en utvikling hvor vi er mer og mer tilgjengelig igjennom sosiale medier og teknologi, sier hun.

Hun mener det heller er viktig å forankre at det er en ledernes ansvar å sørge for at at arbeidstaker ikke føler seg forpliktet til å være pålogget utover betalt arbeidstid.

Sosial relasjon

- I mange arbeidskontrakter står det at man for eksempel må regne med overtid i enkelte perioder, og litt må vi tåle, men det er et lederansvar å tydelig kommunisere ut hva den faktiske forventningen. Man kan for eksempel gå foran som et godt eksempel å ikke sende mail i helgene, sier hun.

Med kommunikasjon på sosiale medier som f.eks Facebook messenger eller Snapchat oppstår også en nye problemstillinger:

- Det er sjeldent du ringer kolleger klokken 22.00, men å sende en Facebook-beskjed er lissom greit. På den måten flyter det sosiale og arbeid litt over i hverandre. Tiden du skal bruke til annet, spises likevel opp av arbeid, sier hun og legger til:

- I disse nye teknologiene, som f.eks på Messenger, kan avsender se om mottaker har lest melding eller ikke, og der kan det ligge et stressmoment.