– Det er ikke mange bankende hjerter for nemndene blant kvinner i Ap

Ap-toppene Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre er positive til debatt om å utvide grensen for selvbestemt abort.

I Dagsavisen varsler Trine Skei Grande debatt i partiet både om abortnemndenes rolle og grensen for selvbestemt abort.

Også i Arbeiderpartiet pågår det nå en debatt om å utvide grensen for fri abort fram til kvinnen er gravid i uke 18.

Les også: Den røde tråden

Abortstrid på landsmøtet

Vårt Land har tidligere skrevet om at både Akershus Ap og nye Vestland har vedtatt å gå inn for AUF sitt forslag om å avskaffe abortnemndene og å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) ønsker debatten velkommen, selv om de begge stiller seg bak dagens abortlov med fri abort fram til uke 12. 

– Jeg har ikke tenkt å legge lokk på den diskusjonen i det hele tatt.  Det er ingen som kan si at det er urimelig å føre den debatten, men den må være opplyst og det opplever jeg at den er, sier Støre til Dagsavisen. 

19. februar presenterte regjeringen forslaget til ny abortlov, som fjerner kvinners selvbestemmelse når det gjelder fosterreduksjon. Det vil si at en kvinne som er gravid med flerlinger og vil abortere ett av fostrene må få den aborten godkjent av en nemd først.  

Les også: Kvinneorganisasjoner venter 10.000 til abortprotest landet rundt

– Det er ikke mange bankende hjerter for nemdsystemet blant kvinner i Arbeiderpartiet. Vi vet at det for mange oppleves som en ekstra belastning når de er i en allerede vanskelig situasjon, sier Kjerkol.

Hun er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– For meg er det helt vesentlig at en del ting er på plass før en diskuterer å utvide selvbestemmelsen, sier hun.

Hun mener den fostermedisinske tjenesten må bli bedre, og mer tilgjengelig. Det handler om diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide med sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. Ap vil at alle kvinner skal få tilgang til ultralyd i første trimester.

– Det får de ikke i dag. Men vi vet at mange likevel benytter seg av private tilbud. Kvinner i sentrale strøk med ressurser til det, sier Kjerkol.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bevegelse i liberal retning

I dag er det ventet rekordoppslutning om årets 8. mars-tog på grunn av de varslede innstrammingene i abortloven.

–  Erna Solberg har dratt i gang en nasjonal abortdebatt. Større enn den hun kanskje hadde forestilt seg i oktober, da hun første gang åpnet for å forhandle om vesentlige endringer i abortloven, sier Støre.

– Vi ønsker ikke å polarisere denne debatten mer enn nødvendig. Det vinduet var det Erna Solberg som åpnet. Det er naturlig at når det kommer innskrenkninger i konservativ retning, vil det også komme bevegelse i liberal retning, sier Kjerkol.

Statsminister Erna Solberg (H) går ikke med på at regjeringens foreslåtte endringer av abortloven har framprovosert en debatt om grensen for selvbestemt abort og nemdenes rolle. 

– Jeg er uenig i det. Jeg mener at selvbestemmelsen inntil uke 12 er en riktig avbalansering mellom hensynet til rettsvernet et foster skal ha og selvbestemmelsen til familier, sier Solberg til Dagsavisen.

Les også: Samlet de sterkeste tekstene fra motstanden mot å stramme inn på abortrettighetene