– Det er en dyp og voksende folkelig uro over økende ulikhet

Audun Lysbakken vil få bukt med ulikhetene i Norge. Fem tiltak kan løse det, mener SV-lederen.

I går skrev Dagsavisen at ulikheten i Norge øker, til tross for at folk flest ønsker mindre ulikhet. Det kommer fram i YS sitt arbeidslivsbarometer.

Audun Lysbakken kjenner seg igjen.

– Dette viser noe jeg legger merke til når jeg reiser rundt om i landet. Det er en dyp og voksende folkelig uro over økende ulikhet i makt og rikdom, sier SV-lederen.

Lysbakken mener den økonomiske eliten i landet drar ifra, og at det viser seg i avstanden mellom de som har mest og de som har minst her i landet.

– Vi kan se det på økende forskjeller i arbeidslivet og gjennom presset for kommersialisering av velferd. Penger som skulle gått til velferd for de mange, går til skatteletter til noen få, sier Lysbakken.

Les også: – Større ulikhet gjør oss alle mindre friske og mindre lykkelige

Fem tiltak

Han mener ulikhetstrenden vitner om en alvorlig utvikling:

– Små forskjeller og sterke fellesskap er noe av det beste ved Norge. Nå står det på spill.

Høstens valg, og valget om to år, er ifølge Lysbakken en folkeavstemning om regjeringens politikk. Han foreslår fem konkrete tiltak for mindre ulikhet.

– For det første må vi rigge om skattesystemet sånn at den økonomiske eliten bidrar med mer. Regjeringen gjør det stikk motsatte, de gir systematisk skattekutt til de rikeste.

– For det andre skal vi rydde opp i arbeidslivet og lønnsforskjellene. Det handler om en kraftigere politikk mot sosial dumping. Vi vil kaste bemanningsbransjen ut av arbeidslivet.

Lysbakken vil ha et oppgjør mot det han anser som en lønnsfest for lederstillinger i offentlig sektor, med et lønnstak som tilsvarer statsministerens lønn.

Les også: De rikeste blir stadig rikere: – Må ikke se oss blinde på tall

– Ulikhetsmaskin

– Punkt tre er å benytte seg av offentlig eierskap for å motarbeide forskjeller. Lønnstak er nevnt, et annet er å stoppe privatisering av grunnleggende velferdstjenester, som helsetjenester og barnehage. I dag går skattepengene til folk flest til formuer for noen få og oppkjøp fra utlandet, sier Lysbakken.

Han trekker fram sosial boligpolitikk som fjerde punkt.

– Boligmarkedet er en ulikhetsmaskin. Enslige forsørgere kan slite med å kjøpe seg bolig til tross for at hun eller han har jobb, og det gjelder også flere mindre steder, sier Lysbakken.

Han fortsetter:

– Det femte tiltaket er å få stoppet de usosiale kuttene som rammer de som har minst i samfunnet. Mange av dem som har minst i samfunnet er med på å betale for skattefesten til overklassen. Minstepensjonister ser utbetalingene synke, aleneforeldre og uføre får kutt i stønad. Det er også langt færre som får bostøtte nå enn før. For ikke å nevne alle som blir kastet ut av AAP og nå må leve på sosialstønad. En konkret sak før dette kommunevalget er at mange kommuner holder barnetrygd unna de aller fattigste familiene. Når barnetrygden øker, øker den minst for de fattigste, sier han.

Les også: De aller rikeste drar ifra

Internasjonal trend

– Dette er en langvarig trend, men den har også politiske årsaker. For det første har det har blitt mer markedsliberalisme i hele den vestlige verden. For det andre kan utviklingen snus med politikk. Husk at vi faktisk har klar det i Norge før. Norge har en lang historie med å føre politikk for de mange, ikke for de få. I mange år gikk forskjellene ned i Norge, så dette er fullt mulig.

– I mange tiår hadde vi flust av oljepenger også.

– Hva gjorde politikerne da de fikk oljepenger? Jo, fremsynte politikere sørget for at ressursene kom hele folket til gode. Vi har de samme utfordringene nå, men vi har politikere som privatiserer de viktigste ressursene. jeg er glad for at folk er så tydelige nå. Her er den en høyreside som er i utakt med folket. Dette er et ufattelig viktig verdivalg, det handler om å ta vare på det viktigste i Norge, sier Lysbakken.