Totalt kan 2.041 ansatte være i streik fra arbeidstidens start lørdag. 1.400 av dem er ansatt i Vinmonopolet.

Derfor kan det bli polstreik

Blir ikke LO Stat og Spekter enige natt til lørdag kan over 1.000 ansatte i Vinmonopolet gå ut i streik.

 

Forhandlingene mellom LO Stat og den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er fastlåst, og er dermed gått videre til mekling.

Blir de ikke enige kan totalt 2.041 ansatte være i streik fra arbeidstidens start lørdag. 1.400 av dem er ansatt i Vinmonopolet.

– Raseres

Så hva de krangler de om? Jo, det mest sentrale konfliktområdet er pensjon. I dag har de ansatte forhandlingsrett på pensjon i 75 prosent av Spekter-virksomhetene. Arbeidstakersiden krever å beholde retten til å forhandle på pensjon, og dermed sikre streikeretten dersom det blir uenighet om pensjon i framtiden.

– Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat.

Han forhandler på vegne av en rekke LO-forbund, blant dem Handel og Kontor (HK), som organiserer ansatte i Vinmonopolet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil ha garanti

Vinmonopolet har i dag lovfestet ytelsesbasert pensjon i Statens Pensjonskasse.

– Dette er ikke en konflikt om hvilke pensjonsordninger det skal være i Vinmonopolet i dag, men om å få tariffestet en forhandlingsrett på pensjon, eller en garanti for at dagens bestemmelser ikke skal endres uten forhandlinger, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

En endring av Vinmonopolets pensjonsordning krever en lovendring. Det er ikke fremmet forslag om det, men regjeringen har som mål å redusere forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor.

– HK ser at tjenestepensjon i offentlig sektor blir et tema framover, og derfor er dette så viktig også i disse forhandlingene, siden ordningene i Vinmonopolet følger bestemmelsene for statlig sektor, sier Nergaard og legger til:

– Det er mye penger i pensjon, og forskjellen på en god og en dårlig pensjonsavtale om tjenestepensjon er stor.

Les også: Ny trend i norsk arbeidsliv

Streikerett

Det skal ha blitt gitt et tilbud til arbeidstakersiden om å få medbestemmelse i pensjonsspørsmål, men bare ikke tariffestet forhandlingsrett. Det vil hindre at arbeidstakerne kan streike på grunnlag av pensjon.

Det er heller ikke en løsning å fjerne forhandlingsretten med lovnad om å få den tilbake senere. Skifter da arbeidsgiver fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning på fire prosent, innebærer det at arbeidstakersiden må bruke forhandlingsrommet sitt på å forhandle opp den prosenten hvert år framover.

I en innskuddspensjon innbetales det en viss prosent av lønnen til de ansatte. Det andre alternativet er ytelsespensjon, som alle i det offentlige har.

Spekter har ikke ønsket å kommentere saken mens meklingen pågår.

 

Streikeuttak

Følgende selskaper har ansatte som går ut i streik om det ikke blir enighet innen lørdag:

* Vinmonopolet, hele landet (1114)
* AIM Norway, Kjeller (302)
* Drammen Scener, Drammen (15)
* Flytoget, Oslo (9)
* Norlandia Myrertoppen barnehage, Oslo (5)
* Norlandia Skistua barnehage, Oslo (6)
* Norlandia Sten-Tærud barnehage, Skedsmo (11)
* Norlandia Sørumsand barnehage, Sørum (11)
* Norlandia Vardefjellet barnehage, Ullensaker (9)
* Norlandia Mogreina barnehage, Ullensaker (10)
* Norlandia Ulven Naturbarnehage, Fjell (3)
* Norlandia Naustvika barnehage, Fjell (6)
* Norlandia Kårtveitpollen barnehage, Fjell (11)
* Norlandia Breivika barnehage, Bodø (4)
* Norlandia Nissebo barnehage, Bodø (5)
* Norlandia Vollen barnehage, Bodø (11)
* Norlandia Polarmåsen barnehage, Tromsø (22)
* Norlandia Pasienthotell St. Olav, Trondheim (26)
* Ruter, Oslo (86)
* SIVA, Selskapet for industrivekst, Trondheim (20)
* SiO Mat og Drikke, Oslo (45)
* Studentsamskipnaden i Bergen (130)
* Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (131)
* Studentsamskipnaden i Stavanger (37)
* Studentsamskipnaden i Østfold (20)