Både Ap-topp Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen blir utfordret av forfatter Aksel Braanen Sterri. FOTO: FREDRIK BJERKNES

- Dere må bli tøffere!

IDEOLOGI: Forfatter og sosialdemokrat Aksel Braanen Sterri vil at Ap skal revurdere sitt standpunkt på alt fra sexkjøploven til barnetrygden, og ta debatten om hvordan de igjen skal bli folkets parti.

Siden valgnederlaget til Arbeiderpartiet i fjor høst har partiet startet jobben med å finne ut hva som gikk galt, og hvordan de skal gjenvinne makten.

Statsviteren Aksel Braanen Sterri har skrevet boka «Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti». Konklusjonen til Sterri er klar: Arbeiderpartiet må bli tøffere.

I boka er han streng med partiet, og skriver at «mye er råttent i Norge» etter åtte år med rødgrønn politikk.

 

Flere fattige barn

Han slakter Aps arbeidslinje, kjernen i partiets nyere velferdspolitikk, som han mener har bidratt til at antallet barn som lever i fattigdom, har økt med 50 prosent siden årtusenskiftet.

- Et konkret eksempel er innstrammingen av barnetrygden. Den er et resultat av politikk AUF og Arbeiderpartiets kvinnepolitiske utvalg sto for på midten av 90-tallet. Barnetrygden er ikke blitt prisjustert siden, sier han og viser til at Fordelingsutvalget fra 2009 peker på at en kunne løftet 45.000 barn ut av fattigdom om barnetrygden fulgte grunnbetalingen i folketrygden.

- I stedet sitter man med barnetillegget i uføretrygden og kontantstøtten som begge delvis fungerer som fattigdomsfeller, siden de gir insentiver for ikke å komme seg i arbeid.

 

Tror på Jonas

Sterri har tro på at Ap-topp Jonas Gahr Støre, som er favoritt til å ta over ledelsen i partiet, kan være den ideologen som partiet trenger.

- Jeg mener det er en stor styrke at han er en veldig lyttende person.

Han mener det viktigste Støre kan gjøre er å ta frihetsbegrepet på alvor.

- Det er så viktig for oss alle å føle oss fri. Ingen av oss liker å bli fortalt av moren vår eller læreren vår hva vi skal gjøre. Den frihetsfølelsen er en sentral verdi. Men det er en misforståelse at det blir mer frihet om staten bare holder seg unna. Friheten må fordeles og legges til rette for. Her har staten en viktig rolle, sier Sterri.

Her mener han også at fagbevegelsen har en viktig rolle.

Men Sterri har også en utfordring til LO-leder Gerd Kristiansen i hennes arbeid med evalueringen av pensjonsreformen og en mulig ny reform.

- Jobb for et mer omfordelende pensjonssystem og gi opp AFP og de sjenerøse offentlige pensjonene. Rettferdigheten må være for alle, ikke bare for AFP-ere og offentlig ansatte, sier Sterri.

 

Formynderstaten

Da Arbeiderpartiet gikk inn for et forbud mot prostitusjon i 2007, viste de liten interesse for sexarbeiderne, mener Sterri. I boka argumenterer han mot sexkjøploven, fordi «Sosialdemokratiets mål kan ikke være at ingen skal selge eller kjøpe sex. Da flytter vi makten vekk fra folket og over til politikerne. Da bedriver vi formynderpolitikk, framfor en politikk som gir makt.», skriver han i boka si.

- Kan man ikke skjerpe innsatsen for disse kvinnene og samtidig være for et forbud?

- Det hadde vært det nest beste, sier Sterri før han fortsetter:

- Det en gjorde når et forbud ble innført, var å understreke dette skillet mellom den som kjøper og den som selger sex. Det skulle ikke bli kriminelt å selge, bare kjøpe. For den vanlige mannen i gata ender det heller med at sexarbeidere også blir sett ned på, og det vil på lang sikt snarere redusere enn å styrke støtten til positive tiltak.

 

Private skoler

Sterri har ikke lang fartstid i Ap. Men sommeren 2012 var han «trainee» i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Her reagerte han på Aps strategi om å sette den svenske skolemodellen opp som et skrekkeksempel, i motsetning til fellesskolen.

I boka skriver han at vektleggingen av fellesskolen faktisk kan stå i veien for å oppnå sosialdemokratiske målsettinger.

«Om vi implementerer friere skolevalg på riktig måte, kan det også øke motivasjonen til den enkelte elev», mener Sterri.

Her møter han motbør fra Ap-politiker Hadia Tajik.

- Dette vil føre til valgfrihet for de få. Det er ikke i nærheten av å sørge for frihet for alle, sier Tajik i debatt med Sterri i Dagsnytt 18 i går.

sofie.prestegard@dagsavisen.no