Også for taxi-næringen vil hydrogenbiler være en god løsning, mener byråd Guri Melby (t. v.) og Rikke Dahl Monsen i Klima- og energiprogrammet i Oslo kommune.

Den første av 10.000 hydrogenbiler

KLIMA: Her er Oslos første hydrogenbil. Ambisjonen er at det skal rulle 10.000 slike nullutslippsbiler på veiene i Oslo og Akershus i 2025.

Dette går fram av den nye strategien for tidlig innfasing av hydrogen som drivstoff i Oslo- og Akershusregionen, som politikerne vedtok tidligere i sommer.

- Jeg jobber nå videre med en handlingsplan for hydrogen. Den vil bli fremmet i høst, forteller Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel.

Dagsavisen var med da hun for aller første gang fikk prøve kommunens rullende nyervervelse.

- Oslo er blitt verdens elbilhovedstad. Det er nå 14.000 elbiler i Oslo og Akershus. Men det er åpenbart at elbilen ikke kan dekke alle behov, sier Melby.

Det hun sikter til er den forholdsvis korte rekkevidden til elbilene. Med unntak av bilene Tesla produserer, er den for de flestes del fortsatt på bare 10-15 mil.

Med hydrogen på tanken trenger du ikke å lure på om du kommer helt fram.

- Rekkevidden på denne bilen, som er den første serieproduserte hydrogenbilen, er 594 kilometer. Den har dermed samme rekkevidde som en vanlig bensin- eller dieselbil, forteller Rikke Dahl Monsen, kommunikasjonssjef i Klima- og energiprogrammet i Oslo kommune.

 

Ambisiøse klimamål

Bakgrunnen for at Oslo kommune nå har kjøpt sin aller første hydrogenbil, er de ambisiøse klimamålene politikerne har satt seg:

* Innen 2030 skal utslippene av klimagasser i Oslo reduseres med 50 prosent, sammenlignet med utslippsnivået i 1991.

* I 2050 skal Oslo være en klimanøytral by.

For å komme dit er det blitt vedtatt at «alle biler som brukes av Oslo kommune, skal som hovedregel bruke nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen.» Målet er en bilpark med nullutslipp alerede fra neste år.

Dermed ligger det an til at Oslo blir en storinnkjøper av hydrogenbiler i årene som kommer.

- Denne bilen skal brukes av Energigjenvinningsetaten som en praktisk bruksbil, forteller Melby.

- Hvor mye kostet den?

- Den var dyr, 1,2 millioner kroner. Av det dekket Transnova halve regningen, svarer hun.

 

Pris på vei ned

Det fortsatt høye prisnivået er et av flere hindre som må overvinnes før hydrogenbiler kan bli like vanlige i trafikken som elbilene er blitt.

- Som alle andre nye teknologier som skal inn på markedet, har prisen en sammenheng med volumet, påpeker teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero, Marius Gjerset.

- Hvor billige kan hydrogenbilene bli etter hvert?

- Med et større volum vil de bli fullt ut konkurransedyktige med dagens bensin- og dieselbiler og sannsynligvis billigere enn elbilene er i innkjøp, svarer Gjerset.

- Tror du det er mulig med 10.000 hydrogenbiler på veiene i Oslo og Akershus om bare ti år?

- Det er en god ambisjon som er fullt ut realistisk. Salget av elbiler har gått fortere enn det. Men i en introduksjonsfase vil statlig og offentlig støtte og offentlige incitamenter og virkemidler være helt avgjørende. Derfor er hydrogenstrategien til Oslo og Akershus veldig viktig.

Også generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik, tror hydrogenbiler kan bli like vanlige som elbiler på norske veier. Men en viktig forusetningg for dette er byggingen av et nett med fyllestasjoner.

- I dag er det fem fyllestasjoner for hydrogenbiler og én for hydrogenbusser i Norge. Flere er under planlegging. Vi bør ha mellom ti og 20 slike fyllestasjoner i Sør-Norge før det blir attraktivt for bileiere å bytte til hydrogenbil, mener han.

Guri Melby forteller at hun som byråd, ønsker å bidra til å at det blir flere fyllestasjoner etter hvert. Det letes allerede etter aktuelle tomter til det hun omtaler som «energistasjoner». Der skal det bli mulig for bileiere å skaffe seg flere typer drivstoff, både hydrogen, elektrisitet og biodrivstoff.

Av den nye hydrogenstrategien for Oslo- og Akershusregionen, går det fram at «anslagsvis vil utviklingen av et energistasjonsnett kreve investeringer på totalt 200-250 millioner kroner i perioden fram mot 2020.»

tor.sandberg@dagsavisen.no