Leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo, Tone Tellevik Dahl. FOTO: FARTEIN RUDJORD

- De behandler eldre som varer

OMSORG: Det er penga som rår i Oslos omsorgspolitikk, mener Arbeiderpartiet. - Ingen grunn til å tro at private er dårligere enn det offentlige, svarer KrF.

- At sårbare mennesker håndteres som varer er uverdig, sier leder av helse og sosialkomiteen i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Hun viser til manglende renhold og vedlikehold på Ammerlunden sykehjem, som Dagsavisen fortalte om lørdag. Kommunikasjonssjef i Fagforbundet Tone Zander har en far som bor på sykehjemmet. Hun mener privatiseringen av omsorgstjenester i Oslo, er grunnen til at det spares på renhold og vedlikehold.

- Vår hovedkritikk av omsorgspolitikken i Oslo er at man behandler eldre som varer der hovedmålsettingen er å spare penger. sier Dahl.

 

- Viktig for helse

Hun sier at tilsynsrapporter viser at problemet med renhold og vedlikehold gjelder flere sykehjem.

- Selv om pleie og antall hender er viktig, må vi passe på at vi ikke hopper over kravene vi stiller til vedlikehold og renhold. Sykehjem er i dag hjem til personer med svekket helse og redusert immunforsvar. Renhold er svært viktig for pasientens helse, men også for opplevelsen av velvære og trivsel for ansatte og besøkende, sier Dahl.

Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre en god eldreomsorg i hovedstaden mener Dahl er å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

- Jeg er bekymret for om kommunen skal klare å rekruttere kvalifisert helsepersonell hvis mantraet er å hele tida gi minst mulig i lønn og pensjon til en så viktig oppgave. Da gir vi som arbeidsgiver galt signal.

- Vi må være på lag med dem som gjør denne viktige jobben, og ikke legge til rette for at de skal føle at de er på en usikker arbeidsplass. Sykehjemsetaten har selv sagt at den økte opptrappingen av konkurranseutsetting er en av hovedårsakene til økt sykefravær, sier Dahl.

 

Sparer millioner

Hun sier at målsettinga med å konkurranseutsette et sykehjem er å spare fem millioner kroner.

- Byrådet sier at når de velger vinnere av anbud skal de vektlegge 60 prosent kvalitet. Men når målsettingen er å spare minst fem millioner sier det seg selv at det er pengene som styrer, sier Dahl.

- Har dere i Ap mer penger til sykehjemmene?

- I vårt alternative budsjett prøver vi alltid å stanse konkurranseutsettingen, og vi prøver å sikre at sykehjemsetaten har god nok økonomi. Vi har alltid satset på eldreomsorg, og vi vil styrke bydelene for å styrke hjemmehjelpen, svarer Dahl.

 

Undersøkelser

Eldrebyråd i Oslo, Aud Kvalbein er for tida på ferie, men byrådssekretær Tore Johannes Berntsen, sier at det ikke er grunn til å konkludere med at private sykehjem er noe dårligere enn kommunale.

- Hvis vi ser på fornøydhetsundersøkelsen fra mai kan vi ikke se at sykehjemmene som er satt ut på anbud har spilt fallitt. De scorer i snitt nesten likt, faktisk litt bedre, enn de som driftes kommunalt, sier han.

Berntsen sier det er strenge kriterier for å vinne anbud blant private omsorgsaktører.

- Vi setter drift på anbud fordi det er et hjelpemiddel for å drive sykehjem bedre. Det blir ikke gjort vilkårlig, men etter et sett med kriterier og etter Sykehjemetatens anbefalinger, sier han.

Han sier at de sykehjemmene som anbudsutsattes ofte har hatt problemer med driften i utgangspunktet.

- Når pårørendeundersøkelsen viser at de som driftes privat scorer nesten likt i snitt som de som drives kommunalt, betyr det at de klarer å snu trenden og ta tak i utfordringene som gjorde at de ble satt på anbud i utgangspunktet.

stian.fyen@dagsavisen.no