Cybertrusselen øker

Digitale angrep mot Norge blir flere og mer alvorlige. Høy digitalisering gjør Norge ekstra sårbart, advarer Etterretningstjenesten.

 

– Vi blir mer sårbare. Vi ser angrep hele tida, sier Hans Christian Pretorius, leder for Cybersikkerhetsavdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som deltok i en av flere debatter om cyberangrep i Arendal tirsdag.

Lenge før tidligere fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) sikkerhetsbrudd, var temaet om nettopp digitale sikkerhetstrusler mot norske myndigheter og næringsliv høyt på agendaen under Arendalsuka. Budskapet er klart: Norge er svært sårbart og konintunerlig utsatt for cyberangrep fra både statlige og ikke-statlige aktører.

Etterretningstjenesten, som har som mål å bli mer synlige i norsk offentlighet, er blant flere som advarer om høy sårbarhet i det norske gjennomdigitaliserte samfunnet.

Norge var tidlig ute med for eksempel bruk av nettbanker. Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten, kaller Norge verdensmestere i teknologi – men med det følger også faren for cyberangrep.

Les også: Press mot Solberg om å avsløre mulig mobilhacking

Nordmenn bekymret

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin befolkningsundersøkelse for 2018, er cyberangrep det nordmenn er aller mest redde for at skal skje de neste fem årene. Cyberangrep kommer foran både terrorangrep og krig. Samtidig er cyberangrep det vi kanskje vet minst om. En ting er myndigheter og næringsliv, men hva kan privatpersoner gjøre for å sikre seg mot digitale angrep? Sofie Nystrøm i Etterretningstjenesten har følgende råd til privatpersoner:

* Oppdater systemene dine, det vil redusere sårbarhetene.

* Ikke koble deg opp til hvilket som helst nett i land med høy risiko.

* Bytt ut mobil innimellom. Hvis du er leder av en stor bedrift eller statsråd, bytt telefon og passord ofte.

– Bør vanlige folk passe på ved reise til for eksempel Kina eller Iran?

– Alle bør gjøre en verdivurdering sett i lys av cybertrusselbildet. Hvis du sitter på viktig informasjon så bør en passe på hvordan informasjonen er lagret og sikret, og vurdere om en skal ta med telefonen på reise. Det er en høyere risiko for å bli hacket i de landene, sier Sofie Nystrøm i Etterretningstjenesten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Komplekst bilde

I sin trusselvurdering identifiserer Etterretningstjenesten, som har ansvar for internasjonale trusler mot Norge, fire land som høyrisikoland: Kina, Iran, Russland og Nord-Korea.

Trusselvurderingen advarer også om et svært komplekst og omskiftelig trusselbilde, blant annet på grunn av økt og mer avansert cyberaktivitet.

Les også: Tidligere sjef for E-tjenesten tror Sandbergs mobil har blitt hacket

 

Cybertrusler

* Nordmenn er mest bekymret for cyberangrep, terrorangrep, kapring og flom, i den rekkefølgen, ifølge befolkningsundersøkelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

* Etterretningstjenesten advarer om tre typer cybertrusler mot Norge i sin trusselvurdering i 2018:  Påvirking, etterretning og sabotasje.

* Både Etterretnings­tjenesten og PST (Politiets sikkerhetstjeneste) identifiserer særlig fire land som høyrisikoland: Kina, Iran, Russland og Nord-Korea.

Kilder: Fokus 2018, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.