Styreleder i Skarpsno og Gimle vel, Audun Engh, vil at hele ferjeterminalen på Hjortnes flyttes til Filipstad.

Cruisekrangel om Hjortnes

CRUISE: Oslos cruiseturister trenger i framtida nye steder å gå i land. Hjortneskaia er et av stedene som er planlagt utbygget. Men forslaget får motbør.

Plan- og bygningsetaten, Oslo Havn KF og Visit Oslo overleverte 3. juli en utredning om plassering av framtidens cruisekai til politisk behandling. I begge alternativene som framlegges, er utbygging av Hjortnes med i planene.

 

Dårlig idé

- En dårlig idé, mener styreleder i Skarpsno og Gimle Vel, Audun Engh.

Velforeningen har sammen med bydel Frogner, Naturvernforbundet, Oslo Byes Vel og Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), foreslått at hele ferjeterminalen flyttes til Filipstad. Men deres forslag er ikke med i planene politikerne skal vurdere.

Skarpsno og Gimle Vel er en av initiativtakerne til en såkalt «plansmie», hvor arkitektene Niels Torp og Arne Sødahl er hyret inn for å tegne alternative forslag.

- Dette er ikke en naboprotest for dem som får utsikten ødelagt av digre cruiseskip. Vi mener at vårt forslag er det beste for byen, sier Audun Engh.

Han mener at cruiseskipene ikke hører hjemme i sentrum.

- Cruiseturistene genererer minst penger for byen. De er her i kort tid, og de blir stort sett hentet i busser for å bli kjørt til de stedene de vil se, sier Engh, som er med på en kombinert løsning med cruise/ferje på Filipstad, og at dagens Hjortnes kan bli et unikt boligområde.

 

Uenighet

Selv om innstillingen er lagt fram, uten plansmias forslag, er det uenighet om alternativene.

- Vi ønsker å bygge ut Hjortnes, hvor Kielbåtene går fra i dag, til å kunne ta imot to store cruiseskip, og ha det som primærkai, sier prosjektdirektør Stein Kolstø i Plan- og bygningsetaten (PBE).

- Vi ønsker å bygge ut Hjortnes til å ta imot ett cruiseskip, og beholde Søndre Akershuskai som primærkai, sier teknisk direktør Per Ø. Halvorsen i Oslo Havn KF.

Både PBE og Oslo Havn KF foreslår at det bygges en ny utstikker på Hjortnes, parallelt med Kielferga, nærmere Frognerkilen, men med litt forskjellig vinkel.

Bydelsutvalgene på Frogner og Ullern, samt Aksjon Frognerstranda ønsker ikke cruisehavn på Hjortnes i det hele tatt.

Aksjon Frognerstranda skriver i sin høringsuttalelse at de «er imot Hjortnesutbygging, og at det er i konflikt med allmennhetens bruk av Frognerstranda. Vi tror PBE/Oslo havn har en skjult agenda - flytte ferjetrafikken fra Filipstad».

 

Akershus festning

Aksjonsgruppa mener en cruisehavn vil ødelegge utsikten og tilgangen til sjøen.

- En cruisekai på Hjortnes vil bli synlig. Skipene rykker nærmere Frognerkilen, men utsikten vil bare bli hindret for noen timer, når det ligger skip til kai, sier Oslo Havn-direktør Halvorsen.

Cruiseskipene blir bare større og større, og de største er i dag på opp til 360 meter lange. Ved Søndre Akershuskai kan de ta imot skip opptil 330 meter.

- Hovedkai på Hjortnes tar mest hensyn til Akershus festning som et viktig kulturminne og gir samtidig best mulighet for ny byutvikling på Vippetangen, sier Kolstø i PBE.

- Ny cruisepir på Hjortnes medfører heller ikke at allmennheten mister tilgjengelighet til sjøen der. Det blir slik det er i dag. Gjennom den kommende utviklingen av Filipstad til et attraktivt område i Fjordbyen, vil cruiseturistene gå i land i et nytt, moderne bystrøk med kort gangavstand til sentrum, legger han til.

 

Bestemmer

Nå er det opp til politikerne å bestemme hvor cruiseskipene skal legge til i framtida.

I dag brukes Søndre Akershuskai til store skip, deler av Vippetangen og Revierkaia til cruisetrafikk med mindre skip, og med midlertidig bruk av Filipstadkaia har man totalt fire cruisekaier. Når Filipstadkaia nedlegges på grunn av byutviklingen i området, står man igjen med tre cruisekaier. Søndre Akershuskai er i dag den eneste kai i Oslo havn som kan motta anløp av alle størrelser cruiseskip. Kaien står for cirka 60 prosent av alle cruiseanløp.

- Vi har lagt vekt på å beholde cruise i sentrale områder, rundt rådhuset og Søndre Akershuskai. Vi ønsker også å bygge en ny kai på Vippetangen, ved Fiskehallen - som vi har tenkt ombygd til passasjerterminal, sier Halvorsen.

tom.vestreng@dagsavisen.no