Carl I. Hagen er nominert av Frp til fast plass i Nobelkomiteen, mens Kristin Clemet er nominert av Høyre til 1. vara-plass. Nå kan hun få plassen tiltenkt Hagen, dersom Frp ikke kommer opp med et nytt navn.

Clemet kan få Hagens plass i Nobelkomiteen

Kristin Clemet blir 1. vararepresentant til Nobelkomiteen, og kan rykke opp til fast plass dersom Frps stortingsgruppe nekter å fremme andre kandidater enn partiveteran Carl I. Hagen.

 

Det kan være et utfall av kampen om en plass i Nobelkomiteen, som akkurat nå går høyt i Stortinget.

Dagsavisen har snakket med kilder med innsikt i prosessen. 

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk mandag flertall for å hastebehandle et forslag om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter til Stortinget ikke kan velges. Forslaget blir ventelig vedtatt tirsdag før nobelkabalen endelig legges av valgkomiteen på Stortinget onsdag.

LES OGSÅ: At Venstre og KrF støtter forslaget som kan hindre Carl I. Hagen i å få en plass i Nobelkomiteen, vil få følger, advarer Frps Ulf Leirstein

Samtidig fordeles retten til å fremme nobelkomitékandidater ut fra partienes størrelse i Stortinget, og det er ikke tradisjon for at andre partier blander seg inn. Frps stortingsgruppe har så langt stått steilt på at partiets plass i Nobelkomiteen skal gå til tidligere partileder Carl I. Hagen.

Fastholder Frp at Hagen fortsatt er partiets kandidat, kan resultatet bli at den faste plassen blir stående tom – og dermed må fylles av påtroppende 1. vara til Nobelkomiteen, Kristin Clemet. 

Slik henger det sammen:

Valgkomiteen på Stortinget har samme sammensetning som Stortinget for øvrig, og dermed er det også der flertall for vedtaket om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen. 

Dersom Frp ikke fremmer en annen kandidat, kan valgkomiteen simpelthen unnlate å innstille en kandidat til den faste plassen i Nobelkomiteen, noe som vil føre til et direkte opprykk for Clemet. Og plassen vil formelt bli stående ubesatt fram til Frp fremmer et annet navn.

– Ballen ligger da hos Frp, sier en kilde til Dagsavisen.

Fra Frp-hold får Dagsavisen bekreftet at partiet fortsatt kommer til å stå på Hagen som kandidat til Nobelkomiteen.

Frp: – Uryddig

På spørsmål om Støre mener at Frp fortsatt kan fremme Hagens kandidatur, svarer Ap-lederen:

– Jeg vil mene at det å fremme forslag på kandidater som stortingsflertallet mener ikke kan velges, vil være et brudd med hvordan Stortinget fungerer, nemlig at flertallet avgjør hvordan vi forstår også valg. Men dette vil være opp til presidentskapet, hvordan de legger opp behandlingen av saken på fredag. Og hvordan flertallet ordlegger seg i innstillingen som lages på onsdag.

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, mener Stortinget opptrer uryddig, og at hastevedtaket handler om Carl I. Hagen som person, ikke prinsipper. 

– Det hadde vært mer ryddig på alle måter om denne saken ble behandlet ordinært av komiteen, slik at man fikk en prinsipiell avklaring rundt disse spørsmålene, sier han til NTB.

LES OGSÅ: Lex Hagen setter ny fyr på Nobel-striden

Kan komme motkandidat

Et annet mulig utfall dersom Frp ikke kommer opp med andre navn enn Hagens, er at andre partier fremmer en motkandidat. Dette sitter imidlertid langt inne, gitt prinsippet om at partiet med rett til å nominere medlemmer til Nobelkomiteen, vanligvis får gjøre dette uforstyrret.

Og det vil trolig bare skje dersom det faktisk åpnes for votering om den faste plassen i Nobelkomiteen som Frp vil gi Hagen. 

Ved personvalg i Stortinget er det nemlig slik at det holder med én stemme, dersom det ikke fremmes en motkandidat.

– En motkandidat kan komme dersom presidentskapet mener at det skal voteres over Hagen, sier en kilde til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Nobel-sekretær Olav Njølstad tviler på at Frp-veteran Carl I. Hagen, som er vararepresentant til Stortinget, kan velges inn i Nobelkomiteen

Frp, Jagland og prinsipper

Selv om Frp nå mener at Hagen, som er vararepresentant til Stortinget, kan sitte i Nobelkomiteen, har partiet tradisjonelt vært blant de mest prinsippfaste på at det ikke bør tillates.

Så sent som 23. november i år, altså for under to uker siden, fremmet en rekke Frp-representanter, med parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i spissen, et forslag om at «Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner».

Den uskrevne regelen om ikke  å velge sittende stortingsrepresentanter eller vararepresentanter, har imidlertid ikke konsekvenst blitt fulgt tidligere. 

Frp har påpekt at både deres egen avtroppende representant, Inger-Marie Ytterhorn, ble valgt til Nobelkomiteen selv om hun var vararepresentant til Stortinget, og at Thorbjørn Jagland ble valgt inn i komiteen mens han fortsatt satt på Stortinget.