I august åpner denne byggeplassen som Nordpolen skole. Fra v.: Avdelingsdirektør i Utdanningsetaten Harald Øvland, ass. direktør Kjell Richard Andersen i Utdanningsetaten, ass. rektor Silje Nilsen og rektor Eyvind Dahl.

Bygger Oslo-skoler for 25 milliarder

I løpet av de neste 10 årene skal nær 25 milliarder kroner investeres i nye Oslo-skoler. Av 63 prosjekter er 16 helt nye skoler.

På det som for inntil ett år siden var Sandaker videregående skole, er byggeaktiviteten stor. Et kontrollert kaos er i ferd med å materialisere seg, og i midten av august gjenåpner skolen, som Nordpolen skole, med klasser fra første til tiende.

De fleste klasserommene er ferdige, og det flotte vårværet har ført til at entreprenøren også kan arbeide med å ferdigstille uteområdene.


840 elever
– Dette blir en skole med plass til 840 elever. De første årene vil vi ha elever fra første til tredje klasse, mens resten av plassen benyttes av elever fra andre skoler når deres skole rehabiliteres, sier rektor Eyvind Dahl til Dagsavisen.

– Det er spennende å kunne være med på et slik prosjekt helt fra starten, og ikke minst få påvirke hvordan skolen skal se ut.
Før i tida var det ordensmannens oppgave å vaske tavla og rengjøre svampen.

– De tider er forbi, ler rektor Dahl.

– Her skal det ikke kjøpes et eneste kritt eller en eneste svamp. Her blir det kun elektroniske, interaktive tavler i hver eneste klasserom, sier han.


Topp utstyrt
Nordpolen skole blir en topp moderne skole, med utstyr som skal være med å gjøre læreprosessen enklere og bedre for elever og ansatte.

Foreløpig er det kun to ansatte på skolen: Rektor Eyvind Dahl, som ble ansatt i fjor høst, og assisterende rektor Silje Nilsen, som begynte i jobben i februar.

– Hele skolen blir totalrehabilitert. Alt bortsett fra fasaden blir nytt, sier Dahl, som stolt legger til fasiliteter som en samlingsplass for 400 personer med mobil scene, godt utstyrt musikkrom og en nyoppusset idrettshall.

– For tida er vi i ferd med å ansette lærere og øvrig personell. Og det er en enorm interesse for å jobbe her, sier Dahl.

63 prosjekter
I løpet av de neste 10 årene skal Undervisningsbygg ferdigstille totalt 63 nye skoleprosjekter (se faktaboks).

Prognosene viser at Oslo vil få 20.000 nye elever i samme 10-årsperiode, og det må bygges for å skaffe plass til alle.

– Men det er ikke sånn at vi vil fylle klasserommene til randen. Det er lovbestemt hvor mange elever det skal være i hver klasse. Vi mener at vi ferdigstiller prosjektene i takt med økningen av elever, sier Andersen.

– Men det er en utfordring at vi i mai hvert år får nye prognoser – og de øker for hvert år.

– Men da får vi bare bygge mer, legger han til.

Med så mange store prosjekter over 10 år, sier det seg selv at oppgaven er krevende.

– De byggrelaterte aspektene som økonomi, framdrift, helse, miljø, sikkerhet, bygging, medbestemmelse og politiske utfordringer har vi god kontroll på, sier Andersen.

– Andre elementer som må på plass går på logistikk, med bruk av midlertidige lokaler i byggeperioden, etablering av nye skoler, ansettelser, trygge skoleveier, inventar og utstyr, sier Kjell Richard Andersen.

– Vi vil at foreldrene skal føle seg trygge, og på de stedene hvor vi må «busse» elevene til midlertidige lokaler, er det de eldste elevene som må gjennom dette. De yngste skal gå på skolene i sitt nærområde, sier han.

Å skaffe elever til de mange nye skolene er det minste problemet. Verre er det å skaffe nesten to tusen nye lærere til de nye skolene.


Hele Oslo
– Men det er en morsom oppgave, for det er mange som ønsker å jobbe i Oslo-skolen, sier Harald Øvland, avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten.

I sentrale Oslo er det ikke mange ledige tomter igjen til å bygge nytt, heller ikke ledig areal til å sette opp paviljonger.

– Det er stadige diskusjoner om hvor de nye skolene skal ligge. Og det er mange som har meninger. Alt fra foreldre til politikere. Men vi har ikke hatt de samme diskusjonene som det har vært rundt plasseringen av det nye Munch-museet, smiler Kjell Richard Andersen.

– I år vil vi ferdigstille 10 prosjekter, hvor Nordpolen blir helt ny. Ni andre skoler vil rehabiliteres og utvides, slik at det blir plass til flere elever, sier Andersen.

– Neste år ferdigstilles Nedre Grefsen skole, som blir ny ungdomsskole og Nydalen videregående skole. Nordstrand videregående skole stenges for omgjøring til grunnskole, mens Sjømannsskolen vil ta imot 630 elever fra Nordstrand videregående skole.

– Vi jobber under tidspress hele tida, og det er mye som skal klaffe. Går det galt ett sted, vil det få ringvirkninger for alle prosjektene. Det nytter ikke å ha skolene ferdige i oktober. Det er i august det er skolestart, og da må skolene være klare til å ta imot elever og lærere – ikke være en byggeplass, sier Andersen og skuer utover det som i august skal ta imot flere hundre elever.

Og hvor kult vil det ikke være å gå på skole på Nordpolen?

tom.vestreng@dagsavisen.no