Budsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner

Regjeringen kan ikke si hvor mye oljepenger den kan måtte bruke på tiltak for å berge Norge gjennom koronakrisen. Presenterte ny tiltakspakke fredag.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Sjekk liste over nye tiltak i bunnen av saken.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås å øke med 135,8 milliarder kroner i 2020, ifølge proposisjonen regjeringen la fram fredag.

Tiltakene som regjeringen så langt har satt i verk, motvirker inntektsbortfall hos bedrifter og privatpersoner til en verdi av 310 milliarder kroner, opplyser Finansdepartementet.

I tillegg kommer tiltakene regjeringen la fram fredag morgen som vil utgjøre mellom 10 og 20 milliarder kroner hver måned, opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H). Dette er en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, understreker Sanner.

Les mer om den pakken her: Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter

– Umulig å si

Han kan imidlertid ikke svare på hvor mye oljepenger regjeringen må bruke.

– Hvor mye det vil være snakk om, er det ikke mulig å si i dag, fordi anslagene kan forandre seg fra uke til uke og nesten fra dag til dag, sier Sanner.

Han mener det er riktig å bruke de økonomiske musklene staten har for å sikre arbeidsplasser og næringslivet, slik at det også blir arbeidsplasser å gå til i fremtiden.

Han påpeker at bruttonasjonalprodukt er ventet å falle med 2 prosent i år som følge av krisen.

– Jo færre penger vi bruker nå, jo flere må vi bruke framover. Det er det viktige perspektivet. Hvis du skal se på hvor mye oljepenger som faktisk ble brukt i denne krisen, kan du ikke bare se på tiltak nå, du må se på hva den pengebruken betyr for vekstevnen vår fremover, mener statsminister Erna Solberg (H).

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (Dagsavisen+)

Lånegarantier på plass

Sanner opplyste for øvrig at bankene nå har utbetalt de første lånene som er gitt med regjeringens lånegaranti, som ble foreslått for en uke siden. Disse brukes til å gi lån til små og mellomstore bedrifter.

– Nå jobber vi for å utvide den ordningen, så den kan gjelde større bedrifter, sier Sanner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

 

Fakta om regjeringens tredje krisepakke i forbindelse med koronaepidemien

* En ny kompensasjonsordning for faste utgifter for koronarammede bedrifter.

* Ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på totalt 2,5 milliarder kroner ved å styrke ordningene for innovasjonstilskudd og etablerertilskudd.

* Økt låneramme for innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner til 3 milliarder kroner til prosjekter knyttet til nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling.

* 300 millioner kroner til rentestøttefond for å gi bedrifter rammet av krisen, betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger.

* 50 millioner kroner i tilskudd til private innovasjonsmiljøer som ikke støttes av Siva.

* 250 millioner kroner til næringsrettet forskning for at aktiviteter ikke avsluttes.

* 1 milliard kroner til fonds- og matchinginvesteringer i Investinor for å bedre tilgang på kapital for bedrifter i tidlig fase.

* Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

* Regjeringen åpner for at Nav skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin, kunne få penger raskt inn på konto.

* Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som blant annet reiseliv og deler av idretten. (Fra 12 prosent opprinnelig).

* Forlenger midlertidig fristen på 14 dager i pakkereiseloven for tilbakebetaling av penger til kunder som avbestiller reisen sin på grunn av korona. Innfører en ny ordning der arrangørene kan tilby en tilgodelapp i stedet for å betale straks.

* Styrker Reisegarantifondet med 100 millioner kroner og gir fondet mulighet til å overskride årets bevilgning på 200 millioner kroner.

* Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper. Etter gjeldende regelverk vil aksjonærer kunne måtte betale en kurs som er kunstig høy i dagens situasjon ved et kontrollskifte i børsnoterte selskaper.

* Flere tiltak for å holde transportsektoren i gang, blant annet får togselskapene lov til å kutte i rutetilbudet uten å bli trukket i vederlaget fra staten.

* Utsatt innbetaling av forskuddsskatten for personlige skattytere og selskaper.

* Forlenger ordningen for hjemtransport av nordmenn fra 31. mars til 1. mai.

* Forslagene skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag.

Kilde: Regjeringen.no