Forbundsleder Trine Lise Sundnes fra en støttemarkering for streikende i januar i år. FOTO: ARNE OVE BERGO

Brygger opp til streik i varehandelen

ARBEIDSLIV: Fra og med lørdag kan butikker og utsalg fra Bodø i nord til Kristiansand i sør tas ut i streik. - Vi forbereder oss på det verste, sier Handel og Kontor.

- Vår tilnærming til butikk­overenskomsten er at vi må sørge for at minstelønnssatsen innen handel er likere enn i dag. Overenskomsten har hatt et etterslep over tid som vi krever godtgjort, sier leder i Handel og Kontor (HK), Trine Lise Sundnes, til Dagsavisen.

Fra før streiker 9.000 lærere her til lands, og fra og med lørdag kan 205 ansatte ved 48 varehandler også gå ut i streik. I dag møtes HK og NHO hos riksmekleren, og dersom de ikke blir enige innen natt til lørdag er streiken et faktum.

- Vi er innstilt på å være konstruktive, men samtidig forbereder vi oss på «worst case scenario», sier Sundnes.

 

Tariffhopping

Da forhandlingene brøt sammen i juni var det primært ikke penger det sto på, men prinsipper. NHO organiserer i dag det som kalles «produksjonsbedrifter med utsalg» som gullsmeder og bakerier. De ønsket også å kunne organisere butikker og bedrifter som i dag i hovedsak organiseres av Virke. NHO tilbyr lavere lønnsvilkår enn Virke, og HK fryktet da at bedrifter ville kunne spekulere i hvilken organisasjon som tilbød lavest lønnskostnader, såkalt tariffhopping.

- Men det har vi luket ut. NHO anerkjente i forkant av meklingen at dersom NHO får nye varehandelsvirksomheter som medlemmer, er det Virkes lønnsbestemmelser som gjelder inntil partene eventuelt er blitt enige om en ny overenskomst for varehandelen, sier Sundnes, og legger til:

- Det er ryddig og bra av NHO at de ikke ønsker å være en organisasjon som aktivt sørger for tariffhopping innen varehandel på bakgrunn av ulike tariffavtaler.

 

Kompetanse

Når partene i dag møtes hos riksmekler er det i hovedsak penger det står på. HK mener at de ansatte innen NHO-området ikke skal ha vesentlig dårligere vilkår enn de som er organisert innen Virkeområdet. Ifølge HK kan en ansatt i en blomsterbutikk under NHO ha over 2.000 kroner lavere månedslønn enn en ansatt i en dagligvareforretning organisert av Virke.

- Vi går inn i meklingen med det mål for øye å harmonisere lønningene i bransjen som sådan. Nå tar meklingsinstituttet over, og vi er i meklerens kapable hender. Så får vi se hvordan ting ser ut natt til lørdag.

- Samtidig forbereder vi oss på det verste. Vi mener at våre medlemmer som i dag går på butikkoverenskomsten, som gullsmeder og bakerier, også skal ha et minstelønnsnivå som anerkjenner kompetansen de besitter, sier Sundnes.

 

Ingen kommentar

I forbindelse med bruddet i forhandlingene i juni skrev NHO dette i en pressemelding:

«Ifølge NHOs forhandlere er det stor avstand mellom partene. De mener også at de økonomiske konsekvensene av motpartens krav går langt utover rammen for frontfaget».

Verken direktør for NHO Handel, Bjørn Næss, eller forhandlingsleder for NHO, Elisabeth Lea Strøm, ønsket å svare på Dagsavisens spørsmål i går.

- Vi tar det med riksmekler, sier Strøm.

Megler Bjørn Næss skriver i en e-post til Dagsavisen at han foreløpig ikke har svar på spørsmål om grunnlaget for forhandlingsbruddet, hvor langt partene står fra hverandre og hvor stor han opplever at streikefaren er.

stian.fyen@dagsavisen.no