Korrupsjonssiktede Eirik Jensen skal ha nektet å følge spillereglene på Seksjon for organisert kriminalitet under ledelsen til politiinspektør Einar Aas. FOTO: NTB SCANPIX

Brukte advokat mot sjefen

JOBBKONFLIKT: Under ett år før polititoppen Eirik Jensen ble arrestert og siktet for korrupsjon, engasjerte han advokat mot ledelsen i Oslo politidistrikt.

Korrupsjonssiktede Eirik Jensens uortodokse arbeidsmetoder ble et uløselig problem for dem han var sjef for, hans overordnede - og til slutt for Jensen selv. Allerede i januar 2013 ba den nye sjefen i Seksjon for organisert kriminalitet, Einar Aas, om at politioverbetjent Eirik Jensen ble forflyttet. Jensen svarte med å bruke advokat mot sin egen ledelse. I juli i fjor ble arbeidskonflikten løst ved at Jensen ble «sparket oppover» til politimesterens stab.

Dagsavisen er kjent med at planen var å fase Jensen ut i det stille, til han om få måneder skulle gå av med pensjon etter sin mer enn 30 år lange karriere i politiet.

- Jeg kan ikke gå i detaljer, men kan bekrefte at han fikk ny jobb i strategisk stab etter dialog med Jensen selv, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til Dagsavisen.

 

Innrømmer å ha fått penger

24. februar i år ble Jensen siktet for grov korrupsjon. Politiet mener han har vært en del av et narkotikanettverk som i 20 år har forsynt det norske markedet med hasj, og at han har mottatt store pengesummer for å legge til rette for smuglingen. Arrestasjonen av den høyt betrodde politimannen slo ned som en bombe.

Jensens forsvarer i korrupsjonssaken, advokat Jens-Ove Hagen, er den samme som representerte ham i arbeidskonflikten. Tirsdag ble Jensen varetektsfengslet for fire nye uker, med brev-, besøks- og medieforbud. Jensen skal i nye avhør ha innrømmet å ha mottatt penger av narkosiktede Gjermund Cappelen. Ifølge VG benekter Jensen at pengene er betaling for hjelp til narkotikasmugling.

Saken startet i Asker og Bærum, men etterforskes nå av Spesialenheten for Politisaker.

 

Høyre hånd

Einar Aas kom fra jobben som kriminalsjef i Asker og Bærum politidistrikt da han i begynnelsen av 2009 overtok jobben som sjef for Seksjon for organisert kriminalitet etter Iver Stensrud. Som leder av Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-Ray var Eirik Jensen Stensruds høyre hånd. Jensen har siden 90-tallet vært kjent som selve spydspissen i kampen mot organisert kriminalitet i Norge, spesielt i narkotika og gjengsaker. Han hadde vide fullmakter og nøt ubegrenset tillit, ikke minst takket være sine kriminelle informanter og gode oppklaringsresultater over flere tiår.

 

Meget anstrengt

Like gode parhester som Iver Stensrud var med Eirik Jensen, ble ikke Einar Aas og Eirik Jensen. Ifølge Dagsavisens politikilder var Jensen vant til å gjøre som han ville, og ønsket ikke å følge spillereglene på seksjonen Aas leder. Jensen var en av få politisjefer som ville være operativ på gateplan, han holdt selv kontakt med kriminelle og pleide sine egne informanter.

Ifølge flere politikilder utviklet det seg stor intern misnøye med at Jensen ikke fulgte sine egne regler for kildemøter og informantbehandling, og for hvilke opplysninger som ble lagt inn og delt i informantregisteret. Regler fra 2003 som ble kraftig innskjerpet i 2011.

Mange reagerte på at Jensen var for «tett på» kildene sine også på fritida. Blant annet skal tjenestemenn i Kripos ha nektet å delta på møter med Eirik Jensen. Under ledelsen til Einar Aas ble det satt ned flere «skranker» for å begrense Jensens muligheter til å operere på egen hånd.

 

Trengte time out

I 2010 ba Jensen om å få gå av som avsnittssjef for SO. Han skal ha vært «sliten» og utilfreds, ønsket «time out» og gikk over i en fri stilling som rådgiver for Einar Aas. Han skrev sin egen stillingsinstruks, som blant annet inneholdt gjengbekjempelse.

Da Einar Aas i februar 2012 omstrukturerte Spesielle Operasjoner (SO), forventet Jensen å få tilbake jobben som leder av avsnittet. Den jobben ønsket ikke Aas å gi ham. Sjefsjobben i «nye» SO gikk i stedet til Torstein Holand, som fram til da ledet spaningsavsnittet. Holand fikk beskjed om å rydde opp etter Jensen. For mye intern politiinformasjon var på avveie i de kriminelle miljøene og opplysninger om ureglementert politiatferd florerte.

 

Ville ut

Jensen fikk nå klar beskjed om å distansere seg fra kildene sine, men han trivdes ikke med å jobbe «inne» på kontor og opplevde sin egen arbeidssituasjon som lite meningsfull.

«Jensen har surnet. Han går sine egne veier», skal hans tidligere sjef, Iver Stensrud, ha uttalt på samme tidspunkt. Stensrud avstår i dag fra å kommentere noe som gjelder Eirik Jensen.

På vårparten i fjor låste forholdet mellom Aas og Jensen seg så kraftig at Jensen engasjerte advokat Jens-Ove Hagen. Jensen krevde å få avklart sin egen arbeidssituasjon - og hvilken lønn han skulle få hvis han ble omplassert.

Ifølge advokat Jens-Ove Hagen skjedde forflyttingen av Eirik Jensen til politimesterens strategiske stab etter eget ønske. Advokaten avviser at dette har vært en personalsak.

- Men det er ikke noen hemmelighet at det var dårlig kjemi mellom Aas og min klient, sier Hagen.

Han ønsker ellers ikke å kommentere saken og henviser til taushetsplikten.

Sjefen for organisert kriminalitet, Einar Aas, mener det er mest ryddig at politimester Hans Sverre Sjøvold uttaler seg.

- Etter at Eirik Jensen engasjerte advokat, var det politimesteren som håndterte personalsaken. Jeg deltok ikke på disse møtene, sier Aas til Dagsavisen.

nina.johnsrud@dagsavisen.no

 

ORGANISERT 
KRIMINALITET

Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt har ca. 300 ansatte og ledes av politiinspektør Einar Aas. Seksjonen har vært tungt inni hendelsene etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Spesielle operasjoner (SO) er ett av fem avsnitt ved Seksjon for organisert kriminalitet. De fire andre er kriminalteknisk, etterforskning, etterretning og spaning.

Tradisjonelt har SO jobbet med narkotika, men har også ansvar for menneskehandel og gjengbekjempelse.

SO settes inn i forbindelse med drap, kidnapping, utpressing, vinningsforbrytelser og terror - og kan bistå andre politidistrikt..

SO ble fram til 2011 ledet av politioverbetjent Eirik Jensen. I februar 2012 ble politioverbetjent Torstein Holen ny leder.