Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, understreker at det er viktig å anmelde voldtekter, slik at skylden kan plasseres.

Bruker lang tid på voldtektssaker

I snitt bruker politiet 195 dager på å avgjøre om det blir tiltale i voldtektssaker. I Oslo tar det nesten tre måneder mer.

Hovedstadens nye politimester, Hans Sverre Sjøvold, er ikke fornøyd med at det tar så langt tid å komme fram til en påtaleunnlatelse i så alvorlige saker, skriver VG.

– Voldtekt er en av de aller verste krenkelsene et individ kan opplede. Det er selvsagt uakseptabelt for alle parter å vente så lenge på en avklaring. Det er også uakseptabelt for politiet, sier Sjøvold. I hans distrikt trenger politiet i gjennomsnitt 280 dager på å avgjøre en voldtektssak.

I en kronikk i VG mandag beskriver en kvinne hvordan det tok nesten to år før hennes voldtektsanmeldelse ble henlagt. Det tok seks måneder før sønnen hennes, som var vitne, kom inn til dommeravhør. I mellomtiden ble hun bedt om å ikke snakke om saken med ham for å ikke påvirke hans forklaring.

Kvinnen følte også at det var hun som måtte fremskaffe bevisene, og hun mener det ikke er verdt belastningen å anmelde en voldtekt.

Sjøvold understreker at det er viktig å anmelde voldtekter, slik at skylden kan plasseres. Han understreker også at en henlegging ikke betyr at offeret ikke blir trodd.

– Men det betyr at vi ikke kan bevise det, og hensynet til rettssikkerhet kan ikke fravikes, understreker politimesteren.