Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sa nylig i Stortingets spørretime at bruken av innleie er stabil, og attpåtil nedadgående, til tross for at tall fra NHO viser at bemanningsbransjen vokser. Rødt-leder Bjørnar Moxnes anklager henne for å feilinformere.

Bruken av innleie synker, sa Hauglie. Men NHO-tall viser det motsatte.

Arbeidsminister Anniken Hauglie forteller feil historie om bemanningsbransjen, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

 

«Vi ser at omfanget av både innleie og midlertidige ansettelser er begrenset, det er til og med stabilt, og det har faktisk også vært en nedgang sammenlignet med tidligere.»

Det sa arbeidsminister Anniken Hauglie (H) under en debatt om bemanningsbransjen i den muntlige spørretimen på Stortinget tidligere i april.

Men tall fra NHO Service og Handel, først omtalt av Finansavisen, tegner et ganske annet bilde. Bemanningsbransjen opplevde i fjor en vekst for første gang på fem år. I 2017 omsatte bransjen 7,7 prosent flere timer sammenlignet med året før, viser tallene. I siste kvartal for 2017 økte bemanningsbransjen aktiviteten med 8,5 prosent.

Les også: Midlertidig ansatt - eller fast?

– Feilinformerer

Hauglie feilinformerer, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Den norske modellen med faste ansatte er i ferd med å fortrenges i viktige bransjer. Det ser ikke statsråden ut til å være klar over. I stedet viderebringer hun feil informasjon om hvordan ståa er, sier Moxnes.

Hauglie sier i samme innlegg at bruken av innleie er «relativt begrenset» og at det har vært tilfellet over tid. Samtidig understreker hun at «slik skal det være også framover – fast ansettelse skal selvfølgelig være hovedregelen».

Moxnes vil ikke anklage Hauglie for løgn, men mener det er oppsiktsvekkende at hun ikke er oppdatert på situasjonen i bransjen.

– Alle kan ta feil, men nå viser det seg at bransjen er i vekst, stikk i strid med det statsråden sier, sier Moxnes, som etterlyser et klart svar på hvordan arbeidsministeren stiller seg til bemanningsbransjen.

– Mener hun at denne bransjen ikke bør vokse videre, eller ønsker hun at den skal bli større? Det vil vi ha et klart svar på.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Åpner for midlertidige

Dagen før spørretimedebatten fremmet Hauglie et forslag for Stortinget om ulike begrensninger i bruken av innleie, som skal på høring i arbeids- og sosialkomiteen i dag. Forslaget kommer etter at Ap sikret flertall i Stortinget for en rekke begrensninger på bemanningsbransjen.

Men allerede nå varsler Ap og Rødt at de vil kjempe mot Hauglies forslag. De reagerer kraftig på at arbeidsministeren vil gi bemanningsbransjen anledning til å ansette folk i midlertidige stillinger.

– En slik eksklusiv rett til å ansette midlertidig vil garantert bli misbrukt, for det er ingen som er satt til å kontrollere om folk leies ut som vikarer eller om de dekker et løpende bemanningsbehov, sier Moxnes.

Les også: Muse (17) og Liban (17): - Vi vil vise motstand mot sosial dumping

Varsler omkamp

Han er også er kritisk til at innstrammingene Hauglie legger fram kun gjelder bygg- og anleggsbransjen.

– Der er det helt krise, men vi kan ikke vente på at det skal bli like ille i andre bransjer før vi strammer inn der.

Også Ap etterlyser svar fra Hauglie på hvordan hun stiller seg til veksten i bemanningsbransjen.

– Dette forslaget fra statsråden stiller det hun sa i valgkampen, om at det nærmest er slavelignende forhold i deler av arbeidslivet, i et merkelig lys. Det får meg også til å lure på om hun egentlig synes denne utviklingen er til å leve med, sier Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Ap.

– Kjente tall

Dagsavisen har bedt om et muntlig intervju med Hauglie, men fikk kun svar på e-post.

Der avviser Hauglie at hun tar feil når hun sier at omfanget av innleie er på vikende front.

– Hovedbildet viser at innslaget av innleie over tid er stabilt. Utviklingen i bemanningsbransjen følger de økonomiske konjunkturene. Det betyr at bruken av innleie går ned når det er dårligere tider, og noe opp når det går bedre, skriver Hauglie.

Det er også forklaringen på tallene fra NHO som viser at bemanningsbransjen er i vekst, mener arbeidsministeren.

– Det er helt naturlig og forventet – gitt at konjunkturene har snudd, og at arbeidsmarkedet er i bedring. Tallene fra bemanningsbransjen i NHO Service og Handel er gjengitt i proposisjonen som jeg nylig la fram for Stortinget. Det er med andre ord kjente tall for meg, skriver Hauglie, som også refererer til tall fra arbeidskraftundersøkelsen som viser en nedgang i bruken av midlertidige ansettelser fra 8,3 til 8,1 prosent fra 2013 til siste kvartal i 2017.

På spørsmål om hun fortsatt har som mål å begrense bruken av innleie, viser Hauglie til forslagene hun nylig la fram for Stortinget.

De vil bidra til en kraftig innstramming av innleiebruken i bygg- og anleggsbransjen, mener arbeidsministeren. Det er også hennes svar på kritikken fra Ap og Rødt om midlertidige stillinger.

– Samtidig er vi opptatt av å ivareta bedriftenes behov for i perioder å kunne leie inn ekstra arbeidskraft, skriver Hauglie.

Les også: - Regjeringen lovfester for første gang i Norge at bedrifter kan ha bare midlertidig ansatte

 

Dette er saken

* Ap, Sp, SV og Rødt fremmet i høst hvert sitt forslag for Stortinget om begrensninger på bruken av innleie i bygge­bransjen.

* Ap sikret forrige måned flertall for sitt forslag.

Det pålegger regjeringen å gjøre en rekke endringer i arbeidsmiljøloven:

• Ny definisjon av faste ansettelser som ekskluderer såkalte «nulltimerskontrakter»

• Pålegge arbeidsgiver å tilby ansatte en arbeidsplan

• Kun tillate at virksomheter som er bundet av en lands­omfattende tariffavtale får bruke innleie

• La Arbeidstilsynet føre tilsyn med innleie og sanksjonere ulovlig innleie

* Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) la for et par uker siden frem sitt svar på opposisjonsvedtaket. Der følger hun opp punktene over, borsett fra det siste, og foreslår i tillegg å gi bemanningsbyråer rett til å kunne ha midlertidige ansatte.

* Hauglies forslag skal opp til høring i arbeids- og sosial­komiteen i dag.

Kilde: Frifagbevegelse, NTB, Dagsavisen