Bru visste ikke om Equinors store USA-tap før pressen skrev om det

Olje- og energidepartementet ble ikke kjent med Equinors tap på 200 milliarder kroner i USA før det sto i Dagens Næringsliv.

Av Johan Falnes og Kristian Skaardalsmo

Det bekreftet olje- og energiminister Tina Bru (H) da hun onsdag redegjorde for Stortinget om saken.

– Vi har vært klar over at det har vært store tap. Men de eksakte tallene har vi ikke vært fullstendig klar over, og det skyldes måten det har vært rapportert på, sier Bru til NTB.

Equinors enorme tap i USA på 20,4 milliarder dollar over 20 år ble allment kjent gjennom Dagens Næringsliv i begynnelsen av mai.

Informasjonen om tapene burde ha vært lettere tilgjengelig, mener Bru.

– Derfor er det viktig at det nå skal rapporteres på en annen måte, sier hun.

Les også: Equinor-sjef Eldar Sætre tjente 15,3 millioner kroner i fjor

Ukultur

I redegjørelsen viste Bru også til avsløringer om sviktende internkontroll og forretningskultur i Equinors virksomhet i USA.

Disse utfordringene har ikke vært kjent for Olje- og energidepartementet tidligere.

– Det er styrets og ledelsens ansvar at selskaper drives med god forretningskultur og internkontroll. Departementet har ikke, og skulle heller ikke ha hatt, tilgang til selskapets interne revisjonsrapporter. OED får samme informasjon som øvrige aksjeeiere. Men jeg mener selskapet burde ha vist større åpenhet og orientert om disse problemene, sa Bru i redegjørelsen.

– Jeg mener disse utfordringene var av et slikt omfang at selskapet burde ha vist større åpenhet i dialogen med OED om virksomheten i USA, fastholdt hun.

Kommentar: Oljelobbyen fikk i pose og sekk

Ikke akseptabelt

Bru er klar på at den forretningskulturen man så i Equinor i USA, ikke er akseptabel.

Men selv om utfordringene i USA er alvorlige, er ikke de årsaken til størrelsen på Equinors tap, mener hun.

– Det er to forhold som bør ses på hver for seg, sa Bru fra Stortingets talerstol.

– Utfordringene knyttet til internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlige, men er ikke årsak til størrelsen på de regnskapsmessige tapene.

SV vil ha kontrollsak

I debatten etter redegjørelsen tok SV til orde for en egen kontrollsak på Stortinget om avsløringene.

– Det er viktig at Stortinget selv kan gå inn i hvordan eierstyringen har vært gjennomført, både de siste årene, men også lenger tilbake i tid, så lenge dette har pågått, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Det er også grunnlag for høring, sier hun.

Arbeiderpartiet er derimot avventende.

– Vi mener statsråd Bru ga en grundig og god redegjørelse. Den vil vi nå ta til fagkomitéen. Der vil vi stille noen ytterligere spørsmål, og i denne omgang ønsker vi ikke å gjøre dette til en kontrollsak, sier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide.

– Men jeg kan selvfølgelig ikke utelukke det i forlengelsen, sier han.

Bru forsikrer at hun vil svare på de spørsmålene Stortinget måtte ha. Samtidig har Equinor selv tatt initiativ til en gjennomgang av saken med eksterne revisorer fra PwC, påpeker hun.

– Jeg imøteser nå den gjennomgangen de skal ha, sier Bru.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!