Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) demonstrerer nok en gang i et statsbudsjett at det er nye veier som veier tyngst for regjeringen.

Bremser sykkelen

Samtidig som regjeringen gir enda mer til vei, halveres potten til gående og syklende.

 

– Jeg kan ikke skjønne at Venstre og KrF kan godta dette, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Også generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening, er skuffet.

– Dette står ikke i stil med de høye målene som er satt for å få flere til å bruke sykkelen som transportmiddel.

Andersson henviser til årets stortingsvedtak om 8 prosent sykkelandel nasjonalt, og 20 prosent i de store byene.

– Regjeringen ser ikke ut til å mene alvor med målene som er satt, sier Andersson.

Les også: Selger elsykler som aldri før, men...

7,7 prosent økning

I 2018 ønsker regjeringen å bruke 35,9 milliarder kroner til veiformål. Det innebærer en økning på 7,7 prosent sammenlignet med saldert budsjett for inneværende år. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) hjertebarn, Nye Veier AS, er en prioritert del av denne opptrappingen og får 2,2 milliarder mer enn i år.

Dette står i skarp kontrast til hva det mest miljø- og klimavennlige transportmiddelet blir tilgodesett med.

* Bare 76,4 millioner kroner er satt av til posten «tilskudd til gang- og sykkelveier», mot 122,5 millioner i år.

* 226,2 millioner kroner er satt av til posten «tiltak for gående og syklende», mot 490,9 millioner i år.

* Regjeringen foreslår 300 millioner som kan komme syklende og gående i storbyområdene til gode, men disse pengene kan også bli brukt til kollektivtiltak.

Heller ikke finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, er nådig i sin vurdering av budsjettet.

– Med dette budsjettet viser regjeringen med all tydelighet at den ikke har tenkt å nå Stortingets klimamål for 2020. Regjeringen halverer satsingen på gange og sykkel, mens store, forurensende, nye biler ikke blir dyrere, konstaterer hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Overser sektoren

– Det kan også nevnes at statens bevilgninger til kollektivtransport i fylkene kuttes, sier Thor Due, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

– Sammen med kuttene i gang- og sykkelveier, samt nok en økning i budsjettet for veiprosjekter, virker det som om regjeringen totalt overser at transportsektoren er Norges nest største utslippssektor, fortsetter Due.

MDGs Une Aina Bastholm mener «det mest alvorlige» er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport.

– Det gjør det dyrere å reise med buss, tog og t-bane.

I Sverige tenker regjeringen tilsynelatende annerledes om sykkel og miljøvennlig transport. Som Dagsavisen skrev 26. september, settes det nå av 1 milliard kroner der til en støtteordning for elsykkelkjøp.

– Jeg trodde at også vår regjering hadde forstått at elsykkel er et alternativ på litt lengre reiser. Men vi kan ikke regne med at mange vil bruke elsykkel i blandet trafikk med tunge trailere. De trenger egne gang- og sykkelveier, sier Schlaupitz.