Venstre og regjeringspartiene er blitt enige om at det ikke gis fullmakt til nedsalg i Flytoget før jernbanereformen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Bremser norsk nedsalg

Regjeringens nedsalg i Kongsberg Gruppen, Mesta, Statskog og Flytoget er lagt på is. Men nedsalg i Telenor er det flertall for.

Debatten om norsk eierskap har vakt sterke følelser. Over 25.000 har meldt seg inn i gruppen «Nei til salg av Norge», på Facebook.

Men i går ble KrF og Venstre enige med regjeringspartiene om at det ikke gis fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog.

– Klar melding

– Dette er en klar melding om at Stortinget vil ha et godt og bredt kunnskapsgrunnlag før vi gir regjeringen fullmakter til salg, sier partinestleder Terje Breivik i Venstre til Dagsavisen.

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har likevel en anbefaling til de drøyt 25.000 medlemmene.

– Det er all grunn for dem til å opprettholde sitt medlemskap. Høyre og Frp har ikke gitt opp å få solgt unna, men prosessen utsettes fordi de ikke får de fullmaktene de trenger, sier Støre, som er spesielt skeptisk til salg av Flytoget.

– Flere år

Her må regjeringen først levere jernbanereformen før Stortinget blir med på et salg.

Sjefen for Flytoget, Lunda Bernander Silseth, fikk nyheten gjennom mediene.

– Vi har registrert at salget av Flytoget utsettes til jernbanereformen er gjennomført. Det vi så langt vet om jernbanereformen er at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding før påske. Men dette vil være en omfattende reform som det trolig vil ta opp til flere år å gjennomføre, sier Silseth til Dagsavisen.

Samferdselsdepartementet sier de har godt håp om å kunne presentere dette for Stortinget i løpet av våren, men vil ikke gå ut med noe mer konkret.

Et av målene med reformen er mer konkurranse om persontransport.

– Flytoget har i høringsrunden om jernbanereformen spilt inn at det vil være ryddig at eierskapet til NSB blir lagt til Nærings- og fiskeridepartementet, på samme måte som Flytoget i dag, sier Silseth.

Våpen

Det er ikke bare salget av Flytoget som bremses.

Også salg av Kongsberg Gruppen legges på is. Det kunne Klassekampen melde i går. Årsaken er at konsekvensene av et salg ikke har vært godt nok utredet.

Selskapet produserer blant annet svært avansert militært materiell, og Norge mangler et lovverk som sikrer at denne teknologien ikke faller i feil hender, dersom staten selger seg ut av selskapet.

Statsskog skal fortsatt utrede privatisering av Statskogs skogvirksomhet, slik de fikk i oppdrag av Sylvi Listhaug. Deretter skal partiene på Stortinget ta stilling til saken.

Nærings- og fiskeridepartementet har selv på bakgrunn av budene som hittil har kommet, vedtatt å ikke selge Mesta i denne omgang. Forventningene til pris innfridde ikke, kunne departementet melde i slutten av forrige uke

Nedsalg i Telenor

Næringsministeren kan likevel glede seg over at regjeringen vil få flertall for å redusere statens eierandel i Telenor til 34 prosent.

– Venstre er tilfreds med at det nå blir gitt forsikringer om at hensynet til kritisk infrastruktur er ivaretatt om staten velger å selge seg ned i Telenor, sier Breivik.

Samtidig falt Telenor-aksjen med 3,1 prosent i går ettermiddag, skriver Dagens Næringsliv.

– Full respekt

Næringsminister Monica Mæland står ved regjeringens planer om større privat eierskap.

– Det er få land som har større statlig eierskap enn Norge. Slik vil det fortsatt være. Eierskapsmeldingen varsler et større privat eierskap og større mangfold. Det er bra for næringslivet og for utviklingen av arbeidsplasser. Nå velger Stortinget å utsette vurderingene Flytoget og Kongsberg Gruppen fram til viktige reformer og utredninger er gjennomført. Det har vi selvsagt full respekt for, sier Mæland.

Det er ikke kun de blåblå som har ønsket å selge seg ned eller ut av statlige bedrifter.

I 2013 ble eiendomsselskapet Entra og oppdrettsselskapet Cermaq solgt. Salget ble gjennomført av den blåblå regjeringen. Men salgsfullmaktene var innhentet av de rødgrønne.

– Ap er ikke låst til et nivå for statlig eierskap, men nedsalget til regjeringen har vært dårlig begrunnet, mener Støre.