Professor Jørg Mørland mener virkningen av stoffene som Breivik tok før terrorhandlingene, har avtatt utover dagen 22. juli.

Breivik bare lettere påvirket

Legenes funn og Breiviks forklaring stemmer overens angående stoffer han skal ha inntatt før terroren 22. juli.

Breivik hadde sentralstimulerende stoffer i kroppen 22. juli, forklarer rettstoksikolog Jørg Mørland fra Nasjonalt folkehelseinstitutt i retten.

Efedrin og koffein

Analysene som er gjort i all hovedsak bekrefter Breiviks opplysninger om at han inntok en såkalt ECA-stack. Han var påvirket av efedrin og koffein.

- Det er en slags «amfetamin light». Det gir en oppkvikkende virkning, raskere reaksjon, økt selvtillit, redusert kritisk sans og økt villighet til å ta sjanser, fortalte Mørland. Han var første vitne ut da retten ble satt torsdag, terrorrettssakens 28. dag.

Hans mandat har vært å undersøke hvorvidt Breivik har vært påvirket av de stoffene han tok under handlingene han utførte 22. juli.

Anabole steroider

Han startet sin forklaring med svar på noen praktiske spørsmål rundt Breiviks bruk av ECA-stack, bestående av efedrin, koffein og aspirin. Breivik skal i perioden før 22. juli ha brukt anabole steroider, og ha eksperimentert med forskjellige sentralstimulerende stoffer. Han tok siste kapsel med ECA-stack rundt klokken 12.00 22. juli.

Mørland forklarte i retten at han har regnet på hva slags påvirkning Breivik har hatt av stoffet utover dagen.

– Stoffene kan ha gitt en viss rus, og kan hos noen personer føre til aggresjon. Efedrin kan også føre til en forvrengt virkelighetsforståelse. Her må også nevnes at efedrin i litteraturen sies å ha gitt psykose noen få ganger, sier Mørland.

Virkningen har avtatt

Han understreker likevel at virkningen av stoffene har avtatt hos Breivik utover dagen.

– Han har trolig vært lett til moderat påvirket. Det har gitt en sentralstimulerende virkning. Du kan sammenlikne rusen hans med 10-15 milligram amfetamin for en som ikke er tilvent bruker. En vanlig dose for en som begynner med amfetamin vil være rundt 50 milligram, sa professoren, og la til:

- Når bombeeksplosjonen skjedde, og angrepet på Utøya enda senere, så har påvirkningen etter alt å dømme vært mindre enn det, sier Mørland.