Torbjørg Myhre får råd og tips om brannsikkerhet av branninnspektør Janne Iversen.

Brannvern på boks

Her er noen gode tips i brannmåneden.

Vi går en jul i møte med mye kos, god mat og fest, men flere vil også dessverre oppleve brann i desember enn ellers i året. Nye tall viser at det i all hovedsak er tre grupper som er utsatt ved brann; eldre, pleietrengende og enkelte innvandrergrupper samt rusmisbrukere. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser samtidig at åtte av ti som omkommer i brann er i disse gruppene.

På Ullern i Oslo tar de brannsikkerhet på alvor. I boligene bydel Ullern leier ut til eldre over 67 år, var det i går besøk fra Brannvesenet som gikk en runde for å oppfriske hva man bør gjøre under en eventuell brann og hvordan man forebygger brann. Kort og godt noen enkle tips. Er det slukkeutstyr i boligen? Er det mange skjøteledninger og ledningskrøll? Har det vært brannøvelse i bygget?

Branninspektør Janne Iversen ved Brannforebyggende avdeling ved Brann- og redningsetaten, besøkte flere boliger under runden på Ullern. Brannetaten gikk rundt til eldre i de 61 utleieleilighetene og snakket med beboerne.

 

Spray

Hos Torbjørg Myhre (74) er det installert komfyrvakt og hun har pulverapparat. Men slike apparater er ofte tunge og ved små branner er det ganske upraktisk da hele boligen kan bli nedsprayet.

- Vi har en slik sprayboks med skum som er mer praktisk, forklarer branninspektør Iversen til Myhre.

Fordelen med spray er at den er lettere tilgjengelig, den veier mindre, den er mer hendig og den egner seg bedre mot små branner, da det blir mindre skum. Myhre er fornøyd med sprayen 110, framfor pulverapparatet i gangen.

- Det er altfor tungt, sier hun.

Et brannteppe kan også være effektivt mot tilløp til små branner, i stua for eksempel.

 

Røykvarsler

1.desember var røykvarslerens dag og tid for å bytte batteri i alle varslerne i hjemmet.

På FNs eldredag 1. oktober ble satsingen «Alt vi kan mot brann», lansert med en komfyrvaktkampanje rettet mot eldre som bor hjemme. For vi bor hjemme stadig lengre.

Det er viktig for Brann- og redningsetaten å understreke at man aldri skal rømme gjennom tett brannrøyk. Dersom du opplever at trapperommet utenfor leiligheten din er fult av røyk, steng døra, bli i leiligheten og ring brannvesenet. Men om det er klar bane, bør man evakuere.

- Det beste er om boligen er evakuert, så vi kan komme i gang med slokkingsarbeidet så fort som mulig, sier Iversen, men hun påpeker at det er viktig å kjenne sin egen bolig.

I mange bygårder er det for eksempel kun ett trapperom, da kan det være en idé å skaffe en sele for å ta veien ut vinduet, eller installere en brannslange i boligen for å kvele brannen allerede i startfasen.

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje i regi av DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Målet med aksjonen er å sette søkelyset på brannsikkerhet i de tusen hjem.

Torbjørg Myhre setter pris på besøket fra Brann- og redningsetaten.

- Ja, jeg synes det var fint, avslutter hun før branninspektør Iversen går videre til neste bolig.

Antall omkomne i brann på landsbasis har ligget på rundt 60 i året. Antall omkomne i brann kan se ut til å være på vei ned igjen, etter noen år med stigende tendens. I 2011 omkom 46 personer i brann, noe som da var det laveste antallet siden 1979. I 2012 falt tallet ytterligere til 40 personer. I fjor steg antallet til 61.