Oslo Brann og Redningsetat rykker stadig vekk ut til større og mindre branner. Oslo Brannkorpsforening mener at de trenger 59 nye mannskaper for å ha god nok beredskap. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Brannmenn ber om 59 nye stillinger

BRANNBEREDSKAP: For å få god nok brannberedskap og ivareta mannskapenes sikkerhet, ønsker Oslo Brannkorpsforening 59 nye stillinger.

Men byråd Guri Melby kan ikke love verken penger eller stillinger.

Dagsavisen har gjennom flere artikler og gjennom røykdykker Jørgen Lies kronikk i Dagsavisen, hvor han satte spørsmålstegn ved brannberedskapen, satt søkelys på brannvesenet i Oslo.

Selv om ansvarlig byråd Guri Melby verken vil forskuttere penger eller stillinger, vil Arbeiderpartiet i sitt forslag til revidert budsjett foreslå økte bevilgninger.

 

Les også:

Farlig lav brannberedskap

- Beredskapen er forsvarlig

 

Ap ser behovet

Oslo Brannkorpsforening tallfester at de trenger 59 nye stillinger for å få god beredskap i Oslo.

- Vi kan ikke tallfeste hvor mye vi vil foreslå. Vi har hørt hva Oslo Brannkorpsforening trenger, men det er viktig at vi i første omgang kommer med mer penger, sier varaordfører Libe Rieber-Mohn til Dagsavisen.

Etter det Dagsavisen erfarer, vil SV foreslå økte bevilgninger på 13 millioner kroner i revidert budsjett.

- Nå skal ikke jeg forskuttere budsjettforhandlingene, men det er helt klart at vi ser behovet for en økning i ressursene, særlig knyttet til bemanning på biler. Vi er nødt til å gjøre noe, sier varaordføreren.

Rieber-Mohn har fulgt saken tett, og senest for to uker siden fulgte hun brannvesenet en hel dag for å lære mer om arbeidssituasjonen deres.

- Det kom ikke fram noe nytt fra Melby. Hun gjentok det samme hun har sagt tidligere. Spørsmålet om det er forsvarlig beredskap i Oslo, er fortsatt ubesvart, sier Rieber-Mohn.

 

Les også:

Tar brannvarselet på alvor

Fikk innblikk i hverdagen

 

Spørretime

I går var saken oppe i muntlig spørretime i forkant av bystyremøtet. Der ble det stilt spørsmål om brannberedskapen i Oslo er god nok.

Bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (Ap) stilte spørsmålet om hva byråden vil gjøre for å få brannvesenet ut av den sårbare situasjonen det er i.

- Oslo har en forsvarlig brannberedskap. Så kan man hele tida diskutere om bemanningen er god nok og om vi bruker de ressursene vi har riktig, svarte Melby fra bystyrets talerstol og henviste til ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) som kommer i desember.

- Jeg er helt sikker på at denne analysen vil gi oss svar på hvor vi er i dag og hva vi trenger i framtida. Men vi vurderer hele tida beredskapen, la hun til.

- Brannberedskapen handler om mye mer enn hvor mange som er på hvert skift og responstid. Men vi må hele tida vurdere om vi er godt nok skikket til den situasjonen som skjer her og nå, sa byråden.

 

- Alvorlig situasjon

Guri Melby har etter at saken først ble omtalt i Dagsavisen hatt møter med brannsjefen, de tillitsvalgte og besøkt brannstasjoner i Oslo.

Men hennes svar beroliget ikke spørsmålsstillerne.

- Brannsjef Jon Myroldhaug sa senest 6. mars til NRK at vi trenger mer utstyr og flere røykdykkere. Og han innrømmet at beredskapen ikke var god nok, særlig ved store ulykker, som brann i en T-banetunnel. Men vi trenger tiltak nå og har ikke tid til å vente til ROS-analysen er ferdig, sa Abdullah Alsabeehg fra talerstolen.

- Vi er inne i en alvorlig situasjon, hvor selv brannsjefen roper varsku. Vil byråden ta initiativ til å styrke brannberedskapen?, spurte Marianne Borgen (SV), som er leder for miljø- og samferdselskomiteen i bystyret.

 

Les også: – Må tenke nytt om brannberedskap

 

Større ulykke

- Vi har lagt oss på et nivå som sikrer oss mot visse typer hendelser, men ikke alle. Brannvesenet i Oslo kan håndtere en stor hendelse og en mindre samtidig i Oslo. Det nivået vi har i dag, er fullt ut forsvarlig. Skulle det skje en større hendelse i en T-banetunnel, tror jeg ikke det er avgjørende om det er 50 eller 60 mannskaper på vakt. Det er helt andre ting vi må diskutere om vi skal være rustet for slike hendelser, sier Melby.

Nestlederen i Oslo Brannkorpsforening, røykdykker og froskemann Andreas Strømsvåg Francke, fulgte spørretimen i går.

Han er glad for at saken er satt på dagsordenen.

- Vi beskriver håndfaste utfordringer vi har hver dag og natt. Vi ber ikke om mer lønn eller ferie, men vi ber om at byråden gjør tiltak som sikrer at mannskapene kan gå trygt på jobb og gi beboerne i Oslo en god brannberedskap, sier Francke til Dagsavisen.

Oslo Brannkorpsforening har regnet ut at de trenger 61 mannskaper på vakt til enhver tid. I dag er tallet 49 på dagtid og 51 om natten.

- Vi har også kommet med forslag til økte bevilgninger til utstyr og materiell, sier Francke.

- Hvor mye vil dette koste?

- Vi trenger 59 nyansettelser i Oslo for å få en forsvarlig beredskap, noe som vil koste rundt 55 millioner kroner. Vårt forslag var på 800.000 per stilling. Men nye tall vi har fått, viser at nærmere én million kroner er mer korrekt, sier Francke.

- Føler dere at dere har kommet noen vei?

- Nei, det går mye i det samme sporet. Byråden lener seg veldig til uttalelsene fra brannsjefen. Vi ønsker at byråden skal ta oss mer seriøst. Det virker heldigvis som at det er en bred enighet i opposisjonen om at det må tas grep før liv går tapt, sier nestlederen i Oslo Brannkorpsforening.

tom.vestreng@dagsavisen.no