Boligprisene falt med 1,4 prosent i mars

Boligprisene falt med 1,4 prosent nominelt i mars, viser de siste tallene fra Eiendom Norge.

Boligprisfallet er det samme når tallene korrigeres for sesongvariasjoner.

– Dette er en svak prisutvikling til mars å være og må helt klart ses i sammenheng med koronautbruddet. Hvis vi ser på trenden i markedet, så synker prisene i mars etter to måneders vekst i 2020, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han la fram tallene fredag.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (Dagsavisen+)

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden, men Eiendom Norge venter at tolvmånedersveksten vil bli lavere i månedene som kommer.

Det ble solgt 14,6 prosent færre boliger i mars i år enn i samme måned i fjor, og reduksjonen i antall boliger som ble lagt ut for salg, var nesten like stort.

– Det er godt å se at vi har et boligmarked som fungerer til tross for at vi har veldig strenge smitteverntiltak. Det er ikke alle land forunt, sa Lauridsen.

Han viste til Storbritannia som eksempel på et land som har opplevd en kraftigere stans i boligmarkedet.

– Men i Norge har vi heldigvis klart å få dette til å fungere til tross for at vi er i en veldig spesiell situasjon.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen