Blir satt i bås med Listhaug

Så langt er ikke Terje Søviknes (Frp) det dugg bedre enn sin partifelle Sylvi Listhaug som folkehelseminister, mener Ap.

– Folkehelseengasjementet til Listhaug var fraværende. Hun var helt usynlig på den måten, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, til Dagsavisen.

Kjerkol husker med gru Listhaugs uttalelse til NRK om at «folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt så mye de vil», etter at hun ble folkehelseminister.

Selv om dette er målestokken, kommer Søviknes ikke heldig ut etter sine første uker som folkehelseminister, synes Kjerkol.

Les også: Amnesty utpeker Listhaug som nettversting

– Ikke et linjeskifte

– Vi har ikke sett et linjeskifte fra den politikken Listhaug førte. Det skal fortsatt være opp til den enkelte å ta vare på helsa si. Søviknes synes ikke å ha noen ambisjoner ut over det i sin første programerklæring, sier Kjerkol.

Hun viser i den anledning til en artikkel i Dagsavisen hvor Søviknes fortalte om sine planer som folkehelseminister, en posisjon han nå har innehatt  i om lag fire uker.

Søviknes fortalte da blant annet at regjeringen vil legge fram en ny handlingsplan for fysisk aktivitet «i løpet av vinteren» med flere tiltak «for økt fysisk aktivitet blant barn og unge».

– Men vi trenger ikke å vente på denne handlingsplanen. Stortinget har vedtatt én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Dette positive tiltaket har ikke regjeringen hatt hastverk med å innføre, konstaterer Kjerkol.

Les også: Helse i hver skattekrone

– Skolemåltid for alle

I intervjuet med Dagsavisen viste Søviknes også til en ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler, som trer i kraft enten 1. juli eller ved kommende årsskifte. Den skal sørge for at barna får «nok tid og ro til å spise».

Søviknes oppfordret dessuten skolene til legge godt til rette for skolemåltidene.

– Men Frp vil ikke sørge for at alle får et skolemåltid, påpeker Kjerkol.

– Vi sosialdemokrater i Ap mener at alle i grunnskolen bør få et enkelt, daglig skolemåltid, og at staten og kommunene bør ta regningen for dette. Gode kostholdsvaner tidlig har god effekt på folkehelsa, men ikke alle har med seg matpakke til skolen i dag, sier Kjerkol.

– Mange kommuner er derfor allerede i gang med skolemåltider, men alle i grunnskolen må få et slikt tilbud.

– Dette er det motsatte

Heller ikke Søviknes sine planer om å hjelpe storrøykere til røykeslutt, er Kjerkol fornøyd med. Et prosjekt som blir igangsatt til høsten, innebærer at deltakere i satsingen får «dekket en startpakke til røykeslutt samt veiledning».

– Men etter bare fire uker skal deltakerne selv dekke utgiftene. Da vil det jo bli slik at røykerne med dårligst råd faller fra. Dette er det motsatte av å innrette innsatsen for å utjevne sosiale helseforskjeller, som er folkehelsearbeidets øverste mål, påpeker Kjerkol.

– Våren 2019 la regjeringen fram en ny tobakkstrategi som del av den nye folkehelsemeldingen. Ap syntes den var så lite ambisiøs og lite forpliktende at vi ba om en ny strategi, fortsetter Kjerkol.

– Regjeringen var likevel fornøyd med sin strategi, selv om vi nå ser at det er flere unge som begynner å røyke. Det burde har vært en innsats for å motvirke det og i tillegg også flere andre røykesluttprosjekter.

12 prosent av befolkningen røykte i 2018, mot 11 prosent i 2017. Blant dem i alderen 16-24 år var det 14 prosent som gjorde det samme, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tall for 2019 foreligger ennå ikke.

– Universelle tiltak

Hvis Søviknes skal bli en bedre folkehelseminister enn det Sylvi Listhaug var, må han nå ta grep som virkelig monner og ikke nøye seg med «store ord», mener Kjerkol.

– Det må gjennomføres brede, universelle tiltak som holder folk friske. Alle må få muligheten til å leve sunne og aktive liv.

Heller ikke Nasjonalforeningen for folkehelsen er så langt fornøyd med Søviknes i hans nye rolle.

– Det kan se ut som regjeringen satser mye på informasjon og inspirasjon, mens det vi trenger for å få til nødvendig endring, er strukturtiltak rettet mot hele befolkningen, mener generalsekretær Mina Gerhardsen.